Tepe-Kermen

File:Вигляд на Тепе-Кермен.jpg

mountain in Ukraine

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Tepe-Kermen

Geographical coordinates: 44.717305555556 33.93

Wikipedia

English translation from Ukrainian

Tepe-Kermen (Castle on top) - a small cave city in the Crimea near the village Kudrynogo Bakhchisaray district. Tepe-Kerman translated from Turkic means “fortress on top (hill)”.

Source: Тепе-Кермен

Spanish Tepe-Kerman

La montaña de Tepe-Kerman (en ruso: Тепе-Кермен)?, en ucraniano, Тепе-Кермен, en tártaro de Crimea, Töpe Kermen es una montaña de Rusia situada en la Península de Crimea, en el Raión de Bajchisarái de la República de Crimea. La montaña se encuentra a 7 kilomentros al sur-este de la ciudad de Bajchisarái.

Su ascenso solo es posible solo desde el norte, debido que por los otros lados tienen pendientes demasiado pronunciadas. En la colina se encuentran los restos de una ciudad-cueva medieval, que poseía el mismo nombre que la montaña.

Source: Tepe-Kerman

Polish Tepe-Kermen

Tepe-Kermen Тепе-кермен – średniowieczne skalne miasto zbudowane przez ludność grecką w zachodniej części Krymu na Ukrainie, leżące 7 km na południowy wschód od Bakczysaraju.

Nazwa oznacza Twierdza na górze. Twierdzę założono na niewielkiej (1 ha) szczytowej powierzchni samotnej góry, ostańca, powierzchnia szczytowa ograniczona jest z każdej strony pionowymi ścianami o wysokości 10-12 m, które poniżej przechodzą w strome zbocza, a sama góra wznosi się ponad 200 m nad okoliczną dolinę. Fortyfikacja ta powstała w końcu VI w n.e. jako niewielka przygraniczna forteca cesarstwa bizantyjskiego i miejsce czasowego schronienia okolicznej ludności w razie napadów zza granicy. Taki charakter miała aż do końca X w. Później zaczyna się powolny rozwój i rozbudowa osady, która staje się małym miasteczkiem. Szczyt rozwoju przypada na wieki XII i XIII w., choć i wówczas było to miasto prowincjonalne. Nie jest jasne, kiedy miasto upadło. Część badaczy sądzi, że upadek spowodował najazd wojsk mongolskich w 1299, inni zaś sądzą, że miasto istniało aż do ataku Timura u schyłku XIV w. Później, aż do co najmniej XVI w., na górze przypuszczalnie istniał klasztor prawosławny.

Tepe-Kermen cechowało się wyjątkowo znacznym wykorzystaniem pieczar, których wykuto tu 250, najwięcej wśród wszystkich skalnych miast Krymu. Większość z nich (około 170 grot) służyła zwierzętom gospodarczym, kolejnych około 40 pieczar miało inne funkcje gospodarcze. Jedynie 15% jaskiń przeznaczono na inne cele, w tym kilkanaście pełniło rolę militarną, jako wartownie i posterunki obserwacyjne. Nieliczne groty miały funkcje sakralne. Wyróżniono dwie dobrze zachowane skalne cerkwie i dwie zachowane szczątkowo. Cerkiew z baptysterium powstała po X w. ma 10,5x4,5m i wysokość 2,6m. Zachowała się tam m.in. wyciosana w skale rzeźbiona przegroda ołtarzowa z carskimi wrotami i jednym wejściem bocznym, trzy kolumny z kapitelami, kilka fragmentów napisów w języku greckim i parę nisz grobowych. Kolejna cerkiew z XIII-XIV w. ma 4,9x2,2 m i wysokość 2,1 m, zachowały się tam napisy w języku greckim i starożydowskim, rzeźbione symbole i kilka nisz grobowych. Oprócz budowli podziemnych, zachowały się także ślady budynków naziemnych, na szczycie góry. Wśród nich wyróżniono jedną cerkiew i jedną kaplicę oraz fundamenty bramy obronnej w północnej części góry, tam gdzie prowadziła jedyna droga do miasta.

Source: Tepe-Kermen

Russian Тепе-Кермен

Тепе́-Керме́н (крымскотат. Töpe Kermen, Тёпе Кермен) — гора-останец в Бахчисарайском районе Крыма. Расположена в 7 км на юго-восток от Бахчисарая, и в 2 км на северо-восток от городища Кыз-Кермен. Высота 544 м. Подняться на гору проще всего с северного склона, откуда на вершину ведут 2 тропы.

Название Тепе-Кермен имеет тюркское происхождение: в переводе с крымскотатарского оно означает «холм-крепость», «крепость на вершине» (töpe — холм, вершина, kermen — крепость). Тем же именем называют и остатки средневекового города-крепости (по другим источникам — монастыря) Тепе-Кермен, в несколько ярусов покрывающего верхнюю часть горы. Площадь пещерного города около 1 га.

Фактически городом он не являлся, а был, скорее, крепостью-замком, на территории которого население округи укрывалось от войск неприятеля, что и объясняет отсутствие источников воды.

Город существовал в период с VI по XIV века. Наибольшего расцвета достиг в XII—XIII веках. Высока концентрация искусственных пещер — более 230. Есть пещерная церковь XII—IX веков с высеченными крестами, могилами, надписями на греческом. Среди кустарника и травы видны следы фундаментов. Стены не сохранились. Гибель города по некоторым версиям привязывают к набегу золотоордынского беклярибека Ногая в 1299 году.

До сих пор не ясно из какого источника брали воду жители города. Колодцы на территории Тепе-Кермена не обнаружены, а все известные родники находятся у самого подножия горы.

Source: Тепе-Кермен

Ukrainian Тепе-Кермен

Тепе-Кермен (Замок на вершині) — невелике печерне місто в Криму біля села Кудриного Бахчисарайського району. Тепе-Кермен в перекладі з тюркської означає «фортеця на вершині (пагорбі)».

Source: Тепе-Кермен

German translation from Ukrainian

Tepe-Kermen (Schloss oben) - eine kleine Höhlenstadt auf der Krim in der Nähe des Dorfes Kudrynogo Bakhchisaray Bezirk. Tepe-Kerman übersetzt aus dem Turkischen bedeutet „Festung oben (Hügel)“.

Source: Тепе-Кермен

French translation from Ukrainian

Tepe-Kermen (Château au sommet) - une petite ville grotte en Crimée près du village de Kudrynogo Bakhchisaray. Tepe-Kerman traduit du turc signifie « forteresse au sommet (colline) ».

Source: Тепе-Кермен

Wikivoyage

Russian Пещерный город Тепе-Кермен

Город существовал в период с VI по XIV века, а наибольшего расцвета достиг в XII—XIII веках. Гибель Тепе-Кермена по некоторым версиям привязывают к набегу золотоордынского беклярибека Ногая в 1299 году. Однако городом он фактически не являлся, постоянно здесь не жили, а лишь укрывались от войск неприятеля. До нашего времени сохранилось более 230 искусственных пещер, а также пещерная церковь XII—IX веков с высеченными крестами, могилами, надписями на греческом. Также до сих пор не ясно из какого источника брали воду жители. Колодцы на территории Тепе-Кермена не обнаружены, а все известные родники находятся у самого подножия горы.

SourceБахчисарай (ru.wikivoyage.org)
Typevicinity
Last Edit2019-10-06
crh Töpe Kermeneo Tepekermenoes Tepe-Kermannl Tepe-Kermanru Тепе-Керменuk Тепе-Кермен
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by SerhijPetrovich
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:31:40