Nerudova

File:Mala Strana - Nerudagasse.jpg

street in Prague 1, Czech Republic

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Nerudova (Prague)

Geographical coordinates: 50.0886111 14.3994444

Wikipedia

English translation from Czech

Nerudova is a street on Malá Strana in Prague 1 runs from the upper and northwest corner of Malostransky Square in the west direction upward to Prague Castle. It is among the most touristically interesting streets in Prague. It is part of the former Royal Road, where the coronation procession of the Czech kings crossed the Charles Bridge to the Castle. At the upper end, it branches off to the street Ke Hrad (direction Prague Castle) and Úvoz (direction Pohořelec and Strahov Monastery). From this place, the Town Steps also rise in a northwestern direction upward.

Source: Nerudova

Czech Nerudova

Nerudova je ulice na Malé Straně v Praze 1 vede z horního respektive severozápadního rohu Malostranského náměstí západním směrem vzhůru k Pražskému hradu. Patří mezi turisticky nejzajímavější ulice v Praze. Je součástí někdejší Královské cesty, kudy chodil korunovační průvod českých králů přes Karlův most na Hrad. Na horním konci se rozvětvuje na ulici Ke Hradu (směr Pražský hrad) a Úvoz (směr Pohořelec a Strahovský klášter). Z tohoto místa vycházejí severozápadním směrem vzhůru také Radnické schody.

Source: Nerudova

French Rue Nerudova

La rue Nerudova est une importante rue du quartier de Malá Strana à Prague 1. Elle grimpe de la place Malostranské vers l’ouest jusqu’au Château de Prague. Elle porte le nom de l'écrivain et poète tchèque Jan Neruda qui y vécut. C’est l’une des rues les plus intéressantes de Prague, qui fait partie de l'ancienne Route Royale, par où le cortège de couronnement des rois tchèques traversait le pont Charles jusqu'au château. Au sommet, elle débouche dans la rue Ke Hradu (en direction du château de Prague) et Uvoz (en direction du monastère de Pohořelec et de Strahov). Les Escaliers de la Mairie (escaliers Radnice) s’élèvent également au nord-ouest de cet endroit.

Source: Rue Nerudova

Polish Nerudova

Nerudova – ulica znajdująca się w dzielnicy Malá Strana w Pradze. Prowadzi odpowiednio z północno-zachodniego rogu Placu Małostrańskiego na wzgórze na zachód do Zamku Praskiego. Kiedyś była to część drogi królewskiej wiodąca z Mostu Karola do Zamku Praskiego.

Source: Nerudova

Chenese 聂鲁达街

聂鲁达街(Nerudova ulice)位于布拉格的小城,从小城广场的拐角向西到达布拉格城堡以西的丘陵,是从查理大桥到城堡的主要途径,曾经是“皇家之路”的一段。

这条街曾经称为 Sporrengasse, 捷克 Ostruhová,后更名为聂鲁达街,以捷克作家和诗人扬·聂鲁达命名,他曾经住在这条街上以两个太阳为标志的房屋。

令人感兴趣的是,这条古老街上的建筑物装饰着古代门、雕塑,浮雕和壁画。壁画位于入口处,作为房屋的标志,在中世纪履行今天门牌号码的功能(例如,两个太阳、红狮子、金色皇冠...)。另一座重要的建筑是Morzínský宫,为巴洛克风格。这座宫殿还设立了布拉格第一座新教小教堂。

这条街的上端,是通往布拉格城堡的台阶,以及Úvoz街(Pohořelec和斯特拉霍夫修道院)。

Source: 聂鲁达街

Wikivoyage

Russian Нерудова улица

Узкая живописная улица, ведущая к Пражскому Граду. На ней находятся несколько барочных дворцов, а на домах сохранились домовые знаки, эмблемы и гербы, до 1770 года заменявшие номера домов.

SourceПрага/Градчаны (ru.wikivoyage.org)
Typesee

Referenced from

located on streetPalác Kinských
located on streetstatue Toilet
located on streetDům U Dvou slunců
located on streetDům U Tří housliček
located on streetDům U Zlaté podkovy
located on streetDům U Svatého Jana Nepomuckého
located on streetBretfeldovský palác
eo Neruda-stratofr rue Nerudovazh 聂鲁达街zh-hans 聂鲁达街zh-hant 聶魯達街zh-hk 聶魯達街
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Wolfgang Sauber
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:24:57