Church of St Constantine and Helena

church in Plovdiv, Bulgaria

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Church of St Constantine and Helena, Plovdiv

Geographical coordinates: 42.149696 24.752876

Wikipedia

English Church of St Constantine and Helena

The Church of St Constantine and Helena (Bulgarian: Св. Св. Константин и Елена) is a church in Plovdiv, Bulgaria. It is considered to be among the oldest churches in the city. It was built in 337 at the sight of an ancient pagan temple in the acropolis on one of the fortified hills. The church was named after Emperor Constantine the Great and his mother Elena. During the years, the building was destroyed and rebuilt several times. Its current edifice was constructed in 1832 with the help of local patriots. Its magnificent frescoes and icons were painted by masters of one of the most famous Bulgarian Icongraphic Schools: the Debar School. Some of the icons and painting of the church were made by the famous Bulgarian National Revival painter Zahari Zograf who lived and worked in Plovdiv between 1836 and 1840.

Source: Church of St Constantine and Helena

Bulgarian Св. св. Константин и Елена (Пловдив)

„Свети Константин и Елена“ е православна църква в град Пловдив.

Построена е през 1832 година на мястото на по-стара църква от майстор Петко Боз и е богато украсена от Захарий Зограф, Димитър Зограф, Атанас Гюдженов, Никола Одринчанин, Станислав Доспевски и Иван Пашкула.

Source: Св. св. Константин и Елена (Пловдив)

Polish Cerkiew Świętych Konstantyna i Heleny w Płowdiwie

Cerkiew Świętych Konstantyna i Heleny – prawosławna cerkiew w Płowdiwie, w jurysdykcji metropolii płowdiwskiej Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego.

Pierwsza chrześcijańska świątynia na miejscu dzisiejszej cerkwi została wzniesiona w IV w.. Obecnie (2013) zachowana budowla pochodzi z XIX w. Wyposażenie świątyni powstało w tym samym okresie, należy do niego szereg ikon autorstwa Zacharego Zografa oraz złocony ikonostas. Fundatorem dziewiętnastowiecznej budowli był Wyłczo Czałykow, który ufundował w Płowdiwie także cerkwie św. Mariny, św. Niedzieli, św. Paraskiewy, św. Dymitra oraz sobór Zaśnięcia Matki Bożej.

Source: Cerkiew Świętych Konstantyna i Heleny w Płowdiwie

Slovak Chrám svätých Konštantína a Heleny (Plovdiv)

Chrám svätých Konštantína a Heleny (bulh. Храм „Свети свети Константин и Елена“ – Chram „Sveti sveti Konstantin i Elena“), alebo (bulh. Църква „Свети свети Константин и Елена“ – Cărkva „Sveti sveti Konstantin i Elena“) je pravoslávny chrám nachádzajúci sa v centrálnej časti mesta Plovdiv v Plovdivskej oblasti v južnom Bulharsku.

Source: Chrám svätých Konštantína a Heleny (Plovdiv)

German translation from Bulgarian

„St. Konstantin und Helena“ ist eine orthodoxe Kirche in Plovdiv.

Es wurde 1832 an der Stelle einer älteren Kirche von Meister Petko Boz erbaut und ist reich dekoriert von Zachariy Zograf, Dimitar Zograf, Atanas Giudzhenov, Nikola Odrinchanin, Stanislav Dospevski und Ivan Pashkula.

Source: Св. св. Константин и Елена (Пловдив)

French translation from Bulgarian

« Saint Constantin et Hélène » est une église orthodoxe de Plovdiv.

Il a été construit en 1832 sur le site d'une ancienne église par le maître Petko Boz et est richement décoré par Zachariy Zograf, Dimitar Zograf, Atanas Giudzhenov, Nikola Odrinchanin, Stanislav Dospevski et Ivan Pachkula.

Source: Св. св. Константин и Елена (Пловдив)

Wikivoyage

Russian Церковь святых Константина и Елены

Построена в 1832 году. Стены украшены великолепными фресками работы целой бригады художников, включающей основоположника светской болгарской живописи Захария Зографа. Сама церковь безошибочно определяется как построенная в стиле национального возрождения, стоящая рядом колокольня была построена позже, в 1860-е годы.

SourceПловдив (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2018-02-21
bg Свети Константин и Еленаde Sveti-Konstantin-i-Elena-Kirchehu Szent Konstantin és Szent Ilona-templomja 聖コンスタンティン・聖エレナ聖堂 (プロヴディフ)pl Cerkiew św. św. Konstantyna i Heleny w Płowdiwiesk Chrám svätého Konštantína a Heleny
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 23:48:49