Prague Castle Picture Gallery

File:Pražský hrad, 2. nádvoří 05.jpg

special purpose gallery in Prague Castle

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Prague Castle Picture Gallery

Geographical coordinates: 50.0909 14.3984

Wikipedia

English translation from Czech

The painting house of Prague Castle Obrazárna is part of Prague Castle, located in the second courtyard. From Hradčanský Square, access leads through the Giants' Gate to the I Courtyard, from there through a passage to the II Courtyard. From the Powder Bridge, access is through the gate directly to the second courtyard.

Together with the monastic collections, it is among the oldest surviving collections of paintings on the territory of the Czech Republic. Works by Old Masters of German, Italian and Dutch Renaissance as well as Mannerism, paintings of Central European and Dutch Baroque are exhibited here. Originated in Prague originally as the gallery of Emperor Rudolf II in the late 16th century, it was repeatedly sold out, robbed and replenished after his death. Today the focus of the collections, which only in part derive the great collection of art of the emperor, are paintings dating from the 15th—18th century period.

Source: Obrazárna Pražského hradu

Czech Obrazárna Pražského hradu

Obrazárna Pražského hradu Obrazárna je součástí Pražského hradu, nachází se na druhém nádvoří. Z Hradčanského náměstí vede přístup branou gigantů na I. nádvoří, odtud průchodem na II. nádvoří. Z Prašného mostu je přístup branou přímo na druhé nádvoří.

Společně s klášterním sbírkami patř mezi nejstarší přeživší sbírky obrazů na území Česka. Jsou zde vystavena díla starých mistrů německé, italské a nizozemské renesance i manýrismu, obrazy středoevropského a holandského baroka. Vznikla v Praze původně jako galerie císaře Rudolfa II. na konci 16. století, byla po jeho smrti opakovaně rozprodávána, vykrádána a doplňována. Těžištěm sbírek, které jen z části pochází veliké sbírky umění císaře, jsou dnes obrazy pocházející z období 15. – 18. století.

Source: Obrazárna Pražského hradu

French Pinacothèque du château de Prague

La pinacothèque du château de Prague, ou Obrazárna Pražského hradu en tchèque, est une pinacothèque dans le château de Prague, à Prague, en République tchèque. Les collections, commencées en 1650 par les Habsbourg, comprennent des œuvres de Cranach l'Ancien, d'Holbein le Jeune, de Rubens, du Tintoret, du Titien et de Véronèse.

Source: Pinacothèque du château de Prague

Serbian Галерија прашког замка

Галерија прашког замка (чеш. Obrazárna Pražského hradu), је је најстарија до сада постојећа галерија у чешкој у којој се налазе и данас; стари мајстори немачке, низоземске и италијанске ренесансе и маниризма, као и слике средњоевропског и холандског барока.

Настала је у Прагу као галерија цара Рудолфа II на крају 16. века и била је после његове смрти понављано распродавана покрадена и обнављана, допуњавана. Тежиште збирке која потиче из збирке цара су данас слике које потичу из доба од 15. века па до 18. века.

Source: Галерија прашког замка

Wikivoyage

English Prague Castle Picture Gallery

Housed in the original castle stables. It contains Renaissance and Baroque art, including parts of the original collection of Rudolph II.

SourcePrague/Castle and Lesser Town (en.wikivoyage.org)

Russian Галерея Пражского Града

Собрание картин XVI-XVIII веков включает помимо всемирно признанных мастеров (Тициан, Тинторетто, Веронезе, Рубенс, Гольбейн, Кранах) несколько представителей чешского барокко. Всё собрание занимает пять залов, и его легко посмотреть за полчаса. Впрочем, находящиеся в двух шагах три собрания Национальной галереи и больше, и полнее раскрывают тему.

Typedo
cs Obrazárna Pražského hradude Gemäldegalerie der Prager Burgfr Pinacothèque du château de Praguenl Kasteel Praag galeriept Obrazárna Pražského hradupt-br Obrazárna Pražského hradusr Галерија прашког замка
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Daniel Baránek
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:24:58