Petřín funicular

File:Prague 07-2016 Petrin Funicular.jpg

funicular railway in the Czech capital city of Prague

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Petřín Funicular

Geographical coordinates: 50.082433 14.400319

Wikipedia

English Petřín funicular

The Petřín funicular is a funicular railway in the Czech capital city of Prague. It links the Malá Strana district with the top of Petřín (Czech pronunciation: [ˈpɛtr̝̊iːn]) hill. The funicular has three stops: Újezd (at the bottom of the hill), Nebozízek (the middle station) and Petřín (at the top of the hill). The funicular operates daily from 9 am to 11:20 pm, interval is between 15 and 20 minutes. On the funicular applies regular time tickets of Prague Integrated Transport.

Source: Petřín funicular

Czech Lanová dráha na Petřín

Lanová dráha na Petřín je pozemní lanová dráha zajišťující přepravu osob na vrch Petřín v Praze; převážná část lanovky spadá do území Malé Strany, horní stanice patří do hradčanské části Strahova. Provoz je zajišťován po kolejích systémem tažných lan. Dráha je dlouhá 510,4 m. Vlastníkem a provozovatelem lanovky je Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. (správu i provoz zajišťuje organizační jednotka „Provoz Tramvaje“). Lanovka je součástí systému městské hromadné dopravy a Pražské integrované dopravy. Oficiálně nebyla označena číslem linky, v interním kódování i v některých seznamech linkového vedení je vedena od roku 2017 vedena jako linka č. 49 (od obnovení provozu v roce 1985 byla značena jako linka 40, cca v letech 1987–1996 jako linka 49, a poté od roku 1996 jako linka 99). V roce 2014 lanová dráha přepravila téměř 2 mil. cestujících.

Source: Lanová dráha na Petřín

German Petřín-Standseilbahn

Die Petřín-Standseilbahn (tschechisch (pozemní) lanová dráha na Petřín oder kürzer lanovka na Petřín) ist eine regelspurige Standseilbahn, die in der tschechischen Hauptstadt Prag auf den südlich der Hradschins im westlichen Zentrum gelegenen Laurenziberg verkehrt. Die Eröffnung erfolgte im Jahre 1891 wie bei der Letná-Standseilbahn als meterspurige Wasserballastbahn. Anfangs war die Bahn als Laurenziberg-Drahtseilbahn oder Drahtseilbahn auf den Laurenziberg bekannt, später auch als Petřín-Drahtseilbahn bzw. Drahtseilbahn auf den Petřín-Berg. Nach einer temporären Einstellung 1916 wurde sie ab 1932 nach Umbau elektrisch angetrieben und nach einer weiteren Stilllegung 1965 von 1981 bis 1985 grundlegend modernisiert. Auf dem Petřín-Berg befindet sich neben diversen Park-Anlagen und historischen Gebäuden der am selben Tag eröffnete Aussichtsturm Petřín, der vom Aussehen her dem Pariser Eiffelturm nachempfunden ist.

Source: Petřín-Standseilbahn

French Funiculaire de Petřín

Le funiculaire de Petřín est un funiculaire de la capitale tchèque, Prague. Il relie le quartier historique de Malá Strana au sommet de la colline de Petřín, d'où il tire son nom. Le funiculaire a trois arrêts: Újezd (au bas de la colline), Nebozízek (au milieu) et Petřín (en haut de la colline).

Source: Funiculaire de Petřín

Hungarian Petřín siklóvasút

A Petřín siklóvasút (csehül: Lanová dráha na Petřín) egy normál nyomtávolságú siklóvasút Csehország fővárosában,

Prágában, mely a Kisoldalt köti össze a Petřín hegy tetején lévő kilátóval. Alsó végállomása az Újezd, a felső végállomása a Petřín, középső megállója pedig a Nebozízek nevet viseli.

Source: Petřín siklóvasút

Italian Funicolare di Petřín

La funicolare Petřín è una funicolare nella capitale ceca Praga, che collega il quartiere di Malá Strana con la collina di Petřín. La funicolare ha i capolinea a Újezd (nella parte inferiore della collina) e Petřín (nella parte superiore della collina), con una fermata intermedia a Nebozízek. Dal 6 settembre del 2015 al 18 marzo 2016 la funicolare è stata fuori servizio a causa di lavori sulla tratta e sulla stazioni.

Source: Funicolare di Petřín

Korean 페트르진 케이블카

페트르진 케이블카(체코어: Lanová dráha na Petřín)는 체코 말라 스트라나와 페트르진을 연결하는 강삭철도이다. 역은 Újezd, Nebozízek, Petřín으로 총 3개 역으로 구성되어 있다. 케이블카는 매일 오전 9시에서 오후 11시 20분까지 운행되며 운행 간격은 15분에서 20분 사이이다. 케이블카는 프라하 통합 교통편의 정기권도 적용된다.

Source: 페트르진 케이블카

Dutch Kabelspoorweg van Petřín

De kabelspoorweg van Petřín is een kabelspoorweg in Praag, de hoofdstad van Tsjechië, die loopt van de historische wijk Malá Strana naar de Petřín-uitkijktoren, op de top van de heuvel Petřín. De spoorweg is 510 meter lang en overbrugt een hoogteverschil van 130 meter. De lijn heeft drie haltes: Újezd, Nebozízek en Petřín.

Source: Kabelspoorweg van Petřín

Polish Kolejka linowa na Petřín

Kolejka linowa na Petřín (czes. Lanová dráha na Petřín) – elektryczna kolej linowo-terenowa w centrum Pragi, prowadząca z dzielnicy Malá Strana na szczyt wzgórza Petřín.

Pierwsza kolejka została otwarta w 1891 z okazji odbywającej się w Pradze wystawy przemysłowej – trasa miała długość 383 m z torem wąskim (1000 mm). Została ona zamknięta wraz z wybuchem I wojny światowej. Dopiero w 1932 powstała kolejka w obecnej postaci, o dłuższej trasie (510 m) i torze o normalnym rozstawie szyn (1435 mm). Kursowanie jej było zawieszone w latach 1965–1985 ze względu na prace zabezpieczające (przyczyną było osuwanie się gruntu, spowodowane długotrwałymi deszczami w roku 1965).

Kolej ma 3 przystanki – Újezd, Nebozízek i Petřín (w kolejności od dołu na górę). Tabor stanowią 2 wagoniki o pojemności 100 osób każdy.

Source: Kolejka linowa na Petřín

Russian Пражский фуникулёр

Пражский фуникулёр, фуникулёр на Петршине (чеш. Lanová dráha na Petřín) — фуникулёр в центре Праги, проложен по склону Петршинского холма. Путь проложен по дуге. Линия имеет три станции. Обслуживается Транспортным предприятием Праги.

Нижняя станция, «Уезд» (чеш. Ujezd), находится у одноимённой улицы, рядом с остановкой трамваев 9, 12, 22 и рестораном «У Швейка». Промежуточная станция, «Небозизек» (чеш. Nebozízek), находится выше разъезда, поэтому в пути вагончики дважды, по очереди, останавливаются у платформы. На вершине холма, неподалёку от станции «Петршин» (чеш. Petřín) находятся Петршинская обзорная башня, розовый сад, обсерватория имени М. Р. Штефаника.

В период с 7 сентября 2015 до 7 апреля 2016 года был закрыт на реконструкцию.

Source: Пражский фуникулёр

Slovak Lanová dráha na Petřín

Lanová dráha na Petřín je pozemná lanová dráha zaisťujúca dopravu na vrch Petřín v Prahe. Prevádzka je zaisťovaná po koľajach systémom ťažných lán. Dráha je dlhá 510,4 m. Vlastníkom a prevádzkarom je Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. Lanovka je súčasťou mestskej hromadnej dopravy a Pražskej integrovanej dopravy. Prevažná časť lanovky spadá do územia Malej Strany, ale horné stanice spadajú do územia Strahova, známeho internátmi. Študenti z internátov taktiež využívajú lanovú dráhu.

Source: Lanová dráha na Petřín

Serbian Петринска успињача

Успињача Петрин налази се у Прагу, главном граду Чешке. Повезује округ Мала Страна са врхом брда Петрин. Успињача има три станице: Ујезд (на дну брда), Небозизек (средња станица) и Петрин (на врху брда). Успињача ради свакодневно од 9:00 до 23:20, сваких 15 до 20 минута. На успињачи се користе редовне временске карте Прашког интегрисаног превоза.

Source: Петринска успињача

Ukrainian Празький фунікулер

Празький фунікулер або канатна дорога на Петршин (чеськ. Lanová dráha na Petřín) — фунікулер у центральній частині столиці Чехії місті Празі.

Source: Празький фунікулер

Chenese 佩特任缆车

佩特任缆车是捷克首都布拉格的一条缆索铁路,连接布拉格小城区和佩特任山山顶。这条缆索铁路共设3个站:Újezd (山脚下)、Nebozízek(中途站)和佩特任山(山顶)。根据捷克传说,中间站的名称来源于查理四世的故事,他在点食物时不能正确发出捷克词汇“nebo řízek”(炸小牛肉片)– 而发成了“Nebozízek”(一种螺旋钻)。

这条缆索铁路最初开通于1891年,全长383米,轨距1米。原来的路线在1914年第一次世界大战开始时关闭,战后没有重新开放。目前这条较长的线路建于1932年,完全是新的线路和设备。它在第二次世界大战期间一直营运,但是因1965年的山泥傾瀉而停运,直到1985年才恢复。那时使用新型列车,重铺了轨道,但是保留了原有的机器。

虽然这条缆索铁路的设计类似于布拉格地铁,但是事实上由公交公司电车部营运。

这条缆索铁路的技术参数如下:

长度:510米

高度:130米

最大坡度:29.5%

列车:2部

结构:单轨

轨距:标准(1435毫米)

载客:100人

牵引:电动

Source: 佩特任缆车

Wikivoyage

Russian Фуникулер

Самый удобный способ добраться до вершины холма. Построен в 1891 году и до 1914 года работал на паровой тяге.

SourceПрага/Градчаны (ru.wikivoyage.org)
Typesee
cs Lanová dráha na Petřínda Petřín Kabelbanede Petřín-Standseilbahnes Funicular al cerro Petřinfr Funiculaire de Petřínhu Petřín siklóvasútit Funicolare di Petřínko 페트르진 케이블카pl Kolejka linowa na Petřínru Пражский фуникулёрsk Lanová dráha na Petřínsr Петринска успињачаuk Празький фунікулерzh 佩特任缆车
Image source:
Wikimedia Commons FAL by A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace)
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:25:02