Liechtenstein Palace

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Lichtenštejnský palác (Kampa)

Geographical coordinates: 50.0856 14.4089

Wikipedia

English Liechtenstein Palace (Kampa Island, Prague)

The Lichtenštejnský palác on Kampa Island is one of two palaces in Prague that formerly belonged to the Princely Family of Liechtenstein.The Kampa Island palace has occasionally hosted events, but it is the more centrally-located "Lichtenštejnský palác", the Liechtenstein Palace on the Malostranské náměstí, now a music conservatory, which is better known as a concert venue.

Source: Liechtenstein Palace (Kampa Island, Prague)

Czech Lichtenštejnský palác (Kampa)

Lichtenštejnský palác na Kampě je barokní palác nacházející se na levém břehu Vltavy na Malé Straně v Praze (U Sovových mlýnů 506/4). Byl postaven v letech 1697–1698 podle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho, stavebníkem byl František Helfried z Kaiserštejna. V průběhu let mezi jeho další majitele patřili Kolovratové, Lichtenštejnové (po nichž má palác svůj dnešní název), Odkolkové a Královské hlavní město Praha. V současné době patří palác vládě a je využíván k ubytování významných státních návštěv a také k různým kulturním akcím. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.

Source: Lichtenštejnský palác (Kampa)

French Palais Liechtenstein (île de Kampa)

Le Palais Liechtenstein (en Tchèque, Lichtenštejnský palác) sur l'Île de Kampa est l'un des deux palais, à Prague, qui appartenaient jadis à la Famille Princière de Liechtenstein. À l'heure actuelle, le palais appartient au gouvernement et est utilisé pour accueillir d'importantes visites d'État ainsi que pour diverses manifestations culturelles. Depuis 1964, il est protégé en tant que monument culturel.

Source: Palais Liechtenstein (île de Kampa)

Wikivoyage

Russian Лихтенштейнский дворец

Дворец в стиле барокко, расположенный на левом берегу реки Влтавы. Он был построен в 1697-1698 годах в соответствии с проектом Джованни Баттиста Аллипранди. В настоящее время дворец принадлежит правительству и используется для размещения значительных государственных визитов, а также различных культурных мероприятий.

SourceПрага/Градчаны (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2018-04-15
az Lixtenşteyn sarayıcs Lichtenštejnský palác na Kampěfr Palais Liechtensteinru Лихтенштейнский дворец
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:26:57