Velkopřevorské náměstí

square in Prague

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Velkopřevorské náměstí

Geographical coordinates: 50.0861 14.4064

Wikipedia

English translation from Czech

Velkopriorské náměstí is a public area located on Malá Strana in Prague in the city district of Prague 1. This is the area, which in the direction from the center of Lesser Strana starts in front of the building of the Great Priory Palace and the Church of Our Lady under the chain. Two retail streets converge here: Spa with Prokopska, a narrow caked alley can be reached up to the main area of the square. From it it is possible (on its eastern side) to walk across a small bridge through Čertovka past Štěpánský Mill on Kampa to Grape Street. The name of the square dates from the mid-18th century and is derived from the name of the adjacent Great Priory Palace. One of the local tourist attractions is also the well-known Lennon Wall on the north side of the square. In the square, there are grown trees planted — lime trees malolids.

Source: Velkopřevorské náměstí

Czech Velkopřevorské náměstí

Velkopřevorské náměstí je veřejné prostranství nacházející se na Malé Straně v Praze v městské části Praha 1. Jedná se o prostranství, které směrem z centra Malé Strany začíná před budovou Velkopřevorského paláce a Kostela Panny Marie pod řetězem. Sbíhají se zde dvě malostranské ulice: Lázeňská s Prokopskou, úzkou zalomenou uličkou se pak dá dojít až na hlavní prostor náměstí. Z něj je možné (na jeho východní straně) projít přes malý můstek přes Čertovku kolem Štěpánského mlýna na Kampu do Hroznové ulice. Název náměstí pochází z poloviny 18. století a je odvozen od názvu přilehlého Velkopřevorského paláce. Jednou z místních turistických atrakcí je i známá Lennonova zeď na severní straně náměstí. Na náměstí jsou vysázeny vzrostlé stromy – lípy malolisté.

Source: Velkopřevorské náměstí

Wikivoyage

Russian Велкопршеворская площадь

SourceПрага/Градчаны (ru.wikivoyage.org)
Typesee

Places located in Velkopřevorské náměstí

Referenced from

located on streetLennon Wall
eo Grandpriora Placozh 修道院大广场zh-hans 修道院大广场zh-hant 修道院大廣場
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 06:26:25