Museum of Tower Clocks

File:2036vik Gdańsk. Kościół św. Katarzyny. Muzeum Dzwonów. Foto Barbara Maliszewska.jpg

museum in Gdańsk

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Museum of Tower Clocks in Gdańsk

Geographical coordinates: 54.3544 18.6502

Wikipedia

German Turmuhrenmuseum (Danzig)

Das Turmuhrenmuseum in Danzig enthält eine Sammlung historischer Uhren aus der Zeit vom 15. bis zum 20. Jahrhundert und befindet sich im Turm der St.-Katharinen-Kirche. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Historischen Museum der Stadt Danzig und dem Karmeliterorden wurde 1996 das Museum eingerichtet und gehört zum Historischen Museum der Stadt.Das Museum sammelt und renoviert handwerklich bedeutende Uhrwerke, die an den Orten ihrer Bestimmung nicht mehr eingesetzt werden. Ausgestellt sind zahlreiche mechanische Uhrwerke, vor allem aus Danzig aus dem 17. und dem 18. Jahrhundert stammen.Anlässlich des 400. Geburtstags des Astronoms Johannes Hevelius wurde am 25. November 2011 in der Kirche eine Pulsar-Uhr in Betrieb genommen, die die Signale von sechs Pulsaren empfängt und die zehnfache Genauigkeit einer Atomuhr besitzt. Die pulsaren Taktsignale werden von 16 Antennen empfangen, die auf dem Dach der St.-Katharinen-Kirche installiert wurden2016 wurde im Kirchturm eine Pendeluhr installiert, die mit 31,22 Metern den längsten Pendel der Welt besitzt.Zum Museum gehört auch das Glockenspiel (Carillon) der Kirche, das aus 50 Glocken besteht und über eine mechanische Tastatur gespielt werden kann. Die größte Glocke hat ein Gewicht von knapp drei Tonnen.

Source: Turmuhrenmuseum (Danzig)

Polish Muzeum Zegarów Wieżowych

Muzeum Zegarów Wieżowych (do 2016 r.), obecnie Muzeum Nauki Gdańskiej – muzeum na gdańskim Starym Mieście, oddział Muzeum Gdańska.

Powstało w 1996 roku jako oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Nastąpiło to skutkiem porozumienia władz miasta, dyrekcji muzeum i Zakonu OO. karmelitów, którzy użyczyli na ten cel wnętrze wieży swojego kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Muzeum Zegarów Wieżowych – jedyne w Polsce – gromadzi i konserwuje mechanizmy zegarowe znaczące dla tego rzemiosła, które w miejscu swego przeznaczenia nie mogły już dłużej znaleźć odpowiednich warunków do pracy. Wiele z nich zniszczyły wojny, pożary, w wielu przypadkach zmieniły się warunki w wieżach. Zgromadzona kolekcja jest reprezentatywna dla całego okresu rozwoju zegarmistrzostwa od XV do XX wieku. Oprócz niej, pracownicy muzeum opiekują się szeregiem zabytkowych zegarów w miejscu ich pracy w całej Polsce.

Pracownicy muzeum angażują się też w konstruowanie nowych zegarów. Najdokładniejszy zegar wahadłowy, będący jednocześnie najdokładniejszym zegarem mechanicznym na świecie, został skonstruowany przez pracowników Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku. Jest on kilkunastokrotnie dokładniejszy od innych konstrukcji, wskazania zegara kształtują się w zakresie kilkudziesięciu mikrosekund odchylenia na dobę.

Powstał tu też zegar pulsarowy. W momencie jego instalacji był to najdokładniejszy zegar na świecie oraz pierwszy, który rejestruje upływ czasu opierając się na źródle sygnałów spoza Ziemi. Sygnał pulsarowy umożliwia dziesięciokrotną poprawę dokładności zegarów atomowych.

W końcu 2016 w siedzibie muzeum uruchomiono zegar z najdłuższym (31 m 22 cm) wahadłem na świecie.

Source: Muzeum Zegarów Wieżowych

de Turmuhrenmuseumpl Muzeum Zegarów Wieżowychvi Bảo tàng Đồng hồ Tháp
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 pl by Barbara Maliszewska
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 09:37:09