Borovitskaya Tower

File:Moscow 05-2012 Kremlin 02.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Borovitskaya Tower

Geographical coordinates: 55.74891 37.61254

Wikipedia

Hebrew מגדל בורוביצקאיה

מגדל בורוביצקאיה (ברוסית: Боровицкая башня) הוא מגדל ושער בחלק הדרום-מערבי של הקרמלין במוסקבה. משקיף על כיכר בורוביצקאיה ועל גן אלכסנדר ליד גשר האבן הגדול.

שער בורוביצקי הוא מבחינה כרונולוגית מהבניינים הראשונים במוסקבה; הם היו קיימים במבצר העץ של דמיטרי דונסקוי.

המגדל מעל השער נבנה בשנת 1490, במהלך בנייתו מחדש של הקרמלין מאבן לבנה ללבנה.

במאה ה-21, מכל שערי הקרמלין, רק שער בורוביצקיה נותר שער נסיעה - הם משמשים את השיירה הנשיאותית של נשיא רוסיה.

Source: מגדל בורוביצקאיה

Hungarian Borovickaja torony

A Borovickaja torony a Kreml falának legnyugatibb fekvésű, 1490-ben épült, 54 méter magas bástyatornya. Nevét a hagyomány szerint egy régebben itt álló fenyőerdőről kapta.

Source: Borovickaja torony

Russian Боровицкая башня

Борови́цкая ба́шня (также Предте́ченская, Черто́льские ворота, Борови́цкие ворота) — башня и проездные ворота в юго-западной части Московского Кремля. Выходит к одноимённой площади и Александровскому саду рядом с Большим Каменным мостом. Название башни, предположительно, происходит от древнего бора, покрывавшего Боровицкий холм в ранней истории Москвы.

Боровицкие ворота хронологически являются одной из самых первых построек Москвы, они существовали ещё в деревянной крепости Дмитрия Донского. Башня над воротами была построена в 1490 году, в период перестройки Кремля из белокаменного в кирпичный. Автором проекта выступил итальянский архитектор Пьетро Антонио Солари. Шатровое навершие с черепичной кровлей добавили в XVII веке, до 1935 года его украшал позолоченный двуглавый орёл. С 1937-го на шпиле находится рубиновая звезда.

Ворота в башне сохранились и служили для хозяйственных нужд: с их стороны был пологий спуск к Неглинке, в средние века через них проходили к Конюшенному и Житному дворам. В XXI веке из всех Кремлёвских ворот только Боровицкие остались проездными — ими пользуется кортеж президента России.

Source: Боровицкая башня

Ukrainian Боровицька вежа

Борови́цька вежа (рос. Боровицкая башня, Предте́ченская, Черто́льские ворота, Борови́цкие ворота) — вежа і проїзна брама у південно-західній частині Московського Кремля. Виходить до однойменної площі і Олександрівського саду поруч з Великим Кам'яним мостом. Назва вежі, імовірно, походить від стародавнього бору, який покривав Боровицький пагорб у ранній історії Москви.

Боровицька брама хронологічно є однією з найперших будівель Москви, вона існувала ще у дерев'яній фортеці Дмитра Донського. Вежа над брамою була побудована в 1490 році, в період перебудови Кремля з білокам'яного на цегляний. Автором проекту виступив італійський архітектор П'єтро Антоніо Соларі. Шатрове навершя з черепичним дахом додали в XVII столітті, до 1935 року його прикрашав позолочений двоголовий орел. З 1937-го на шпилі знаходиться рубінова зірка.

Брама у вежі збереглися і служили для господарських потреб: з їх боку був пологий узвіз до Неглинки, у середні століття через них проходили до Конюшенного і Житнього дворів. У XXI столітті з усіх Кремлівських брам тільки Боровицька залишилася проїзною — ними користується кортеж президента Росії.

Source: Боровицька вежа

Wikivoyage

Russian Боровицкая башня

Боровицкая башня венчает главные проездные Боровицкие ворота, через которые попадают внутрь Кремля правительственные кортежи и посетители Оружейной палаты. Построена она Пьетро Антонио Солари в 1490 году на месте одноимённой башни 1461 года. Древний бор, некогда покрывавший эти места, дал название не только башне, но и нескольким стоявшим поблизости древним церквям. Боровицкая башня имеет необычную пирамидальную форму, образованную несколькими уменьшающимися в размере четвериками, увенчанными восьмериком с шатровым завершением. Вся эта надстройка была возведена в конце XVII века вместо деревянного шатра, венчавшего четверик Солари. Псевдоготический декор появился на башне в XVIII веке, но в XIX веке был практически уничтожен и восстановлен лишь при реставрации 1970-х годов.

SourceМосква/Кремль и Китай-город (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2018-11-05

Places located in Borovitskaya Tower

Referenced from

named afterBorovitskaya square
he מגדל בורוביצקאיהhu Borovickaja toronyhy Բորովիցկայա աշտարակmk Боровитска кулаru Боровицкая башняuk Боровицька вежа
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace)
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:30:14