Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

File:PL Wikiwarsztaty fotograficzne Łódź 080.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Tradition of Independence Museum in Łódź

Geographical coordinates: 51.775702777778 19.447569444444

Wikipedia

English translation from Polish

Museum of Independence Traditions in Łódź (name valid since 1 January 1990) is the longest-serving museum in Łódź with historical profile, established in 1959 under the name “Museum of the History of the Revolutionary Movement”; self-governing, gathering all kinds of memorabilia from the range of traditions independence, primarily from Łódź, Łódź region and selectively Poland. His branch Radogoszcz specializes in the history of the 1939—1945 German occupation in Łódź and Łódź County. As heir to the Museum of the History of the Revolutionary Movement (1959—1990), he has an important collection of documents, photographs and fine arts (paintings, sculptures, prints) from the period of the PRL, from Łódź and the region. The collections also contain many unique materials for the history of Łódź and Łódź County.

Source: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Polish Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (nazwa obowiązująca od 1 stycznia 1990) – najdłużej funkcjonujące w Łodzi muzeum o profilu historycznym, powstałe w 1959 pod nazwą „Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego”; samorządowe, gromadzące wszelkiego rodzaju pamiątki z zakresu tradycji niepodległościowych, przede wszystkim z Łodzi, regionu łódzkiego oraz wybiórczo Polski. Jego oddział Radogoszcz specjalizuje się w dziejach okupacji niemieckiej 1939–1945 w Łodzi i okręgu łódzkim. Jako spadkobierca Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego (1959–1990) posiada ważny zbiór dokumentów, zdjęć i sztuk pięknych (obrazy, rzeźby, grafiki) z okresu PRL, z Łodzi i regionu. Zbiory zawierają również wiele unikatowych materiałów do dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego.

Source: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Wikivoyage

Russian Музей традиций независимости

Главная экспозиция музея размещается в здании тюрьмы, построенном в 1883-1885 годах и сохранявшем свою функцию до 1953 года. Экспозиции по истории восстановления польской независимости, а также истории собственно тюрьмы.

Address Gdańska 13
Typedo
el Μουσείο Παραδόσεων Ανεξαρτησίας του Λοτζvi Bảo tàng Truyền thống Độc lập ở Łódź
Image source:
Wikimedia Commons Public domain by Patryk Korzeniecki
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 06:25:55