Saint Ignatius of Loyola church in Kremenets

File:Kremenec, Ukrajinský ortodoxní kostel 01.jpg

church in Kremenets, Ukrainw

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Saint Ignatius of Loyola church in Kremenets

Geographical coordinates: 50.116666666667 25.716666666667

Wikipedia

English Saint Ignatius of Loyola Church in Kremenets

Saint Ignatius of Loyola and Stanislaus Kostka church in Kremenets is a church in Kremenets, Ukraine.

Formerly a Jesuit Roman Catholic church, designed by Paweł Giżycki and build around 1731-1745, it was converted into a parish church following the disbandment of Jesuits in the late 18th century, then into an orthodox church in mid-19th century, briefly restored to Catholics during the Second Polish Republic time, converted into a sports center during the Soviet Union time and following the fall of the Soviet Union, turned over to the Ukrainian Orthodox Church of the Kyivan Patriarchate as Church of the Transfiguration.

Source: Saint Ignatius of Loyola Church in Kremenets

Polish Kościół św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki w Krzemieńcu

Kościół pw. św. Ignacego Loyoli i Stanisława Kostki, obecnie cerkiew Przemienienia Pańskiego – dawny kościół rzymskokatolicki znajdujący się w Krzemieńcu w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie, należący pierwotnie do zakonu jezuitów.

Książę Michał Serwacy Wiśniowiecki w r. 1728 zobowiązał się zbudować nowy koś­ciół dla istniejącej rezydencji Jezuitów w Krzemieńcu. Zespół klasztorny został zbudowany w latach 1731–1745 według projektu o. Pawła Giżyckiego (być może przy wpływie Pawła Fontany) z fundacji księcia Michała Serwacego Wiśniowieckiego. Jest to najdoskonalsze dzieło Pawła Giżyckiego, którego genezy należy szukać w rzymskim klasycyzującym baroku początku XVIII w. Rozpoczęta jednocześnie od południa budowa szkół została ukończona w 1753 r. Budowa drugiego północnego skrzydła klasztoru trwała jeszcze w latach 70. XVIII w. i nie została ukończona, ponieważ w 1773 r. zakon jezuitów został skasowany. Po tym fakcie kościół zakonny stał się kościołem parafialnym, a po powstaniu listopadowym, w 1832 przejęła go Cerkiew prawosławna. W okresie II Rzeczypospolitej ponownie funkcjonował jako kościół katolicki, jednak po aneksji Wołynia przez ZSRR i włączeniu go do Ukraińskiej SRR urządzono w nim salę sportową. Po upadku ZSRR przekazany Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu i zaadaptowany na sobór Przemienienia Pańskiego (do 2018 Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, następnie Kościoła Prawosławnego Ukrainy).

Source: Kościół św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki w Krzemieńcu

Russian Базилика Святых Игнатия и Станислава (Кременец)

Бази́лика Святы́х Игна́тия Лойо́лы и Станисла́ва Ко́стки или Костёл оо. Иезуитов — доминантный комплекс монастыря иезуитов в Кременце на Волыни. Сегодня — Церковь Преображения Господнего УПЦ (КП). Самое высокое здание города.

Source: Базилика Святых Игнатия и Станислава (Кременец)

Ukrainian Базиліка святих Ігнатія Лойоли і Станіслава Костки (Кременець)

Базиліка Святи́х Ігна́тія Лойо́ли і Стані́слава Ко́стки або Костел оо. Єзуїтів — сакральна споруда, домінанта комплексу монастиря оо. Єзуїтів у Кременці на Волині. Збудований архітектором Павлом Гіжицьким за проектом архітектора Паоло Фонтана у першій половині 18 століття в стилі пізнього бароко. Нині — Церква Преображення Господнього ПЦУ. Найвища будівля міста.

Source: Базиліка святих Ігнатія Лойоли і Станіслава Костки (Кременець)

German translation from Ukrainian

Basilika des Hl. Ignatius Loyola und Stanislav Kostka oder Kirche von oo. Jesuiten - sakrales Gebäude, dominant des Klosterkomplexes oo. Jesuiten in Kremenez in Wolhynien. Erbaut von dem Architekten Paul Gizycki vom Architekten Paolo Fontana in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Spätbarockstil. Jetzt die Kirche der Verklärung des Herrn der OCU. Das höchste Gebäude der Stadt.

Source: Базиліка святих Ігнатія Лойоли і Станіслава Костки (Кременець)

French translation from Ukrainian

Basilique Saint-Ignace Loyola et Stanislav Kostka ou église de Oo. Jésuites - bâtiment sacré, dominant du complexe monastère oo. Les jésuites de Kremenets en Volhynie. Construit par l'architecte Paul Gizycki par l'architecte Paolo Fontana dans la première moitié du XVIIIe siècle dans le style baroque tardif. Maintenant, l'Église de la Transfiguration du Seigneur de l'OCU. Le plus haut bâtiment de la ville.

Source: Базиліка святих Ігнатія Лойоли і Станіслава Костки (Кременець)

Wikivoyage

Russian Иезуитский коллегиум

SourceКременец (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2017-11-09
pl Kościół św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki w Krzemieńcuru Базилика Святых Игнатия и Станиславаuk Базиліка святих Ігнатія Лойоли і Станіслава Костки
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Daniel Baránek
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 04:24:28