New Hrodna Castle

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Hrodna New Castle

Geographical coordinates: 53.67613 23.82538

Wikipedia

English New Grodno Castle

The New Castle in Hrodna, Belarus is a royal palace of Augustus III of Poland and Stanisław August Poniatowski where the famous Grodno Sejm took place in 1793. New Hrodna Castle is 116 metres (381 ft) above sea level.The royal residence was built on the high bank of the Neman River at a little distance from the Old Hrodna Castle which had suffered great dilapidation in the aftermath of the Swedish occupation in the early 18th century. The two castles are joined by a 300-year-old arch bridge.

The palace compound was designed by Carl Friedrich Pöppelmann. Construction was carried out between 1734 and 1751 under the supervision of several other Saxon architects, including Johann Friedrich Knöbel and Joachim Daniel von Jauch. The palace was completed under the direction of Giuseppe de Sacco in 1789 and remained home for King Stanisław II August until 1797.

Used as a hospital and barracks throughout most of the 19th century, the palace was renovated by the Polish administration in the interwar period. Scarcely anything is left of the original fabric of the castle, whose refined Rococo detailing vanished during World War II. There followed a hasty and rather superficial refurbishing of the palace by the Soviets with a view to making it the headquarters of a local obkom.

A plaque on the wall of the palace commemorates the council of war held in the royal residence by Tadeusz Kościuszko on 30 October 1794.

Source: New Grodno Castle

German Neues Schloss (Grodno)

Das Neue Schloss zu Grodno, auch Königliches Palais zu Grodno genannt, (jetzt Hrodna, Weißrussland) wurde von 1737 bis 1742 auf Geheiß König Augusts III. als Tagungsort für den polnisch-litauischen Reichstag (Sejm) erbaut. Das Schloss war Schauplatz des sogenannten Sejm von Grodno, auf dem 1793 die Zweite Teilung Polens besiegelt wurde. Am 25. November 1795 erklärte hier der letzte König Stanislaus Poniatowski den Thronverzicht und ratifizierte die Dritte Teilung Polens, mit welcher das Königreich unterging. Der Schlossbau gilt als eines der bedeutendsten Zeugnisse der sächsischen Architektur im alten Polen-Litauen.

Source: Neues Schloss (Grodno)

Hungarian Új kastély (Hrodna)

A hrodnai Új kastély (belaruszul: Новы замак. lengyelül: Nowy Zamek) műemlék épületegyüttes a fehéroroszországi Hrodna városában. A palotakomplexum a Nyeman folyó egyik jobb parti magaslatára épült, a vele szomszédos dombon áll a Régi kastélyként emlegetett elődje. Az épület egykoron III. Ágost és II. Szaniszló Ágost, a Lengyel–Litván Unió uralkodóinak rezidenciájaként szolgált, valamint 1793-ban itt került megrendezésre a híres grodnói szejm, amely jóváhagyta Lengyelország felosztását.

Source: Új kastély (Hrodna)

Georgian გროდნოს ახალი ციხესიმაგრე

გროდნოს ახალი ციხესიმაგრე — ახალი სამეფო სასახლე, აშენებული გროდნოში, ძველი სასახლის (ძველი ციხესიმაგრე) მოპირდაპირედ, 1734-1751 წლების განმავლობაში, პოლონეთის და ლიტვის დიდი მთავრის აუგუსტოს III მეფობის დროს, აშენდა როგორც პოლონეთის მეფეთა და ლიტვის დიდი მთავრების საზაფხულო რეზიდენცია. შექმნილია კარლ ფრიდრიხ პეპელმანის მიერ. ციხესიმაგრეზე მუშაობდნენ ასევე ჯოჰან ფრიედრიჩჰ კნებელი, ჯოაჩიმ დანიელ ჯაუჩი და 1789 წლამდე ჯუზეპე დე საკო. აქ ტარდებოდა რეჩ პოსპოლიტას გენერალური სეიმები.

ამ შენობაში, 1793 წელს უკანასკნელად ჩატარდა რეჩ პოსპოლიტას საერთო სეიმი, სადაც ხელი მოეწერა შეთანხმებას რეჩ პოსპოლიტას დაყოფაზე რუსეთისა და პრუსიას შორის, სადაც 1795 წელს პოლონეთის მეფე და ლიტვის დიდი მთავარი სტანისლავ ავგუსტ პონიატოვსკიმ ხელი მოაწერა გადადგომის აქტს. მეფე 1797 წლამდე ცხოვრობდა აქ.

სასახლის ერთ ნაწილში განლაგებული იყო სამეფო ბინები, ხოლო მეორე ნაწილი განკუთვნილი იყო სეიმისთვის. სეიმის საჭიროებებისთვის სასახლის ეზოში 1726 წელს აშენდა სპეციალური შენობა. 1750 წლის შემდეგ აშენდა სამლოცველო დაფარული გუმბათით, ასევე ნაწილობრივ შემორჩენილია შესასვლელი კარიბჭე. რეჩ პოსპოლიტას დაყოფის შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებამ სასახლეში მოაწყო საავადმყოფო და ყაზარმები.

1944 წლის ივლისში სამხედრო მოქმედებების შედეგად შენობა დაიწვა. აღადგინეს 1952 წელს საბჭოთა ნეოკლასიციზმის სტილში. მასში განთავსებული იყო სკკპ-ს რეგიონული კომიტეტი. ამჟამად, აქ განთავსებულია გროდნოს ისტორიული და არქეოლოგიური მუზეუმის გამოფენის ნაწილი. 1994 წელს, ციხესიმგრის კედელზე განთავსდა მემორიალური დაფა 1794 წელს ტადეუშ კოსციუშკოს ხელმძღვანელობით მომხდარ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი აჯანყების პატივსაცემად.

Source: გროდნოს ახალი ციხესიმაგრე

Polish Nowy Zamek w Grodnie

Nowy Zamek w Grodnie – pałac królewski zbudowany w latach 1737–1742 za czasów panowania Augusta III Sasa według projektu Carla Friedricha Pöppelmanna. Prace na zamku prowadził też Johann Friedrich Knöbel, Joachim Daniel Jauch, a po roku 1789 roku Giuseppe de Sacco. Pałac pełnił funkcję rezydencji królewskiej oraz miejsca odbywania Sejmów generalnych w okresie I Rzeczypospolitej.

Na skutek zniszczenia Zamku Starego podczas III wojny północnej i osunięcia się części jego zabudowań do Niemna, podjęto decyzję o budowie nowego zespołu gmachów na sąsiednim wzgórzu, dawniej zajmowanego w średniowieczu przez nieistniejący już wtedy zamek dolny. W 1737 roku przystąpiono do prac budowlanych, w wyniku których wzniesiono kompleks pałacowy na planie podkowy z korpusem głównym ozdobionym na osi ryzalitem zwieńczonym tympanonem. Do skrzydła głównego przylegały dwa skrzydła boczne z dostawionymi do nich budynkami przykrytymi wysokimi mansardowymi dachami krytymi dachówką. Od strony wjazdu znajdowały się zachowane do dzisiaj dwa parterowe pawilony oraz ozdobna brama. Od przeciwnej strony ukształtowano niewielki ogród. W jednej części pałacu znajdowały się pokoje królewskie, a w drugiej – sale przeznaczone na potrzeby obrad Sejmu. Prace ukończono w 1742 roku.

Pierwszy sejm w salach Nowego Zamku odbył się w 1744 r. Już w drugiej połowie lat 40. XVIII wieku pałac częściowo spłonął, co odnotował inwentarz z 1750 roku. Podczas remontu i rozbudowy na osi fasady pałacowej zbudowano w latach 1750–1752 barokową kaplicę na planie prostokąta wg projektu Joachima Daniela Jaucha, a dokończył ją Jan Fryderyk Knöbel (była określana jako Kaplica wielka). Kaplica była ozdobiono sztukateriami, obrazem przedstawiającym Mękę Pańską, ustawionymi w niszach figurami św. Piotra i św. Pawła, złoconą amboną. Prace remontowe samego pałacu ukończono w 1751 roku, w związku z tym kolejny sejm odbył się w Zamku Nowym w 1752 roku i rozpoczął się od uroczystego przejścia z Zamku Nowego do kościoła farnego, a po wysłuchaniu kazania posłowie powrócili na sesję. Parter był przeznaczony na uroczystości i obrady sejmowe. Kaplica mniejsza znajdowała się obok Izby Senatorskiej. Z diariusza Wilhelm Schlemüller wiadomo, że w Izbie Poselskiej znajdowały się ławy ustawione w półkole, a na ścianach malowidła. Izba Senatorska miała dwa piętra. W sali oprócz malowideł nad oknami umieszczone były herby województw Rzeczypospolitej. Na centralnym miejscu znajdował się tron królewski, nad którym był baldachim obciągnięty czerwonym jedwabiem. Za lewym skrzydłem pałacu zbudowano trzy budynki: oficyny marszałkowskiej, mennicy i dwupiętrowej kamienicy, w której mieszkał architekt Johann Georg Möser. Antoni Tyzenhauz po otrzymaniu w 1765 r. urzędu starosty grodzieńskiego zajął się odrestaurowaniem zamku i pałacu. Pałac został uszkodzony przez wojsko rosyjskie w 1767 r. Jego remontem zajął się architekt JKM Johann Georg Möser. Kolejne prace remontowe prowadzono w 1774 roku. W latach 1781–1784 wg planów architekta JKM Giuseppe de Sacco przed rozpoczęciem sejmu przeprowadzono kolejne prace remontowe. W 1781 r. Jan Echapp pomalował Izbę Senatorską, trzy pokoje w Kamienicy Mejzerowskiej, 8 płócien przed kaplicą itp. Sejm w 1784 roku odbył się planowo w salach Nowego Zamku.

W salach Nowego Zamku podczas ostatniego sejmu Rzeczypospolitej w 1793 roku, został podpisany traktat II rozbioru Polski z Rosją i Prusami. W roku 1795 król Stanisław August Poniatowski złożył podpis pod aktem abdykacji. Stanisław August Poniatowski mieszkał w pałacu do 1797 roku.

W czasach rozbiorów władze rosyjskie zamieniły Nowy Zamek w szpital i koszary, w znacznym stopniu niszcząc przy okazji jego architekturę. W 1840 roku zniszczona została barokowa Kaplica Wielka. Od 1918 roku w okresie II Rzeczypospolitej w Nowym Zamku mieścił się szpital. W następstwie napaści na Polskę w 1939 roku zamek został przejęty przez ZSRR. Po zerwaniu sojuszu z ZSRR przez III Rzeszę i ataku w czerwcu 1941 roku budynek został zniszczony na skutek bombardowania niemieckiego. Nowy Zamek odbudowano po roku 1952 w stylu socrealistycznym, zmieniając wygląd korpusu głównego i wyburzając pozostało Kaplicy Wielkiej, jednak skrzydła boczne zachowały częściowo wygląd z okresu baroku. W czasach ZSRR w budynku mieścił się komitet obwodowy Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Od 1993 roku mieści się w nim Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne.

W 1994 roku, w 200 rocznicę Insurekcji kościuszkowskiej, na zamku umieszczono tablicę ku czci Tadeusza Kościuszki.

W 2013 roku na zamek powrócił barokowy kartusz herbowy, który zdemontowano w 1858 roku i który następnie przechował Stanisław Sołtan w majątku w Małej Berestowicy.

Pałac

Brama

Kaplica Wielka

Source: Nowy Zamek w Grodnie

Russian Новый замок (Гродно)

Но́вый за́мок в Гро́дно — новый королевский дворец, построенный в Гродно, напротив старого дворца (Старый замок), в 1734—1751 годах во время правления польского короля и великого князя литовского Августа III как летняя резиденция польских королей и великих князей литовских, по проекту Карла Фридриха Пёппельмана.

Работы в замке осуществляли также Иоганн Фридрих Кнёбель, Йохим Даниэль Яух и до 1789 года Джузеппе де Сакко. Здесь проходили генеральные сеймы I Речи Посполитой.

В этом здании во время последнего сейма Речи Посполитой в 1793 году было подписано соглашение о разделе Речи Посполитой с Россией и Пруссией, а в 1795 году польский король и великий князь литовский Станислав Август Понятовский поставил подпись под актом отречения. Король жил в нём до 1797 года.

В одной части дворца находились королевские покои, в а другой — помещения, предназначенные для заседаний сейма. Для нужд сейма во дворе также в 1726 году было построено специальное здание. После 1750 года построена часовня, крытая куполом, частично сохранились также въездные ворота. После разделов Речи Посполитой российские власти устроили во дворце госпиталь и казармы.

В июле 1944 года здание сгорело в результате военных действий. Вновь отстроено к 1952 году в стиле советского неоклассицизма. В нём размещался областной комитет КПСС. В настоящее время там размещается часть экспозиции Гродненского историко-археологического музея. В 1994 году установлена памятная доска в честь национально-освободительного восстания 1794 г. под руководством Т. Костюшко.

Source: Новый замок (Гродно)

Ukrainian Новий замок (Гродно)

Новий замок в місті Гродно, побудований у 18 столітті. Слугував літньою резиденцією для королів Польщі та для проведення сеймів.

Припускається, що на сучасній території Нового замку знаходилася Воскресенська церква ХІІ століття.

Source: Новий замок (Гродно)

Chenese 格罗德诺新城堡

格罗德诺新城堡位于白俄罗斯格罗德诺,原为波兰国王奥古斯特三世和斯坦尼斯瓦夫·奥古斯特的皇宫。1793年,著名的格罗德诺议会在此举行。格罗德诺新城堡海拔116米。

皇宫兴建于尼曼河高高的河岸上,距离格罗德诺旧城堡不远。后者在18世纪初瑞典占领期间遭到损坏。两座城堡由300年历史的拱桥相连。

Source: 格罗德诺新城堡

Wikivoyage

Russian Новый замок

Новый замок с самого начала был не замком, а дворцом, построенным в 1734-51 гг. как летняя резиденция польских королей. Здесь же проходили собрания польского сейма. В 1794 году во дворце собрался заключительный «Немой сейм», участники которого должны были одобрить раздел Речи Посполитой. Делать этого они, разумеется, не стали, но их молчание было воспринято как знак согласия, чем история польского королевства и завершилась. В конце 1940-х гг. пострадавший в войну дворец восстановили, ни много ни мало, в сталинском стиле, украсив высоким шпилем с пятиконечной звездой. Теперь здесь находятся библиотека и выставочные площади гродненского музея. Старый и новый замки соединяет арочный мост XVII века.

SourceГродно (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2016-03-29
be Новы замакbe-tarask Новы замакde Neues Schlosshu Új kastély (Hrodna)hy Նոր ամրոցka გროდნოს ახალი ციხესიმაგრეlt Gardino Naujoji pilispl Nowy Zamek w Grodnieru Новый замокuk Новий замокzh 格罗德诺新城堡
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 00:47:27