Zelenetsky-Troitsky Monastery

File:Зеленецкий-Троицкий монастырь.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Zelenetsky-Troitsky Monastery

Geographical coordinates: 59.788638 32.773934

Wikipedia

English translation from Russian

Zelenetsky-Trinity Monastery (or Martiriyeva Green Desert) is a male monastery located in Zelenets village of Volkhovsky District, Leningrad Oblast, on the right bank of the Rassokha River.

Source: Зеленецкий-Троицкий монастырь

Polish Monaster Trójcy Świętej w Zieleńcu

Monaster Trójcy Świętej – prawosławny męski klasztor w Zielencu, w obwodzie leningradzkim, w jurysdykcji eparchii tichwińskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Powstanie klasztoru jest związane z działalnością świętego mnicha Martyriusza, który osiedlił się na miejscu, gdzie powstał następnie monaster i w 1570 był już ihumenem wspólnoty. W latach 1612–1613, tj. dziesięć lat po śmierci założyciela, klasztor został spalony przez Szwedów i przez kilka dziesięcioleci był całkowicie zniszczony. Klasztor reaktywowano w ostatnich dekadach XVII w. W latach 80. XVII w. z polecenia metropolity nowogrodzkiego Korneliusza, który rozpoczynał życie mnisze w monasterze w Zieleńcu, klasztor rozbudowano. Powstał wówczas główny sobór pod wezwaniem Trójcy Świętej i inne murowane budynki.

W 1765 na monaster napadli staroobrzędowcy. Okupowali oni jego obiekty przez kilka tygodni, obrabowali klasztor z cennych ikon i ksiąg, podpalili budynki i przepędzili mnichów. Wreszcie część napastników, filiponów, postanowiła popełnić samobójstwo przez samospalenie. Pozostali opuścili zdewastowany klasztor. W 1771 wspólnota została zakwalifikowana do grupy monasterów III klasy i przeniesiona pod jurysdykcję eparchii petersburskiej i ładoskiej. W latach 1815–1834 i ponownie na początku XX w. klasztor był remontowany. Na początku XX w. wspólnota była właścicielem 19 277 dziesięcin ziemi, dysponowała majątkiem 130 tys. rubli i otrzymywała roczną dotację państwową w wysokości 669 rubli i 55 kopiejek.

Po rewolucji październikowej monaster zlikwidowano. Jego cerkwie jeszcze do 1932 były czynne. Następnie obiekty klasztorne przeznaczono na inne cele, w tym na dom dla inwalidów. W 1979 zaprzestano użytkowania budynków również na świeckie cele i dawne zabudowania monasterskie całkowicie porzucono. Zrujnowany kompleks zwrócono w 1992 Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu, który reaktywował wspólnotę. Jej pierwszym przełożonym został hieromnich Sergiusz (Bułatnikow).

Source: Monaster Trójcy Świętej w Zieleńcu

Russian Зеленецкий-Троицкий монастырь

Зеленецкий-Троицкий монастырь (или Мартириева Зелёная пустынь) — мужской монастырь, расположенный в посёлке Зеленец Волховского района Ленинградской области, на правом берегу реки Рассоха.

Source: Зеленецкий-Троицкий монастырь

German translation from Russian

Das Zelenetsky-Trinity Monastery (oder die grüne Wüste Martiriyeva) ist ein männliches Kloster im Dorf Zelenets im Bezirk Volkhovsky, Oblast Leningrad, am rechten Ufer des Flusses Rassokha.

Source: Зеленецкий-Троицкий монастырь

Wikivoyage

Russian Зеленецкий монастырь

SourceВолхов (ru.wikivoyage.org)
Typevicinity
Last Edit2018-09-29
de Selenezki-Troizki Klosterpl Monaster Trójcy Świętej w Zieleńcuru Зеленецкий-Троицкий монастырь
Image source:
Wikimedia Commons Public domain by Sok Os Original uploader was SokOs at ru.wikipedia
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 11:42:49