Vojanovy sady

File:Vojanovy sady2.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Vojanovy sady

Geographical coordinates: 50.088888888889 14.408333333333

Wikipedia

English translation from Czech

Vojanovy Sady is a public park on Prague's Malá Strana in Prague 1 municipal district south of Klárov. They are sometimes considered to be the oldest garden in Prague because it was formed in the 17th century as part of the Carmelite Monastery partly on the site of the garden of the dissolute episcopal court founded in 13. century. Today's name was given after 1954 after actor Eduard Vojan, who was born not far from here in Meissen Street.

Source: Vojanovy sady

Czech Vojanovy sady

Vojanovy sady jsou veřejný park na pražské Malé Straně v městské části Praha 1 jižně od Klárova. Někdy jsou považovány za nejstarší zahradu v Praze, protože vznikla v 17. století jako součást kláštera karmelitek částečně na místě zahrady zpustlého biskupského dvora založeného ve 13. století. Dnešní název dostaly po roce 1954 po herci Eduardu Vojanovi, který se narodil nedaleko odtud v Míšeňské ulici.

Source: Vojanovy sady

Wikivoyage

Russian Вояновы сады

Парк возник в XVII веке на месте садов монастыря ордена босых кармелиток. В парке сохранились две часовни.

SourceПрага/Градчаны (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Image source:
Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0 by Chmee2
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:29:42