Main building of National Museum in Prague

File:Praha Národní muzeum 5a.jpg

building in Prague

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: National Museum in Prague (main building)

Geographical coordinates: 50.078830555556 14.430797222222

Wikipedia

English translation from Czech

The National Museum Historical Building is a monumental Neo-Renaissance palace closing the upper part of Wenceslas Square in Prague, New Town, serving as a museum. It was built in 1891 and underwent a total refurbishment between 2011 and 2018. It is a national cultural monument of the Czech Republic. Historic preservation applies to both the building's architecture and sculptural decoration of exteriors and interiors, murals, art-crafts details, and to the original very rich and valuable mobiliary.

Source: Historická budova Národního muzea

Czech Historická budova Národního muzea

Historická budova Národního muzea je monumentální novorenesanční palác uzavírající horní část Václavského náměstí v Praze na Novém Městě, sloužící jako muzeum. Byla postavena v roce 1891 a mezi lety 2011 až 2018 podstoupila celkovou rekonstrukci. Je národní kulturní památkou ČR. Památková ochrana se vztahuje jak na architekturu budovy, tak na sochařskou výzdobu exteriérů a interiérů, nástěnné malby, uměleckořemeslné detaily a na původní velmi bohatý a cenný mobiliář.

Source: Historická budova Národního muzea

ca Edifici principal del Museu Nacional de Pragacs Historická budova Národního muzea
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by VitVit
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 09:37:22