Church of Saint Poimen The Great in Noviye Vorotniky

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Church of Saint Poimen The Great in Noviye Vorotniky

Geographical coordinates: 55.779166666667 37.604722222222

Wikipedia

English translation from Russian

Pimen the Great Tserkov (Trinity of the Living Elementary) that in the Nov Collars in the Szyev (Pimen New Church, Pimenov Church, Trinity Church, Holy Trinity Church) is an Orthodox church of Iver deanery of the Moscow city diocese.

The temple is located in the historical center of Moscow, in the district of Tverskaya, Central Administrative Okrug (Novovolykovsky Lane, 3). The main see is consecrated in honor of the Holy Trinity; paradels in honor of the Vladimir Icon of the Mother of God, in honor of Reverend Pimen the Great.

Source: Церковь Пимена Великого в Новых Воротниках

Georgian მოსკოვის პიმენ დიდის ეკლესია

მოსკოვის პიმენ დიდის ეკლესია (რუს. Церковь Пимена Великого) — მართლმადიდებლური ეკლესია მოსკოვში. ეკლესია დაარსებულია XVII საუკუნეში. მდებარეობს მოსკოვის ისტორიულ ცენტრში, ცენტრალური ადმინისტრაციული ოლქის ტვერის რაიონში. აგებულია 1696-1702 წლებში.

ეკლესიის მთავარი საკურთხეველი ნაკურთხია წმინდა სამების სახელზე. ეგვტერები - პიმენ დიდისა და ვლადიმირის ღვთისმშობლის ხატის სახელზე.

ეკლესია მიეკუთვნება რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მოსკოვის საპატრიარქოს მოსკოვის ეპარქიას.

Source: მოსკოვის პიმენ დიდის ეკლესია

Polish Cerkiew św. Pimena w Moskwie

Cerkiew św. Pimena – prawosławna cerkiew w Moskwie, w centralnym okręgu administracyjnym miasta, w historycznej dzielnicy Nowyje Worotniki.

Świątynia została wzniesiona w stylu barokowym w latach 1696–1702 na miejscu starszej, drewnianej cerkwi Trójcy Świętej, zniszczonej przez pożar w 1691. W 1702 dostawiono dzwonnicę i refektarz. Początkowo obiekt nosił wezwanie Trójcy Świętej, funkcjonował w nim także boczny ołtarz św. Pimena Wielkiego. W latach 1796–1807 dobudowano jeszcze jeden, pod wezwaniem Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej. W latach 90. XIX w. i w pierwszej dekadzie XX stulecia budynek był przebudowywany. Projekt przekształceń we wnętrzu świątyni opracował F. Szechtel, wzorując projektowane freski na kompozycjach Wiktora Wasniecowa w soborze św. Włodzimierza w Kijowie. Ikonostas w świątyni wykonano w 1907 z marmuru. W jego ornamentyce pojawiają się symbole nawiązujące do prześladowań pierwszych chrześcijan i ich ukrywania się w katakumbach (gałązki palmowe, gałęzie i kiście winogron).

Po rewolucji październikowej cerkiew nie została zamknięta, jednak w czasie akcji konfiskaty kosztowności cerkiewnych władze odebrały parafii św. Pimena dwanaście pudów złotych i srebrnych elementów wyposażenia budynku. W 1936 obiekt przeszedł w ręce Żywej Cerkwi i otrzymał w jego ramach rangę soboru Pierwszego Hierarchy. Cerkiew św. Pimena była ostatnią placówką duszpasterską Żywej Cerkwi; nawet po załamaniu się tego ruchu administrował nią ostatni zwierzchnik odnowicielstwa Aleksander Wwiedienski. Po jego śmierci w 1946 świątynia ponownie stała się siedzibą parafii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

W latach 20. XX wieku regentem chóru cerkwi św. Pimena był riasoforny mnich Platon (Izwiekow), późniejszy patriarcha moskiewski i całej Rusi Pimen.

Source: Cerkiew św. Pimena w Moskwie

Russian Церковь Пимена Великого в Новых Воротниках

Це́рковь Пи́мена Вели́кого (Троицы Живоначальной) что в Но́вых Воротника́х в Сущёве (Церковь Пимена Нового, Пименовская церковь, Троицкая церковь, Святотроицкая церковь) — православный храм Иверского благочиния Московской городской епархии.

Храм расположен в историческом центре Москвы, в районе Тверской, Центрального административного округа (Нововоротниковский переулок, 3). Главный престол освящён в честь Святой Троицы; приделы в честь Владимирской иконы Божией Матери, в честь преподобного Пимена Великого.

Source: Церковь Пимена Великого в Новых Воротниках

German translation from Russian

Pimen der Große Tserkov (Dreifaltigkeit der lebenden Elementar), dass in den Halsbändern im Nov in Szyev (Neue Kirche Pimen, Pimenov-Kirche, Dreifaltigkeitskirche, Dreifaltigkeitskirche) eine orthodoxe Kirche von Iver Dekanat der Moskauer Stadtdiözese ist.

Der Tempel befindet sich im historischen Zentrum von Moskau, im Bezirk Twerskaja, Zentraler Verwaltungskreis (Novovolykovsky Lane, 3). Das Hauptsehen ist zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht; Paradele zu Ehren der Wladimir-Ikone der Gottesmutter zu Ehren von Reverend Pimen dem Großen.

Source: Церковь Пимена Великого в Новых Воротниках

Wikivoyage

Russian Храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках

Address Нововоротниковский пер. 3
Typesee
ka მოსკოვის პიმენ დიდის ეკლესიაpl Cerkiew św. Pimena w Moskwieru Церковь Пимена Великого в Новых Воротниках
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:27:04