Schwarzenberg Palace

File:Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí, Praha.JPG

building in Prague

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Schwarzenberský palác, Prague

Geographical coordinates: 50.08888889 14.39694444

Wikipedia

English translation from Czech

Schwarzenberg Palace or also Lobkovice Palace is a Renaissance palace on Hradčanské Square in Prague, which in the past served as a representative residence at the residence of the kings of Bohemia to the heads of the Lobkovic, Rosenbergs, Eggenbergs and finally Schwarzenberg families, who owned the palace until 1947.

Source: Schwarzenberský palác v Praze

Czech Schwarzenberský palác v Praze

Schwarzenberský palác nebo též Lobkovický palác je renesanční palác na Hradčanském náměstí v Praze, který v minulosti sloužil jako reprezentativní residence při sídle českých králů nejprve hlavám rodů Lobkoviců, Rožmberků, Eggenbergů a nakonec Schwarzenbergů, kteří palác vlastnili až do roku 1947.

Source: Schwarzenberský palác v Praze

German Palais Schwarzenberg (Prag)

Das Palais Schwarzenberg (tschechisch Schwarzenberský palác) ist ein Renaissance-Palais auf dem Hradschiner Platz (Hradčanské náměstí) der tschechischen Hauptstadt Prag, vor dem Tor der Prager Burg.

Source: Palais Schwarzenberg (Prag)

French Palais Schwarzenberg (Prague)

Le palais Schwarzenberg, en tchèque Schwarzenberský palác, est un palais de Prague, en République tchèque, qui accueille aujourd'hui un musée d'art relevant de la galerie nationale de Prague. Il est situé dans le district de Prague 1 sur la place Hradčany, comme deux autres annexes de la galerie, le palais Salm et le palais Sternberg.

De 1908 à 1942, il a abrité les collections du Musée national des techniques de Prague.

Source: Palais Schwarzenberg (Prague)

Hungarian Schwarzenberg-palota (Prága)

A Schwarzenberg-palota (csehül Šchwarzenberský-palác) a prágai Hradzsin tér legérdekesebb épülete Címe: Hradčanské náměstí 16.

Két épületfélből áll:

Az empire stílusú 1. palotát 1800–1810 között emelték az érseki hivatal számára; ma a svájci nagykövetség van itt.

A 2. épület a Hradzsin és vele Prága egyik legszebb reneszánsz palotája, amit 1545–1576 között Lobkovic Jánosnak észak-itáliai minták alapján épített Agostino Galli itáliai építész. 1714-ben került a Schwarzenberg család birtokába. A hatalmas, T alakú épületet szögletes, gyémánt mintájú sgraffitók díszítik, és ettől távolról úgy néz ki, mintha a homlokzatot piramis alakú kövek borítanák. A termeket díszítő freskók legtöbbje rendkívül jó állapotban maradt ránk. A második emelet négy mennyezetfreskója 1580-ban készült; a képeken antik istenségeket, illetve allegorikus jeleneteket láthatunk.A palota egyik felében rendezték be a Hadtörténeti Múzeum kiállításait. A gyűjtemény eredetileg az invalidusok karlíni rendházában volt, de a németek 1940-ben az egészet elvitték. 1946-ban a legtöbb muzeális értéket sikerült visszaszerezni. A múzeum 2006-ban átalakítás miatt zárva.

Source: Schwarzenberg-palota (Prága)

Polish Pałac Schwarzenbergów w Pradze

Pałac Schwarzenbergów ( także: pałac Lobkowiców, czes. Schwarzenberský palác) – renesansowy pałac na Hradczanach w Pradze, Hradčanské námestí 2.

Na miejscu obecnego pałacu znajdowały się wcześniej trzy domy. Dwa z nich spłonęły w 1541, wtedy kupił je Jan młodszy Lobkowicz. Trzeci dom należący do praskiej kapituły zakupił w 1542 Jan Bechyně z Lažan. Od jego córek budynek odkupił w 1565 Lobkowicz. Budowę pałacu rozpoczęto zapewne w drugiej połowie lat 40. XVI w., a zakończono prawdopodobnie w 1567. Ta data widnieje na sgraffito w sąsiednim pałacu Salmów. Budowa przebiegała w dwóch etapach. W drugim (w latach 60. XVI w.) architekt Augustyn Galli wzniósł wschodnie i zachodnie skrzydła. Wówczas pałac przyjął plan litery T.

W 1594 najwyższy ochmistrz Królestwa Czeskiego Jerzy Lobkowicz został skazany za obrazę majestatu. Wówczas pałac przypadł cesarzowi Rudolfowi II. Wkrótce władca oddał go Petrowi Vokowi z Rožemberku w zamian za pałac Rožemberków. Po śmierci Petra Voka budowla stała się własnością Jana Jerzego ze Švamberka. Jego spadkobierca stracił prawo własności za udział w antyhabsburskim powstaniu. W 1624 pałac posiadał jeden z książąt Eggenberg. W 1710 nastąpiła przebudowa według projektu M. Carnevalego. W 1719 budowlę odziedziczył książę Adam Franciszek Schwarzenberg. W 1723 nastąpiła przebudowa według projektu Antonia Erharta Martinelliego. Prace prowadził Thomas Haffenecker.

Od 1908 do II wojny światowej w środku znajdowało się Muzeum Techniki.

W 1948 pałac stał się własnością Czechosłowackich Lasów Państwowych, a dwa lata później posiadłość przejęło ministerstwo obrony narodowej, które umieściło w nim Muzeum Wojskowe (cz. Vojenské historické muzeum). W 1998 pałac zwrócono Karelowi Schwarzenbergowi. W 2002 jego właścicielem stała się Galeria Narodowa w Pradze, która w 2008 otworzyła w nim swoją wystawę.

Source: Pałac Schwarzenbergów w Pradze

Slovak Schwarzenberský palác (Praha)

Schwarzenberský palác alebo Lobkovický palác je renesančný palác na Hradčanskom námestí v Prahe.

Source: Schwarzenberský palác (Praha)

Serbian Палата Шварценберг у Прагу

Палата Шварценберг у Прагу данас галерија и музеј, је ренесансна палата на Храдчанским наместима која је у прошлости служила као репрезентативна резиденција и седиште чешких краљева, прво крунисаним главама породица Лобковић, Росенберг, Егенберг и на крају породици Шварценберг, које је у поседу палате била до 1947. године.Тренутно се у палати налазе изложбена поставке Националне галерије у Прагу и Војноисторијског института из Прага.

Source: Палата Шварценберг у Прагу

Chenese 施瓦岑贝格宫 (布拉格)

施瓦岑贝格宫(Schwarzenberský palác)是一座文艺复兴宫殿,位于布拉格城堡广场南侧。

Source: 施瓦岑贝格宫 (布拉格)

Wikivoyage

Russian Шварценбергский дворец

Принадлежит Национальной галерее, до 2020 года закрыт, затем там будет размещена новая экспозиция.

SourceПрага/Градчаны (ru.wikivoyage.org)
Typedo
Last Edit2019-07-21
cs Schwarzenberský palác v Prazede Palais Schwarzenbergfr palais Schwarzenberghu Schwarzenberg-palotapl Pałac Schwarzenbergów w Pradzesk Schwarzenberský palácsr Палата Шварценберг у Прагуvi Cung điện Schwarzenberg ở Prahazh 施瓦岑贝格宫zh-hans 施瓦岑贝格宫zh-hant 施瓦岑貝格宮zh-hk 施瓦岑貝格宮
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Martin Mašek
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:25:02