Wawel Thief Tower

File:Thief Tower, Wawel Hill, Old Town, Krakow, Poland.JPG

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Wawel Thief Tower

Geographical coordinates: 50.053666944444 19.933721388889

Wikipedia

English translation from Polish

The Thief's Baszta is one of three fully preserved towels on the Wawel, located in the western part of the hill.

It was erected in the 14th century in the line of the Gothic fortified wall. In the 16th century, the tower “villain's stool” was destroyed by fires and renovated several times. In 1853, it was rebuilt by the Austrians, who added a brick crenelage at the top. In 1854, a staircase was added to it, which was demolished in 1946. Between 1950 and 1951, the condition from the 18th century was restored, according to a project developed under Witold Minkiewicz.

Between 2014 and 2015, the tower restaurant was carried out, among others, the hipped roof, which was originally covered, was reconstructed.

A prison dungeon is preserved in the underground part of the baszta. The tower contains a storehouse of archaeological monuments recovered during excavation work on Wawel.

Source: Baszta Złodziejska na Wawelu

Polish Baszta Złodziejska na Wawelu

Baszta Złodziejska – jedna z trzech w pełni zachowanych baszt na Wawelu, położona w zachodniej części wzgórza.

Wzniesiona została w XIV wieku w linii gotyckiego muru obronnego. W XVI wieku wieża „kędy złocznyńcę sadzają” była niszczona przez pożary i kilkakrotnie odnawiana. W 1853 roku została przebudowana przez Austriaków, którzy dobudowali na szczycie ceglany krenelaż. W 1854 roku dobudowano do niej klatkę schodową, którą rozebrano w 1946 roku. W latach 1950–1951 przywrócono stan z XVIII wieku, zgodnie z projektem opracowanym pod kierunkiem Witolda Minkiewicza.

W latach 2014–2015 przeprowadzono restaurację baszty, m.in. zrekonstruowano dach czterospadowy, jakim pierwotnie była nakryta.

W podziemnej części baszty zachował się loch więzienny. W baszcie znajduje się magazyn zabytków archeologicznych odnalezionych podczas prac wykopaliskowych na Wawelu.

Source: Baszta Złodziejska na Wawelu

Wikivoyage

Russian Злодейская башня

SourceКраков/Старый город (ru.wikivoyage.org)
Typesee
de Diebesturm (Wawel)es Torre de los Ladronespl Baszta Złodziejska na Wawelu
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Zygmunt Put Zetpe0202
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 04:29:23