Temple of Monte Grisa

Church near Trieste, Italy

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Maria Madre e Regina (Trieste)

Geographical coordinates: 45.6931 13.7492

Wikipedia

English Temple of Monte Grisa

The Temple of Monte Grisa (Italian: Santuario Nazionale a Maria Madre e Regina) is a Roman-Catholic church north of the city of Trieste. Located at an altitude of 300 metres on the edge of the Karst Plateau it is a most conspicuous landmark, seen by many, visited by few.

It was built at the initiative of Antonio Santin, since 16 May 1938 Bishop of Trieste and Koper. Seeing the riots between the Nazi-German occupiers and the Comitato di Liberazione Nazionale on 30 April 1945 he made a vow to erect a church, if Trieste was saved from total destruction. The city was saved and in 1959 Santin obtained permission from Pope John XXIII to build a pilgrims church dedicated to the Holy Mary as a symbol of the peace and unity of all people.

The temple was designed by Professor Antonio Guacci, after sketches by Santin. The triangular structures should evoke the letter M as a symbol of the Holy Mary. The church was built in between 1963 and 1965, after a first stone had been laid on 19 September 1959. Santin inaugurated the church on 22 May 1966. On 1 May 1992 Pope John Paul II visited the temple. In 2010 restoration works took place, because the concrete had suffered from alkali-silica reaction.

Source: Temple of Monte Grisa

Czech Mariánský poutní kostel Monte Grisa

Mariánský poutní kostel Monte Grisa je římskokatolický chrám postavený zhruba 8 km severozápadně od Terstu na okraji vápencové plošiny Kras. Stojí na kopci Monte Grisa v nadmořské výšce asi 300 m. Je dobře viditelným orientačním bodem v krajině, přístupným po silnici autem nebo autobusem od železničního nádraží v Terstu.

Historie tohoto kostela začíná koncem II. světové války, kdy arcibiskup z Terstu a Koperu, monsignore Antonio Santin, složil koncem dubna 1945 slib postavit chrám, pokud bude Terst uchráněn před zničením během bojů mezi německými nacisty a italským Výborem pro národní osvobození (Comitato di Liberazione Nazionale). Terst byl zachován a v roce 1948 publikoval monsignore Strazzacappa svůj návrh postavit v Terstu chrám a nazvat jej Chrámem všech italských diecézí. Roku 1959 dostal Santin od papeže Jana XXIII. povolení postavit poutní kostel současně s rozhodnutím, že má být jakožto symbol míru a jednoty lidstva zasvěcen svaté Marii. Základní kámen byl položen 19. září 1959 a vlastní stavba probíhala v letech 1963 až 1966 podle plánů stavebního inženýra profesora Antonia Guacciho.

Poutní kostel je monumentální brutalistickou stavbou z pohledového betonu. Skládá se z horního a spodního kostela s připojenou boční budovou. Horní a spodní prostory chrámu jsou co do plochy (1 600 m2 a 1 500 m2) srovnatelné. Oba chrámové prostory jsou uvnitř propojené schodištěm, jsou však přístupné i svými vlastními vchody v přízemí. Obrys kostelu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku má připomínat písmeno M jakožto symbol svaté Marie.

Source: Mariánský poutní kostel Monte Grisa

German Wallfahrtskirche Monte Grisa

Die Wallfahrtskirche Monte Grisa (italienisch: Santuario Nazionale a Maria Madre e Regina) steht ca. 8 km nordnordwestlich von Triest auf dem 330 m hohen Monte Grisa.

Source: Wallfahrtskirche Monte Grisa

Italian Santuario mariano di Monte Grisa

Il tempio nazionale a Maria Madre e Regina (in sloveno Marijino svetišče na Vejni) è una chiesa cattolica a nord della città di Trieste, è conosciuto dai triestini come il "formaggino" per la sua forma triangolare, posta all'altitudine di 330 metri sul monte Grisa (in sloveno Vejna), da dove si ha una vista spettacolare della città e del golfo.

Fu progettato dall'ing.Antonio Guacci su schizzo del vescovo di Trieste e Capodistria Antonio Santin: la struttura triangolare evoca la lettera M come simbolo della Vergine Maria. La costruzione avvenne tra il 1963 e il 1965, mentre l'inaugurazione, ad opera dello stesso vescovo, avvenne il 22 maggio 1966. Il santuario è caratterizzato da un'imponente struttura in cemento armato, con la presenza di due chiese sovrapposte.

Source: Santuario mariano di Monte Grisa

Dutch Mariaheiligdom Monte Grisa

Het Mariaheiligdom Monte Grisa (1966) is een bedevaartkerk op de berg Grisa of Monte Grisa, nabij de Noord-Italiaanse stad Triëst. Het meest nabije stadsdeel heet Prosecco. Het Marieheiligdom valt onder het bisdom Triëst.

Source: Mariaheiligdom Monte Grisa

Chenese 格里萨山朝圣教堂

格里萨山朝圣教堂(德语:Wallfahrtskirche Monte Grisa)正式名称为天上母后国家朝圣所(義大利語:Santuario Nazionale a Maria Madre e Regina),是一座罗马天主教朝圣教堂,位于的里雅斯特市以北的喀斯特高原边缘,米拉马雷城堡上方,海拔300米。它是一个最显眼的地标,许多人都能看到,但访问者很少。

该堂是由的里雅斯特及科佩尔主教安东尼奥·桑廷(自1938年5月16日起)倡议建造。1945年4月30日,桑廷目睹纳粹德国占领军与民族解放委员会之间的激战,发愿如果的里雅斯特能够免于彻底毁灭,他将要建造一座教堂。结果这座城市获救了,在1959年,桑廷获得教宗若望二十三世的许可,建造一座供奉圣母的朝圣教堂,作为和平与所有民族团结的象征。

该堂由安东尼奥·瓜奇教授根据桑廷的素描设计。这座三角形建筑采用字母M的形状,作为圣母玛利亚的象征。这座教堂建于1963年至1965年之间,1959年9月19日奠基了第一块石头。桑廷主教于1966年5月22日为教堂揭幕。1992年5月1日,教宗若望保禄二世访问该堂。2010年进行修复工程,因为混凝土发生了碱硅反应。

Source: 格里萨山朝圣教堂

Wikivoyage

Russian Церковь Монте-Гриса

Необычный храм построен в 1963-65 гг. по инициативе епископа Триестского и Коперского Антонио Сантина, давшего в 1945 году, под конец Второй мировой войны, обет построить храм в том случае, если Триест не будет разрушен. Здание построено по эскизам самого епископа и со стороны храм напоминает мало, хотя угловатая форма должна, по идее, ассоциироваться с буквой М, а она, в свою очередь, с Девой Марией. С площадки перед храмом прекрасный вид на Триест и море. Иногда городской автобус подъезжает непосредственно к парковке перед храмом. Если автобус к храму не подъезжает, выходите в конце деревни Prosecco и идите пешком ещё около километра.

SourceТриест (ru.wikivoyage.org)
Typevicinity
Last Edit2016-01-29
cs Mariánský poutní kostel Monte Grisade Wallfahrtskirche Monte Grisait Santuario Mariano di Monte Grisanl Mariaheiligdom Monte Grisasl Cerkev kraljice Marije na Vejnizh 格里萨山朝圣教堂
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 05:58:27