Red Forest

File:Red Forest Hill.jpg

area surrounding the Chernobyl Nuclear Power Plant

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Red Forest

Geographical coordinates: 51.38011 30.04908

Wikipedia

English Red Forest

The Red Forest (Ukrainian: Рудий ліс, Rudyi lis Russian: Рыжий лес Ryzhy les, literally "ginger-color forest") is the 10-square-kilometer (4 sq mi) area surrounding the Chernobyl Nuclear Power Plant within the Exclusion Zone located in Polesia. The name "Red Forest" comes from the ginger-brown color of the pine trees after they died following the absorption of high levels of radiation from the Chernobyl accident on 26 April 1986. In the post-disaster cleanup operations, the Red Forest was bulldozed and buried in "waste graveyards". The site of the Red Forest remains one of the most contaminated areas in the world today.

Source: Red Forest

Arabic الغابة الحمراء

الغابة الحمراء (بالأوكرانية: The Red Forest) المنطقة التي تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة وتحيط بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية داخل منطقة الاستبعاد الواقعة في بوليسيا هي أكثر المناطق تلوثا بالإشعاع على وجه الأرض. يأتي اسم الغابة من تحول لون أشجار الصنوبرالى البني بعد امتصاص مستويات عالية من الإشعاع من حادثة تشيرنوبيل في 1986.

Source: الغابة الحمراء

Bulgarian Червена гора (Чернобил)

Червената гора (на украински: Рудий ліс; на руски: Рыжий лес) е зона с площ от 10 км², заобикаляща Чернобилската атомна електроцентрала в Чернобилската забранена зона в Полесия.

Името Червена гора идва от червеникаво-кафявия цвят на боровите дървета, които умират след поглъщането на високите нива на радиация след Чернобилската авария на 26 април 1986. В операциите по почистване след бедствието Червената гора е булдозерирана и погребана в „отпадъчни гробища“. Червената гора остава един от най-замърсените райони в света днес.

Source: Червена гора (Чернобил)

Czech Rudý les

Rudý les nebo také Červený les (ukrajinsky „Рудий ліс“, rusky „Ржавый лес“, „Рыжий лес“, „Красный лес“, bělorusky „Руды лес“) je původně a převážně borovicový les, který pokrývá území o rozloze asi 10 km² v bezprostřední blízkosti jaderné elektrárny Černobyl. Vyznačuje se tím, že absorbuje velkou dávku radioaktivního prachu.

Své jméno si získal proto, že v prvních dnech po nehodě, kdy přes něj přešel radioaktivní mrak a dopadlo do něj vysoké množství radioaktivního spadu, se zbarvil do temně rudé barvy, tím jak hynul. V noci mrtvé stromy svítily, což je vysvětleno neobvyklými enzymatickými reakcemi dřeva, které vstupují do interakce s radioaktivními látkami.

Podle zpráv sovětských vědců na první mezinárodní konferenci o biologických a radiologických aspektech černobylské havárie (září 1990) dosáhla úroveň spadu v 10 km zóně kolem elektrárny až 4,81 GBq/m². Následně více jak 4 km² nejzamořenější části lesa muselo být srovnáno se zemí a vypáleno. Myslivci poté nuceně vybíjeli veškerá zvířata v okolí Černobylu.

I když jde o jedno z nejkontaminovanějších míst na světě, dnes se les již plně zotavil a uhynulé stromy nahradily nové (převážně borovicí a břízou) a je plný života. Dokonce se stal domovem i několika ohrožených druhů.

Les je pod stálým dohledem vědců. V minulosti se zde objevily případy mutací rostlin a živočichů. V současné době nebyly nalezené žádné nové anomálie a přímé důkazy o vlivu radiace na zdejší život, a to i přes to, že pro zdraví člověka je radiace v lese stále vysoká. Na druhou stranu třeba ptáci, nebo hlodavci se sem vracejí velmi pomalu.

Situaci je ale nutné posuzovat z dlouhodobějšího hlediska a na konečné závěry o vlivu radiace na přírodu je ještě brzy.

Source: Rudý les

Spanish Bosque Rojo

El Bosque Rojo (en ucraniano: Рудий ліс, Rudi lis; en ruso: Рыжий лес, Ryzhi les) se refiere a los árboles ubicados en unos 10 km² en los alrededores de la central nuclear de Chernóbil. El nombre 'Bosque Rojo' viene del color rojizo y amarillento de los pinos que murieron tras absorber una intensa dosis de radiación del accidente de Chernóbil el 26 de abril de 1986.[1]​ Durante las operaciones de limpieza después del desastre, el Bosque Rojo se derribó y se enterró en un 'cementerio de derroche'.[2]​ El lugar que ocupaba el Bosque Rojo es todavía una de las áreas más contaminadas del mundo.[3]​

Source: Bosque Rojo

Finnish Punainen metsä

Punainen metsä (ukr. Рудий ліс, Rudyi lis) on noin kymmenen neliökilometrin laajuinen metsäalue lähellä Tšernobylin ydinvoimalaa. Vuonna 1986 sattuneen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden laskeuma osui vahvimmin juuri tähän alueeseen, jolloin siellä kasvanut mäntymetsä kuoli pystyyn ja kellastui, eli toisin sanoen metsä muuttui punaiseksi. Saastunut puusto raivattiin ja osittain haudattiin maahan. Nykyään uusi luonto kukoistaa alueella, vaikka se on edelleen yksi Tšernobylin saastuneimmista alueista.lähde?

Source: Punainen metsä

French Forêt rousse

La Forêt rousse ou Forêt rouge (ukrainien : Рудий ліс, russe : Рыжий лес) est le nom donné à la végétation forestière dans une zone de dix kilomètres autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette référence à la couleur rouge provient de la couleur brune des pins après leur mort à la suite de l'absorption de niveaux élevés de rayonnement radioactif à la suite de la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986.

Dans les opérations de nettoyage post-sinistre, la Forêt rouge a été rasée au bulldozer et enterrée dans des « cimetières de déchets ». Le site de la Forêt rouge demeure cependant l'une des zones les plus contaminées dans le monde.

Les forêts de pins ont été remplacées par des forêts de bouleaux, qui seraient plus résistants aux radiations.

Source: Forêt rousse

Hungarian Vörös-erdő

A Vörös-erdő (oroszul: Красный лес vagy Рыжий лес, ukránul: Червоний ліс vagy Рудий ліс) Ukrajnában található, a csernobili atomerőműtől körülbelül 8 km-re nyugatra.

Source: Vörös-erdő

Italian Foresta rossa

La Foresta rossa (in ucraino: Рудий ліс?, traslitterato: Rudyj lis; in bielorusso: Руды лес?, traslitterato: Rudy les; in russo: Рыжий лес?, traslitterato: Ryžij les) era una pineta di circa 4 km² situata nell'area compresa in un raggio di 10 km dalla centrale nucleare di Černobyl', in Ucraina, che in seguito al disastro nucleare del 26 aprile 1986, subì un fallout radioattivo fino a 4,81 GBq/m² che la fece dapprima virare verso il colore rosso e quindi morire. Vicine foreste di betulle e di pioppi tuttavia restarono verdi e sopravvissero.

Source: Foresta rossa

Japanese 赤い森

赤い森(あかいもり、ウクライナ語: Рудий ліс、ロシア語: Рыжий лес)とは、ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所から10km圏内にある森を指す。1986年4月26日のチェルノブイリ原子力発電所事故により放出された高レベルの放射性物質を取り込んだことにより枯死したマツが赤茶色に見えたので「赤い森」と呼ばれる。事故後の汚染除去作業で、赤い森の木々は伐採され埋め立てられた。この場所は現在でも世界で最も汚染された地域の1つである。

Source: 赤い森

Korean 붉은 숲

붉은 숲(영어: Red Forest, 우크라이나어: Рудий ліс, 러시아어: Рыжий лес)은 이전에는 웜우드 숲(영어: Worm Wood Forest)로 불렸던 곳으로, 체르노빌 원자력 발전소를 둘러싸고 있는 10km2 면적의 나무들을 일컫는 말이다. '붉은 숲'이라는 이름은 1986년 4월 25일 체르노빌 원자력 발전소 사고로 누출된 높은 수준의 방사능을 소나무들이 흡수해 죽어서 연한 적갈색을 띄게 된 데서 유래한 이름이다. 사고 뒤 정화 작업 당시에 붉은 숲을 밀어 내었고 폐기물 처리장에 묻었다. 붉은 숲은 세계에서 가장 오염된 구역 중 하나로 남아 있다.

Source: 붉은 숲

Dutch Rode bos

Het rode bos (Oekraïens: Рудий ліс; Russisch: Рыжий лес) is een bos in de buurt van de kerncentrale Tsjernobyl. De naam verwijst naar de roodbruine kleur die de dennenbomen kregen door de kernramp in 1986. Dit is veroorzaakt doordat de bomen massaal afstierven door de straling. De bomen werden na de kernramp geruimd en begraven. Sindsdien zijn er weer nieuwe bomen gegroeid.

Het gebied beslaat ongeveer tien vierkante kilometer en ligt in de vervreemdingszone rond Tsjernobyl. Het bos is een van de gebieden met de meeste ioniserende straling ter wereld.

Source: Rode bos

Polish Czerwony Las

Czerwony Las, zwany również Czerwonym Borem lub Magicznym Lasem (ukr.: Рудий ліс, ros.: Рыжий лес) – nazwa „Czerwony Las” pochodzi od rudawoczerwonego koloru sosen, które obumarły z powodu wchłonięcia wysokiej dawki promieniowania, wywołanej katastrofą w Czarnobylu. Oficjalnie, w wyniku przeprowadzenia akcji oczyszczania skażonej strefy Czerwony Las został zrównany z ziemią przy pomocy buldożerów, a napromieniowane drzewa zakopano w tzw. cmentarzysku odpadów promieniotwórczych. Jednak w rzeczywistości prace zostały wstrzymane, gdy z gleby przerzucanej przez maszyny zaczęły wydostawać się ogromne dawki promieniowania. Okolice Czerwonego lasu stanowią jeden z najbardziej skażonych obszarów na świecie.

Source: Czerwony Las

Portuguese Floresta Vermelha

A Floresta Vermelha (em ucraniano: Рудий ліс, em russo: Рыжий лес), anteriormente chamada de Worm Wood Forest, refere-se às árvores num raio de 10 km em torno da central nuclear de Chernobil.

Durante as operações de limpeza pós-catástrofe, a floresta foi demolida e enterrada em um cemitério de resíduos. A região em que a Floresta Vermelha ocupava é considerada como uma das áreas mais contaminadas do mundo.

Source: Floresta Vermelha

Russian Рыжий лес

Рыжий лес (укр. Рудий ліс), иногда Ржавый лес, Красный лес — около 202 км² деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.

Высокая доза поглощённой радиации во время аварии привела к гибели деревьев (преимущественно сосен) и окрашиванию их в буро-красный цвет, которое произошло в течение 30 минут после взрыва. Во время работ по дезактивации территории лес был снесён бульдозерами и захоронен.

В настоящее время лес на этой территории восстанавливается естественным путём. Нужно отметить, что основные радиационные нагрузки на сосну в результате аварии на ЧАЭС пришлись на период активизации процессов роста растений. В такой период радиочувствительность растений увеличивается в 1,5—3 раза по сравнению с другими периодами. Крона сосен достаточно плотная и является эффективным фильтром, что способствовало задержке значительного количества радиоактивной пыли и аэрозолей в кронах этих деревьев. Сосна не сбрасывает хвою на протяжении 2—3 лет, что обуславливает медленную естественную очистку крон по сравнению с деревьями лиственных пород. Этот фактор усилил радиационное поражение хвойных по сравнению с другими породами.

Результаты радиационного поражения соснового леса оказались в прямой зависимости от полученных дозовых нагрузок. По характеру радиационного поражения учёными было выделено четыре зоны:

Зона полной гибели хвойных пород с частичным повреждением лиственных пород (так называемый «Рыжий лес»). Уровни поглощённых доз (по расчётам учёных) по внешнему гамма-облучению в 1986—1987 годах составило — 8000—10000 рад при максимальной мощности экспозиционной дозы — 500 мР/час и больше. Площадь этой зоны составляет около 4,5 тысяч гектар. В этой зоне надземные органы сосны погибли полностью, а хвоя приобрела кирпичный цвет. Весь лес практически «сгорел», аккумулировав на себе значительные объёмы радиоактивных выбросов. Необходимость захоронения мёртвой древесины обусловлена её сильной загрязнённостью радиоактивными веществами. На территории «Рыжего леса» были осуществлены первоочередные мероприятия по восстановлению леса. На площади 500 гектар этой территории лес уже восстанавливается.

Зона сублетальных поражений леса, в которой погибло от 25 до 40 % деревьев, а также погибла большая часть лесного подлеска (1—2,5 м высоты). В 90—95 % деревьев сильно повреждены и отмерли молодые побеги и почки. Поглощённая доза — 1000—8000 рад, мощность экспозиционной дозы — 200—250 мР/час. Площадь зоны составляла 12,5 тыс. гектар, в том числе сосновых лесов — 3,8 тыс. гектар.

Зона среднего повреждения соснового леса. Для данной зоны характерным было поражение в основном молодых побегов, а хвоя желтела только на отдельных участках веток. Отмечались также небольшие морфологические отклонения в росте сосны, но эти растения сохранили свою жизнеспособность. Поглощённая доза — 400—500 рад, мощность экспозиционной дозы — 50-200 мР/час. Площадь третьей зоны составляла 43,3 тысяч гектар, в том числе сосновых лесов — 11,9 тысяч гектар.

Зона слабого поражения, где отмечались отдельные аномалии в ростовых процессах. Видимые повреждения у сосен найдены не были. Все деревья сохранили нормальный рост и цвет хвои. Поглощённая доза составила 50—120 рад, мощность экспозиционной дозы — 20 мР/час.Радиационная карта участка Рыжего леса площадью в 15 км², составленная при помощи беспилотных самолётов, показала, что гамма-фон отдельных участков почвы заметно выше допустимого. Неожиданно высоким оказался радиационный фон у одного из заброшенных строений, где проводилась дезактивация почвы, излучение здесь составляет 1,2 миллизиверта в час.

В 2020 году 13 апреля пожар, бушующий в Чернобыле, подобрался к Рыжему лесу. В тот же день глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что Рыжий лес в зоне отчуждения наполовину выгорел, а пожар может перекинуться на Припять.

Source: Рыжий лес

Slovak Červený les

Červený les (ukr. Рудий ліс, rus. Рыжий лес, Ржавый лес, Красный лес) je pôvodne a prevažne borovicový les, ktorý pokrýva územie o rozlohe asi 10 km² v bezprostrednej blízkosti jadrovej elektrárne Černobyľ. Vyznačuje sa tým, že absorbuje veľkú dávku rádioaktívneho prachu.

Svoje meno si získal preto, že v prvých dňoch po nehode, kedy cezeň prešiel rádioaktívny mrak a dopadlo doň vysoké množstvo rádioaktívneho spadu, sa sfarbil do temne červenej farby, tým ako hynul. V noci mŕtve stromy svietili, čo je vysvetlené neobvyklými enzymatickými reakciami dreva, ktoré vstupujú do interakcie s rádioaktívnymi látkami.

Podľa správ sovietskych vedcov na prvej medzinárodnej konferencii o biologických a rádiologických aspektoch černobyľskej havárie (september 1990) dosiahla úroveň spadu v 10 km zóne okolo elektrárne až 4,81 GBq/m². Následne viac ako 4 km² najzamorenejšej časti lesa muselo byť zrovnané so zemou a vypálené. Poľovníci potom nútene vybíjali všetky živočíchy v okolí Černobyľu.

Aj keď ide o jedno z najkontaminovanejších miest na svete, dnes sa les už plne zotavil a uhynuté stromy nahradili nové (prevažne borovica a brezy) a je plný života. Dokonca sa stal domovom aj niekoľkých ohrozených druhov.

Les je pod stálym dohľadom vedcov. V minulosti sa tu objavili prípady mutácií rastlín a živočíchov. V súčasnej dobe neboli nájdené žiadne nové anomálie a priame dôkazy o vplyve radiácie na tunajší život, a to aj napriek tomu, že pre zdravie človeka je radiácia v lese stále vysoká. Na druhú stranu napríklad vtáky, alebo hlodavce sa sem vracajú veľmi pomaly.

Situáciu je ale nutné posudzovať z dlhodobejšieho hľadiska a na konečné závery o vplyve radiácie na prírodu je ešte skoro.

Source: Červený les

Swedish Röda skogen

Röda skogen (ukrainska: Рудий ліс, ryska: Рыжий лес) är ett skogsparti, cirka 10 km² stort, kring kärnkraftverket i Tjernobyl.

"Röda skogen" har fått namn efter den rödbruna färg tallarna i området fick sedan de dött av höga strålningsnivåer efter Tjernobylolyckan den 26 april 1986. Efter katastrofen skövlades skogen och träden grävdes ner. Röda skogen är i dag ett av de mest förorenade områdena i världen.

Source: Röda skogen

Ukrainian Рудий ліс

Руди́й ліс, іноді Іржавий ліс, Червоний ліс — близько 10 км² території дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які взяли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році. Висока доза поглинутої радіації призвела до загибелі дерев (переважно сосен) і забарвлення їх у буро-червоний колір. Крім того, ночами спостерігали світіння загиблих дерев (це було спричинено взаємодією ферментів дерева з радіоактивними частками та радіоактивним розпадом). Під час робіт з дезактивації території ліс було знесено бульдозерами і поховано.

Source: Рудий ліс

Chenese 紅色森林

红色森林(烏克蘭語:Рудий ліс,俄語:Рыжий лес),是指乌克兰切尔诺贝利核电站方圆十公里内的树林。它現被劃為禁止進入地段,歷經多次的鏟土除汙,仍为世界上污染最严重的地区之一,不過輻射水平已經大大下降。

Source: 紅色森林

German translation from Ukrainian

Roter Wald, manchmal Rusty Forest, Roter Wald — etwa 10 km² Bäume neben dem KKKW Tschernobyl, das während der Reaktorexplosion 1986 den größten Anteil an radioaktiver Staubemissionen einnahm. Eine hohe Dosis absorbierter Strahlung führte zum Tod von Bäumen (hauptsächlich Kiefern) und färbte sie in bräunlich-roter Farbe. Darüber hinaus wurde nachts das Leuchten toter Bäume beobachtet (dies wurde durch die Wechselwirkung von Baumenzymen mit radioaktiven Partikeln und radioaktivem Zerfall verursacht). Während der Deaktivierung des Territoriums wurde der Wald von Planierraupen abgerissen und begraben.

Source: Рудий ліс

Wikivoyage

Russian Рыжий лес

Лес, принявший на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора. Высокая доза поглощённой радиации привела к гибели деревьев (преимущественно сосен) и окрашиванию их в буро-красный цвет, которое произошло в течение 30 минут после взрыва. Во время работ по дезактивации территории лес был снесён бульдозерами и захоронен. Сейчас восстанавливается естественным путём.

SourceЧернобыль (ru.wikivoyage.org)
Typesee
ar الغابة الحمراءba Ерән урманbe Руды лесbe-tarask Руды лесbg Червена гора (Чернобил)ca Bosc Vermellcs Rudý lesda Den røde skovde Roter Waldeo Ruĝa Arbaroes Bosque Rojoet Punane metsfi Punainen metsäfr Forêt roussehi लाल वनhu Vörös-erdőit Foresta Rossaja 赤い森ko 붉은 숲lt Raudonasis miškasnl Rode bosnn Raudskogenpl Czerwony Laspnb سرخ جنگلpt Floresta Vermelharu Рыжий лесsk Červený lessl Rdeči gozdsv Röda skogenta சிவப்புக் காடுtr Kızıl Ormanuk Рудий лісur سرخ جنگلzh 紅色森林
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 by Timm Suess
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 07:32:43