Town hall of Hradčany

building of a former city hall in Prague

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Town hall of Hradčany

Geographical coordinates: 50.0888 14.3954

Wikipedia

English translation from Czech

The erstwhile Hradčanská Town Hall is a Renaissance building located in Prague 1 on Hradčanech in Loretánská Street, sometimes there is also a side address on the Hradčany Town Steps.

Source: Hradčanská radnice

Czech Hradčanská radnice

Někdejší Hradčanská radnice je renesanční budova, který se nachází v Praze 1 na Hradčanech v Loretánské ulici, někdy je uváděna i vedlejší adresa na hradčanských Radnických schodech.

Source: Hradčanská radnice

French Hôtel de ville de Hradčany

L’ancien hôtel de ville de Hradčany est un bâtiment Renaissance situé à Prague 1 dans le quartier de Hradčany. Il est situé rue Loretánské, parfois une adresse latérale donnant sur les Escaliers de la mairie est également mentionnée.

Source: Hôtel de ville de Hradčany

Hungarian Hradzsini városháza

A 17. század elején épült hradzsini városháza kétszárnyú, reneszánsz épülete a prágai Loreto utcában áll. Címe: Loretánská u. 1. A homlokzatát díszítő, gyémánt mintázatú sgraffitók a Schwarzenberg-palota homlokzatára emlékeztetnek. Közöttük festett, restaurált címermaradványok emlékeztetnek arra az időre, amikor ez az épület volt Hradzsin (Hradčany) királyi város közigazgatási központja.

Source: Hradzsini városháza

Polish Ratusz Hradczański

Ratusz Hradczański (cz. Hradčanská radnice) – renesansowy budynek ratusza, który znajduje się w Pradze 1, na Hradczanach, w ulicy Loretanskiej. Czasem jako drugi adres są podawane Radnické schody. Jest to prostokątny budynek, który powstał na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy cesarz Rudolf II ogłosił od 1592 Hradczany niezależnym miastem. Na fasadzie budynku znajduje się herb miasta Hradczany, godło cesarskie i symbol sprawiedliwości.

Budynek przeszedł modyfikacje w pierwszej połowie XVIII wieku, kiedy oryginalny ratusz został przebudowany na kamienicę, którą jest obecnie. Jest to jedyny renesansowy zabytek w pobliżu Zamku Praskiego.

Source: Ratusz Hradczański

Slovak Hradčanská radnice

Hradčanská radnice je renesančná stavba v Prahe 1 na Hradčanoch v Loretánskej ulici.

Ide o dvojkrídlovú stavbu, ktorá vznikla na prelome 16. a 17. storočia, kedy boli Hradčany výnosom cisára Rudolfa II. od roku 1592 vyhlásené za samostatné mesto a vznikla tak potreba výstavby jeho vlastnej radničnej budovy. Priečelie budovy nieslo znak mesta Hradčan a aj cisársky znak.

Ďalšie opravy a úpravy sa uskutočnili v prvej polovici 18. storočia, kedy bola pôvodná radnica prestavaná na obytný dom, ktorým je dodnes. Ide o zaujímavú renesančnú pamiatku v blízkosti Pražského hradu.

Source: Hradčanská radnice

Chenese 城堡区市政厅

城堡区市政厅(Hradčanská radnice)是一座有趣的文艺复兴建筑,位于布拉格城堡区的洛雷托街(Loretánské ulici),一侧位于市政厅阶梯(Radnické schody)。这是一座二翼建筑,兴建于16和17世纪,1592年鲁道夫二世宣布城堡区为一个独立的城市之后,需要建造自己的市政厅。建筑的立面有城堡区的象征。

Source: 城堡区市政厅

Wikivoyage

Russian Градчанская ратуша

SourceПрага/Градчаны (ru.wikivoyage.org)
Typesee

Referenced from

named afterRadnické schody
cs Hradčanská radnicefr Hôtel de ville de Hradčanyhu Hradzsini városházapl Ratusz Hradczańskisk Hradčanská radnicezh 城堡区市政厅zh-hans 城堡区市政厅zh-hant 城堡區市政廳zh-hk 城堡區市政廳
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:54:12