Tadeusz Kościuszko Monument

File:Kosciuszko Monument in Krakow.jpg

equestrian statue in Kraków, Poland

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Tadeusz Kościuszko Monument in Kraków

Geographical coordinates: 50.055 19.935

Wikipedia

English Tadeusz Kościuszko Monument, Kraków

Tadeusz Kościuszko Monument in Kraków (Polish: Pomnik Tadeusza Kościuszki w Krakowie), is one of the best known bronze monuments in Poland. It is the work of artists: Leonard Marconi, professor of Lviv University born in Warsaw, and his son in law, sculptor Antoni Popiel. The equestrian bronze statue of Kościuszko—Polish and American hero of independence—is located along the west side entrance to the Wawel Castle in the Old Town.

Source: Tadeusz Kościuszko Monument, Kraków

Polish Pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu

Pomnik Tadeusza Kościuszki – pomnik konny w Krakowie na Wawelu poświęcony bohaterowi narodowemu Tadeuszowi Kościuszce.

Jest wspólnym dziełem lwowskiego rzeźbiarza Leonarda Marconiego i Antoniego Popiela. Projekt pomnika (1/4 wielkości) wykonał Leonard Marconi. Po jego śmierci model w naturalnej wielkości przygotowali Antoni Popiel z Giovanim Giovanettim. Odlew z brązu w 1900 roku wykonała firma Władysław Dedrzeński i Spółka z Podgórza. Pomnik powstał z inicjatywy Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki. Miał stanąć na Rynku w Krakowie (od strony ulicy Szewskiej). Z powodu braku zgody co do miejsca ustawienia, był przechowywany w magazynie w Podgórzu, a następnie kilka lat przestał na dziedzińcu budynku straży pożarnej przy obecnej ulicy Westerplatte. Ostatecznie w 1921 ustawiono go na Wawelu, na bastionie króla Władysława IV Wazy.

W czasie II wojny światowej, 17 lutego 1940, pomnik został zniszczony przez Niemców. W 1960, jako jedyny pomnik w Polsce został zrekonstruowany przez stronę niemiecką i jako dar mieszkańców Drezna dla Krakowa powrócił na swoje dawne miejsce. Przypomina o tym pamiątkowa tablica umieszczona na ceglanym murze bastionu:

W roku 1978 kopia pomnika została podarowana Polonii w Detroit.

Source: Pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu

Russian Памятник Тадеушу Костюшко (Вавель)

Памятник Тадеушу Костюшко (польск. Pomnik Tadeusza Kościuszki) — памятник, находящийся в Кракове около Бастиона Владислава IV и западного входа Вавеля. Памятник посвящён деятелю польского освободительного движения Тадеушу Костюшко. Современный памятник является репликой несохранившегося первоначального оригинала.

Памятник Тадеушу Костюшко был создан в 1900 году по совместному проекту скульпторов Леонарда Маркони и Антона Попеля. Памятник был вылит из бронзы на средства Общества имени Тадеушу Костюшко. Австрийское правительство не выдавало разрешение на установку памятника, поэтому памятник первоначально некоторое время находился на фабричном складе в Подгуже, а затем во дворе несколько лет был во дворе пожарной станции на улице Вестерплятте. В 1921 году памятник был установлен около Бастиона Владислава IV в Вавеле.

17 февраля 1940 года памятник был уничтожен немцами. В 1960 году памятник был реконструирован в Германии и был подарен Польше от имени жителей Дрездена. Об этом свидетельствует информационная табличка, которая укреплена на стене Бастиона Владислава IV

«Памятник Тадеушу Костюшко, уничтоженный гитлеровцами в 1940 году и восстановленный общественностью Дрездена в 1960 году»

В 1978 году копия памятника была установлена в Детройте, США.

Source: Памятник Тадеушу Костюшко (Вавель)

Wikivoyage

Russian Памятник Тадеушу Костюшко

Address Wawel
Typesee
eu Tadeusz Kościuszkoren monumentuafr monument à Tadeusz Kościuszkoja タデウシュ・コシチュシュコ記念碑pl Pomnik Tadeusza Kościuszki na Waweluru Памятник Тадеушу Костюшкоvi Tượng đài Tadeusz Kościuszko, Kraków
Image source:
Wikimedia Commons Public domain by Poeticbent (talk · contribs)
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:50:38