Noul Neamț Monastery

Mănăstirea Noul Neamț

File:Kitskany-8.jpg

church in Chițcani, Transnistria / Moldova

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Chițcani monastery

Geographical coordinates: 46.785556 29.608056

Wikipedia

English Noul Neamț Monastery

Noul Neamț Monastery (Romanian: Mănăstirea Noul Neamț; Russian: Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь) is an all-male Moldovan Orthodox monastery located in Chițcani, near Bender and Tiraspol. Geographically located in the historical region of Basarabia, it is today controlled by the breakaway Transnistrian authorities. It is also known as Chițcani Monastery.

Source: Noul Neamț Monastery

Polish Monaster Nowy Neamț

Monaster Nowy Neamţ, pełna nazwa monaster Wniebowstąpienia Pańskiego Nowy Neamţ (rum. Mănăstirea Înălțarea Domnului Noul Neamţ, rus. Ново-Нямецкий монастырь) – prawosławny klasztor męski w Chițcani w Mołdawii, faktycznie na terenie kontrolowanym przez władze nieuznawanego międzynarodowo Naddniestrza, w jurysdykcji eparchii kiszyniowskiej Mołdawskiego Kościoła Prawosławnego. Największy kompleks architektury religijnej w Mołdawii, największy klasztor Mołdawskiego Kościoła Prawosławnego pod względem liczby mnichów, a równocześnie jeden z najważniejszych zabytków i nieoficjalnych symboli Naddniestrza.

Monaster powstał w 1864 po tym, gdy część mnichów klasztoru Neamț w Mołdawii opuściła wspólnotę z powodu konfliktu z władzami świeckimi; jego przyczyną była konfiskata dóbr monasterskich oraz odgórne wprowadzenie do nabożeństw języka rumuńskiego w miejsce cerkiewnosłowiańskiego. Duchowni udali się do rosyjskiej guberni besarabskiej i za zgodą Świątobliwego Synodu Rządzącego utworzyli monaster, w którym miała obowiązywać ta sama reguła modlitewna, co w macierzystej wspólnocie. Początkowo mnisi żyli przy cerkwi św. Mikołaja w Kickanach (Chițcani), następnie w jej sąsiedztwie wzniesiono rozbudowany kompleks zabudowań klasztornych z soborem Wniebowstąpienia Pańskiego (budowany w latach 1867–1878), cerkwiami Podwyższenia Krzyża Pańskiego (1875–1876) i Zaśnięcia Matki Bożej (1902–1905), nadbramną dzwonnicą oraz obiektami mieszkalnymi i użytkowymi.

Po przejściu Besarabii w granice Rumunii monaster został podporządkowany Rumuńskiemu Kościołowi Prawosławnemu i został do niego wprowadzony liturgiczny język rumuński. Gdy obszar dzisiejszej Mołdawii został przyłączony do ZSRR, wspólnota ponownie znalazła się w jurysdykcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Przetrwała do 1962; w tym roku klasztor został zamknięty, a jego zabudowania zaadaptowane na szpital gruźliczy, halę sportową, klub i muzeum wojskowe. W 1989 Rosyjski Kościół Prawosławny otrzymał zgodę na ponowne otwarcie cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej, zaś rok później na restytucję monasteru Nowy Neamţ. W latach 1991–2001 przy klasztorze działało seminarium duchowne, przeniesione następnie do Kiszyniowa.

Source: Monaster Nowy Neamț

Romanian Mănăstirea Noul Neamț din Chițcani

Mănăstirea Noul Neamț din Chițcani este o mănăstire de călugări din Republica Moldova.

Deși mănăstirea este localizată în regiunea istorică Basarabia, aceasta (împreună cu întreg satul Chițcani) este controlată de separatiștii transnistreni.

Source: Mănăstirea Noul Neamț din Chițcani

Russian Кицканский монастырь

Вознесенский Ново-Нямецкий (Кицканский) монастырь (молд. Mănăstirea Noul Neamț) — мужской монастырь Православной церкви Молдовы (Московский патриархат) в приднестровском селе Кицканы на правом берегу Днестра в 5 км южнее Тирасполя.

Монастырь находится на территории Тираспольской епархии, но со времени своего возрождения в 1990 году — в ведении Кишинёвского преосвященного. Настоятелеь с 1995 года — митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир (Кантарян). Наместник монастыря с 2007 года — архимандрит Паисий (Чекан).

Source: Кицканский монастырь

Chenese 新尼亞姆茨修道院

新尼亞姆茨修道院(羅馬尼亞語:Mănăstirea Noul Neamț)是位於聶斯特河沿岸的一座男子摩爾多瓦正教會修道院。修道院成立於1861年.1962年蘇聯政府關閉了修道院。1989年修道院重新開放。

Source: 新尼亞姆茨修道院

Wikivoyage

Russian Ново-Нямецкий монастырь

Нямецкий монастырь в окрестностях румынской Сучавы — один из средневековых очагов молдавской культуры. В середине XIX века он оказался на территории Румынии, запретившей богослужения на церковнославянском языке, после чего часть монахов эмигрировала в подконтрольную Российской империи Бессарабию, где была основана новая обитель. Как можно понять из этой истории, монастырь имел определённое государственное значение, символизируя защиту славянской культуры от румынского гнёта, так что и к строительству здесь подходили всерьёз. Первый в монастыре Вознесенский собор (1867-78) невелик, зато в архитектурном плане незауряден. Его авторство приписывают неизвестному петербургскому архитектору, не скупившемуся на румынские элементы в планировке и внешнем декоре, хотя в спиральных наличниках немало общего и с русским узорочьем. Это русский храм на румынский манер, один из самых интересных в Бессарабии, а также второй после Бендерской крепости архитектурный памятник Приднестровья. Другой монастырский храм — Успенский (1902-05) — крупнее, однако стилистически проще: он выполнен в византийской традиции с лёгкими отсылками к местной архитектуре и построен по проекту кишинёвского архитектора Михаила Сероницкого. Необычна и надвратная церковь-колокольня (1912-13), в облике которой румынское влияние даже сильнее. Это самое высокое здание в округе (70 м), с верхнего яруса хорошо видны Днестр, Тирасполь и Кицканский плацдарм. В 1958 году монастырь был закрыт, восстановлен в конце 1980-х, после чего на территории соорудили ещё одну церковь, а также жилые и хозяйственные корпуса. Любопытно, что сейчас монастырь подчинён Кишинёвской епархии, а не Тираспольской.

SourceТирасполь (ru.wikivoyage.org)
Typevicinity
Last Edit2019-02-20
ja マナステリア修道院pl Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego Nowy Neamț w Kickanachro Mănăstirea Noul Neamțru Кицканский монастырьzh 新尼亞姆茨修道院
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Alexander Sokolov
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:29:58