Pula Communal Palace

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Pula town hall

Geographical coordinates: 44.86666667 13.85

Wikipedia

English Pula Communal Palace

The local government of the City of Pula is seated in the Communal Palace (Croatian: Komunalna palača u Puli), located on the Forum Square, in the center of the city.

Source: Pula Communal Palace

Croatian Komunalna palača u Puli

Komunalna palača je sjedište vijeća i poglavarstva Grada Pule. Nalazi se na Forumu s istočne strane Augustova hrama na mjestu na kojem se prethodno nalazio Dijanin hram. Kontinuitet gradskog života na Forumu u razdoblju nakon pada rimske države potvrđuje sudbina Dijanina hrama, koji je vrlo rano poslužio za smještaj municipalnih institucija već od 9. stoljeća.

Komunalna palača, koja u sebi sadrži cijelu povijest Pule sagledivu u arhitektonskoj stratigrafiji od antike, romanike, gotike, renesanse i baroka do danas, kontinuirano je municipalno sjedište što ukazuje na posebno značenje i utjecaj antike na pulsku baštinu.

Reprezentativna gotička Komunalna palača nastaje krajem 13. stoljeća u doba prosperiteta grada i njegove samostalnosti, a odraz je mogućnosti i ambicija bogatih pulskih obitelji. Nastala je preoblikovanjem postojećih građevina koje su na toj lokaciji i ranije služile sličnoj namjeni, a dovršena je 1296. kada je na njeno pročelje uklesana sljedeća poruka:

"Počinjao je dan dvjestašezdesetoga petoljeća od Marijina poroda i bio podestat Bartolomeus, nasljednik prastarog padovanskog prezimena de'Vitrei, kada je izgrađeno ovo časno sjedište dvaju vijeća i suda. Budu li ove dvije službe podržane od mudrog podestata neće se dogoditi da mir napusti narod. Neka, dakle, sloga grije jednodušne građane da ne bi bolesna utroba pokvarila zdravu pamet."

Pored ovog natpisa nalazi se reljef kamenog konjanika kojim je ovjekovječen lik "predsjednika grada" (patriae praeses) iz 13. stoljeća čije ime bijaše Bartholomeus de Vitreo (ili Vitrei).

Među ostalim zanimljivim naznakama na zidovima ovog skladnog kompleksa nalazi se, ponad viteške pojave, groteskna pojava telamona (muške potporne figure u graditeljstvu) koji jadan i zgrčen, kao da glavom i plećima podržava čitavu težinu krovišta i dobar dio neba, i nikako da pogledom dohvati romaničku sirenu koja, na sjeveroistočnom uglu zgrade, rukama pridržava vrške svojih kamenih peraja.

Ispod konjanika Bartholomeusa, sasvim pri dnu, nalazimo, iz mletačkih vremena, u kamen uklesanu zabranu sječe i ispaše u okolici Pule.

Posljednja sanacija Komunalne palače bila je 1988. godine čime je zasjala novom obnovom kojom su dosljedno poštivane njene graditeljske osobitosti.

Source: Komunalna palača u Puli

Dutch Stadhuis van Pula

Het stadhuis van Pula (Kroatisch: Komunalna palača) is de zetel van het gemeentebestuur van de Kroatische stad Pula. Het is gelegen op het Forum, in het centrum van de stad.

Source: Stadhuis van Pula

Swedish Kommunala palatset, Pula

Kommunala palatset (kroatiska: Komunalna palača, italienska: Il Palazzo municipale) är en kulturmärkt palats och stadshus i Pula i Kroatien. Det uppfördes i slutet av 1200-talet och stod färdigt år 1296. Palatset står bredvid Augustus tempel vid Forums norra sida och rymmer Pulas stadsstyrelse. Det har sedan tillkomsten om- och tillbyggts flera gånger och representerar därmed flera arkitektoniska stilar, däribland romaniken, gotiken, barocken och renässansen.

Source: Kommunala palatset, Pula

Chenese 普拉公民宮

普拉公民宮(克羅埃西亞語:Komunalna palača u Puli)是克羅埃西亞城市普拉的地方政府辦公地點,位於普拉市中心的論壇廣場。普拉公民宮的所在地自古羅馬時代開始就用於公共建築,當時這裡曾建有神廟。隨著普拉城市規模的擴大,城市開始需要一座市政廳。市政廳竣工於1296年,為哥特式建築,使用了古羅馬建築的材料。此後公民宮多次重建。15世紀後期,該建築以文藝復興風格重建。17世紀,該建築再重建為巴洛克風格。19世紀和20世紀,普拉公民宮也進行了數次重建。最近一次重建是在1988年。

Source: 普拉公民宮

Wikivoyage

Russian Городская ратуша

Первоначально это был храм Дианы, построенный в X веке, но затем в 1296 году его превратили в ратушу. Для строительства были использованы части старого храма, как это можно увидеть на задней стороне здания. Позже к зданию была пристроена аркада в стиле ренессанса.

SourceПула (ru.wikivoyage.org)
Typesee
hr Komunalna palača u Pulinl Stadhuis van Pulash Komunalna palača u Pulisv Kommunala palatsetzh 普拉公民宮
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:26:11