Kachi-Kalon

File:Пещерный монастырь Качи-Кальон1.JPG

cave monastery in Crimea

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Cave Monastery Kachi-Kalon

Geographical coordinates: 44.69583333 33.88472222

Wikipedia

English translation from Ukrainian

Kachi-Kalon (Turk. “Crusade ship”) - Crimean medieval cave monastery (Kin) in honor of St. Anastasia Uzorishitelnitsa.

Source: Качі-Кальон

Polish Kaczi-Kalon

Kaczi-Kalon Качи-кальон – średniowieczne skalne miasto zbudowane przez ludność grecką w zachodniej części Krymu na Ukrainie, leżące 8 km na południe od Bakczysaraju, koło wsi Basztanowka.

Nazwa oznacza Krzyżowy Okręt. Kompleks znajduje się na stoku góry Fycki, wyraźnie poniżej partii szczytowej. Skoncentrowany jest wokół pięciu wielkich, półotwartych naturalnych jaskiń, zaś groty wykute są zarówno w ścianach tych jaskiń, jak i między jaskiniami. Pomimo dużych rozmiarów (25 ha, 118 wykutych grot) stanowisko to jest bardzo słabo rozpoznane archeologicznie, toteż daty powstania i poszczególnych faz rozwoju nie są pewne, podobnie jak charakter osady. Przypuszcza się, że w XI w n.e. lub trochę później powstał tu mur zabezpieczający istniejącą osadę rolniczą (nie obejmującą jednak całego dzisiejszego kompleksu). Z pism z XVI w. wiadomo, że istniał tu wówczas klasztor prawosławny, choć nie wiadomo na jakim obszarze i czy współwystępował z osadą rolniczą. Przypuszcza się, że klasztor ten powstał gdzieś pomiędzy XIII a XV w. Klasztor ów działał do 1778, później był reaktywowany w 1851 pod wezwaniem św. Anastazji i funkcjonował do kasacji przez władze komunistyczne w 1921.

Charakterystyczna dla Kaczi-Kalon jest duża liczba (ponad 120 sztuk) struktur zwanych po rosyjsku tarapanami (kamiennych koryt, pras, w których miażdżono winogrona w celu uzyskania soku do fermentacji przy produkcji wina), w których można było przetwarzać 250 ton winogron jednocześnie. Sugeruje to, że produkcja wina była istotną gałęzią tutejszej gospodarki. Wiek tych tarapanów nie jest pewny. Generalnie tego typu nagromadzenia wiąże się z okresem VIII-IX w n.e., ale Mogariczew kwestionuje wiarygodność takich datowań i sugeruje, że karapany mogły być znacznie młodsze (XV w). W całym kompleksie zachowało się pięć cerkwi i jedna kaplica. Większość z nich była wykuta w skale tylko częściowo, a reszta budowli wychodziła na zewnątrz skały i była murowana albo drewniana. Wśród tych cerkwi jest późnośredniowieczna cerkiew pw. św. Zofii o owalnym kształcie i rozmiarach 5,3x2,4 m oraz wysokości 2,15 m. Zachowały się greckie napisy z XVI-XVII w., nisze na ikony i szereg innych elementów. Po reaktywacji w XIX w. lekko przebudowana. Przy cerkwi zachowane resztki cmentarza z nagrobkami kamiennymi. Po kolejnej cerkwi pw. św. Anastazji zachowała się tylko absyda. Dwa obszary o powierzchni 1,5 ha i 0,2 ha były otoczone kamiennym murem, choć nie jest pewny ani jego wiek, ani funkcja (obronny?, cmentarny?).

Source: Kaczi-Kalon

Russian Качи-Кальон

Качи-Кальон (Монастырь (киновия) святой Анастасии Узорешительницы)— крымский средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой Бахчисарайского района Крыма. Первый период его существования приходится на VI—XVIII века, вплоть до выселения христиан Крыма в Приазовье в 1778 году. Возрождён в 1850 году архиепископом Иннокентием (Борисовым). Монастырь существовал до 1932 года и был закрыт решением Постоянной комиссии при Президиуме ЦИК КрАССР во время гонений на религию. Современный одноимённый скит возрождён в 2005 году на небольшом отдалении от исторического места. Сейчас объект входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник. В Российской Федерации, контролирующей спорную территорию Крыма, является объектом культурного наследия федерального значения. Полное название объекта охраны - Ландшафтно-рекреационный парк регионального значения Республики Крым "Бахчисарай", пещерный монастырь "Качи-Кальон", VIII - конец XIX века.

Source: Качи-Кальон

Ukrainian Качі-Кальон

Качі-Кальон (тюрк. «Хрестовий корабель») — кримський середньовічний печерний монастир (кіновія) на честь святої Анастасії Узорішительниці.

Source: Качі-Кальон

German translation from Ukrainian

Kachi-Kalon (Türke. „Kreuzfahrtschiff“) - Das mittelalterliche Höhlenkloster der Krim (Kin) zu Ehren der heiligen Anastasia Uzorishitelnitsa.

Source: Качі-Кальон

French translation from Ukrainian

Kachi-Kalon (Turc. « Croisade ») - Monastère grotte médiévale de Crimée (Kin) en l'honneur de Sainte Anastasia Uzorishitelnitsa.

Source: Качі-Кальон

Wikivoyage

Russian Монастырь Качи-Кальон

Cредневековый пещерный монастырь. Насчитывает 250 искусственных пещер разного возраста и различного назначения (в том числе хозяйственного, производственного, жилого, церковно-ритуального). Расцвет поселения пришелся на 8-9 века. Не позднее 16 века здесь возник православный монастырь (с ним связывают пещерные церкви, остатки кладбища, а также руины каменной ограды), просуществовавший до 1778. С 1851 по 1921 здесь действовал скит святой Анастасии.

SourceБахчисарай (ru.wikivoyage.org)
Typevicinity
Last Edit2019-10-13
crh Qaçı Kalyonpl Kaczi-Kalonru Качи-Кальонuk Качі-Кальон
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by 17Rising17
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:01:07