Church of the Nativity of Christ (Kargopol)

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Church of the Nativity of Christ (Kargopol)

Geographical coordinates: 61.503 38.9481

Wikipedia

English translation from Russian

Christmas Cathedral is an Orthodox five-headed white stone cathedral in Kargopol, Arkhangelsk Oblast.

Source: Христорождественский собор (Каргополь)

Polish Sobór Narodzenia Pańskiego w Kargopolu

Sobór Narodzenia Pańskiego – prawosławny sobór w Kargopolu.

Został wzniesiony z cegły i kamienia w II połowie XVI w. w stylu naśladującym architekturę cerkwi moskiewskiego Kremla. Była to pierwsza kamienna budowla miasta i zarazem najważniejsza prawosławna świątynia w Kargopolu, której rozmiary i dekoracja miały oddawać bogactwo miasta. Główna nawa obiektu jest zbudowana na planie kwadratu, z pięcioma kopułami (w centralnym miejscu oraz w narożnikach) zwieńczonymi krzyżami, na kolistych ceglanych bębnach. Okna soboru są półkoliste lub prostokątne, z ozdobnymi obramowaniami. Elewacje obiektu są rozczłonkowane półkolumnami; konstrukcję w narożnikach naw podtrzymują skarpy, wzniesione w XVIII w. po pożarze w celu wzmocnienia obiektu. W XVII w. do głównej bryły cerkwi dostawiono dodatkową kaplicę z ołtarzem Świętych Aleksego i Filipa. Było to prawdopodobnie związane z faktem, iż w 1652 w soborze przez krótki czas były przechowywane relikwie metropolity Moskwy Filipa w trakcie ich transportu z Monasteru Sołowieckiego do stolicy, na polecenie patriarchy Nikona. W czasie rozbudowy wykonano również nową dekorację rzeźbiarską na elewacjach obiektu. W 1778 powstała trójkondygnacyjna dzwonnica soborowa, zbudowana na cześć carycy Katarzyny II.

W 1936 w soborze zostało urządzone muzeum, które do dnia dzisiejszego administruje tym obiektem. We wnętrzu zachował się oryginalny ikonostas z XVIII stulecia oraz fragment pierwotnej dekoracji malarskiej wnętrza. Dzwonnica cerkwi pełni funkcję tarasu widokowego.

Source: Sobór Narodzenia Pańskiego w Kargopolu

Russian Христорождественский собор (Каргополь)

Христо́рожде́ственский собо́р — православный пятиглавый белокаменный собор в городе Каргополь Архангельской области.

Source: Христорождественский собор (Каргополь)

German translation from Russian

Die Weihnachtskathedrale ist eine orthodoxe fünfköpfige Kathedrale aus weißem Stein in Kargopol, Oblast Archangelsk.

Source: Христорождественский собор (Каргополь)

Wikivoyage

Russian Собор Рождества Христова

Построен во времена Ивана Грозного и является старейшим сооружением города, дошедшим до наших дней. Пятиглавый кубический собор выполнен в духе своего времени; он отличается столь неотразимой величественной простотой, что почти все последующие церкви города так или иначе строились по его образу и подобию. В XVII веке собор получил два придела, галерею и великолепное крыльцо на два всхода, а свой нынешний вид он приобрёл в 1770-ые годы при восстановлении после пожара. Именно тогда стены укрепили обшитыми досками контрфорсами из бутового камня, придавшими силуэту собора столь своеобразный вид. Тогда же позакомарное покрытие превратилось в четырёхскатное и были растёсаны окна. В верхней части собора раньше была летняя церковь, от которой сохранился резной пятиярусный иконостас XVIII века. Росписи почти полностью погибли во время пожара, остался лишь небольшой фрагмент фрески на западной стене. Самая колоритная часть интерьера – подклет со мрачным сводчатым пространством. Раньше здесь размещалась тёплая церковь, а теперь помещение отдано под выставку.

Address наб. имени Баранова, 29
Typesee
Last Edit2020-04-29
fr église de la Nativité-du-Christpl Sobór Narodzenia Pańskiego w Kargopoluru Христорождественский собор (Каргополь)
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 08:08:30