Museum of the Polish Post in Gdańsk

File:Gdańsk (DerHexer) 2010-07-15 092.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Museum of the Polish Post in Gdańsk

Geographical coordinates: 54.3553 18.6569

Wikipedia

English translation from Polish

The Polish Post Museum in Gdańsk is a museum in Gdańsk dedicated to the Polish Post Office in the Free City of Gdańsk, functioning from 1920—1939, especially valuable are its documents and exhibits related to the defence of the Polish Post and Telegraph Office No. 1 in Gdańsk on September 1, 1939. memory of the defenders of the Polish Post and their families, as well as approximates patriotic-social activities of Poles from the Free City of Danzig.

The museum, established in 1979, until 2003 was a branch of the Museum of Post and Telecommunications in Wrocław, and is now one of the branches of the Museum of Gdańsk. It is like the Westerplatte and the World War II Museum an important site for those interested in the beginning of World War II.

Source: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Polish Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku – muzeum w Gdańsku poświęcone Poczcie Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, funkcjonującej w latach 1920–1939. Szczególnie cenne są jego dokumenty oraz eksponaty związane z obroną Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego nr 1 w Gdańsku 1 września 1939. Muzeum kultywuje pamięć o obrońcach Poczty Polskiej i ich rodzinach, a także przybliża działalność patriotyczno-społeczną Polaków z Wolnego Miasta Gdańska.

Muzeum, powstałe w 1979 roku, do 2003 roku było oddziałem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, a obecnie jest jednym z oddziałów Muzeum Gdańska. Jest podobnie jak Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej ważnym miejscem dla osób zainteresowanych początkiem II wojny światowej.

Source: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

pl Muzeum Poczty Polskiej w Gdańskusk Múzeum Poľskej pošty v Gdansku
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by DerHexer