Church of the Resurrection of Christ (Kargopol)

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Church of the Resurrection of Christ (Kargopol)

Geographical coordinates: 61.505777777778 38.953916666667

Wikipedia

English translation from Russian

The Resurrection Tserkov is a five-headed Orthodox church in Kargopol, Arkhangelsk Oblast.

Source: Воскресенская церковь (Каргополь)

French Église de la Résurrection (Kargopol)

L'église de la Résurrection à Kargopol (en russe : Воскресенская Церковь) est une église à cinq coupoles située dans la ville de Kargopol, dans l'oblast d'Arkhangelsk, en Russie. Elle a été construite au nord de la ville à la fin du XVIIe siècle, sur deux niveaux. C'est une église d'été non chauffée. Une icône miraculeuse de Saint-Nicolas Thaumaturge y était vénérée. L'église fait partie de l'héritage culturel protégé de la Russie sous le n° 291410153380006.

Source: Église de la Résurrection (Kargopol)

Polish Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Kargopolu

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego – prawosławna cerkiew w Kargopolu, w eparchii archangielskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Budynek został wzniesiony w XVII w. w stylu naśladującym budownictwo cerkiewne Moskwy, zwłaszcza obiekty sakralne w obrębie Kremla (podobnie jak dwie inne cerkwie w Kargopolu: sobór Narodzenia Pańskiego oraz cerkiew Zwiastowania). Obiekt wzniesiony jest z białego kamienia, na planie prostokąta. Jego fasadę i ściany boczne przetykają półkolumny, dzieląc elewację północną i południową na cztery części, zaś zachodnią i wschodnią – na trzy. Cerkiew wieńczy pięć cebulastych kopuł (największą jest centralna) z krzyżami, usytuowanych na kolistych bębnach, w których znajdują się półkoliste okna oraz blendy. Fasady cerkwi są zdobione bogatą dekoracją rzeźbiarską wykonaną przez miejscowych mistrzów. Elewacja zachodnia zamknięta jest trzema apsydami.

Source: Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Kargopolu

Russian Воскресенская церковь (Каргополь)

Воскресе́нская це́рковь — пятиглавая православная церковь в городе Каргополь Архангельской области.

Source: Воскресенская церковь (Каргополь)

German translation from Russian

Die Auferstehung Tserkov ist eine fünfköpfige orthodoxe Kirche in Kargopol, Oblast Archangelsk.

Source: Воскресенская церковь (Каргополь)

Wikivoyage

Russian Воскресенская церковь

Единственное, что осталось от ансамбля Воскресенской площади, где ещё в начале XX столетия были две церкви и колокольня. Воскресенскую церковь возвели в конце XVII века и она сильно смахивает на Успенский собор Московского Кремля. Из всех городских церквей, только эта сохранила позакомарное покрытие. Сейчас её состояние оставляет желать лучшего: здание сверху донизу прорезает трещина, появившаяся из-за подвижек почвы, а само оно укутано строительными лесами. Но даже сквозь них можно разглядеть белокаменную резьбу, особенно изысканную на южной стене сооружения.

Address ул. III Интернационала, 10
Typesee
Last Edit2020-04-29
fr église de la Résurrectionpl Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Kargopoluru Воскресенская церковь (Каргополь)
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 08:08:31