Cherven

important medieval fortress of the Second Bulgarian Empire

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Cherven (stronghold)

Geographical coordinates: 43.62073056 26.01764167

Wikipedia

English Cherven (fortress)

The stronghold of Cherven (Bulgarian: Червен, "red") was one of the Second Bulgarian Empire's primary military, administrative, economic and cultural centres between the 12th and the 14th century. The ruins of the fortress are located near the village of the same name 30 to 35 kilometres (19 to 22 mi) south of Rousse, northeastern Bulgaria.

Source: Cherven (fortress)

Bulgarian Червен (крепост)

Чѐрвен е средновековен български град, един от най-значимите военни, културни и църковни центрове на Втората българска държава (12-14 век).

Намира се до с. Червен на 34 km южно от град Русе. За произхода на името Червен (Чрьвенъ) съществуват няколко хипотези. Най-разпространената от тях е, че името е производно от прилагателното „червен“. Според друга името е дадено от руски заселници, напуснали едноименния си град в Галиция след татарското нашествие през 13 век.

В Червен е съществувала ранновизантийска крепост от 6 век. След 1018 г., когато България окончателно е включена в пределите на Византийската империя, ранновизантийските укрепления върху Червенския рид са привлекли вниманието на новите владетели. Оцелелите все още крепостни стени са били ремонтирани и съобразени с техните фортификационни изисквания. В историята на Червен по време на Второто българско царство е имало както възход, така и упадък. През 1230 г. е имало силно земетресение, което нанесло щети в цяла Източна Европа, а в Червен е предизвикало пожар и мащабно унищожение. През 1235 г. градът става седалище на Средновековната българска Червенска митрополия. Известно е, че през пролетта на 1242 г. част от оттеглящата се татарска армия е премиала по долината на р. Русенски Лом, като оставила след себе си всеобща разруха. Също така през 13 век (според Мануил Фил) византийският военачалник Михаил Глава Тарханиот превзел града в насочения срещу цар Ивайло поход.

През 14 век територията на града надхвърля 1,8 km², с добре откроена инфраструктура, включваща укрепен град, разположен върху обширен скален рид по поречието на река Черни Лом. Развити са редица занаяти: добив и обработване на желязо, златарство, строителни, художествени, битови и други занаяти, което го превръща в значимо търговско средище. В края на 14 в., заедно с останалите български земи, попада под османско владичество и е опустошен. Легендите и някои исторически източници сочат, че голяма част от жителите на големия и процъфтяващ през Средновековието град са мигрирали към селището, познато още по римско време като Сексагинта Приста, по време на османското владичество – Русчук, а днес – град Русе.

Червен е обект на засилен интерес от страна както на археолозите, така и на туристите. Първите разкопки са от 1910-1911 г. (проф. Васил Златарски). От 1961 г. започват постоянни разкопки, продължаващи и днес. В резултат от археологическите проучвания са открити:

голям феодален дворец;

крепостни стени;

две подземни водоснабдителни съоръжения;

16 църкви;

обществено-административни сгради;

останки от жилищни сгради;

работилници;

улици.Напълно запазена е крепостна кула от 14 век. Находки от Червен се съхраняват в Националния исторически музей в София, Националния археологически музей в София и Регионалния исторически музей в Русе. Сред тях се открояват няколко големи съкровища, включващи накити, епиграфски паметници, керамика, предмети от бита и др. Червен е обявен за Национален археологически резерват и е сред най-значимите туристически обекти с изградена инфраструктура в страната.

Крепостната кула на средновековния Червен е използвана като образ в последната серия от 5-ти сезон на сериала „Игра на тронове“.

Source: Червен (крепост)

Spanish Fortaleza de Cherven

La fortaleza de Cherven (en búlgaro: Червен, «rojo») fue uno de los principales centros militares, administrativos, económicos y culturales del Segundo Imperio búlgaro entre el siglo XII y XIV. Las ruinas de la fortaleza se encuentran cerca del pueblo del mismo nombre a 30-35 km al sur de Ruse, noreste de Bulgaria.

Source: Fortaleza de Cherven

Wikivoyage

Russian Крепость в Червене

Своим расположением на крутой скале в узком ущелье эта крепость очень напоминает велико-тырновский Царевец. Червен известен с XI века и был важным центром средневековой Болгарии. Своего расцвета город достиг в XIV веке, когда его площадь достигала 1 кв. км. Хотя турки не разрушили Червен полностью, былого статуса и величия он уже никогда не достиг, а потом медленно деградировал в крошечную деревню, расположенную на другом берегу реки. Сама же крепость стала раем для археологов, раскопавших здесь крупный дворец и целых 13 храмов. Неискушённой публике интереснее будет башня, сохранившаяся с XIV века в целости и сохранности.

SourceРусенский лом (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2017-01-20
bg Червенска крепостes Fortaleza de Chervennb Tsjerven
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:16:10