Praha-Vyšehrad railway station

railway station in Vyšehrad, Czech Republic

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Praha-Vyšehrad (train station)

Geographical coordinates: 50.0678 14.42

Wikipedia

English translation from Czech

Prague-Vyšehrad (until 1942 Vyšehrad) was a railway station in the Prague district of Vyšehrad, near the border with New Town, on the so-called Prague connecting track between Main and Smíchov Station. In 1960 it was changed to a power station; after the reconstruction of the security equipment in 2014, it is not occupied by the expedition and is remotely controlled from Praha-Smíchov station.

The Art Nouveau main building of the former railway station at Svoboda 86/2, which has been declared a cultural monument, has been ramshackle for a number of years, as has the heritage-listed station 2. The listed wooden waiting room was unlawfully demolished in 2008.

Source: Praha-Vyšehrad (výhybna)

Czech Praha-Vyšehrad (výhybna)

Praha-Vyšehrad (do roku 1942 Vyšehrad) byla železniční stanice v pražské čtvrti Vyšehrad, u hranice s Novým Městem, na tzv. Pražské spojovací dráze mezi hlavním a smíchovským nádražím. Roku 1960 byla změněna na výhybnu; po rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v roce 2014 není obsazena výpravčím a je dálkově ovládána ze stanice Praha-Smíchov.

Secesní hlavní budova bývalého nádraží na adrese Svobodova 86/2, která byla vyhlášena kulturní památkou, již řadu let chátrá, stejně jako památkově chráněné stavědlo 2. Památkově chráněná dřevěná čekárna byla v roce 2008 protizákonně zbourána.

Source: Praha-Vyšehrad (výhybna)

German Bahnhof Praha-Vyšehrad

Praha-Vyšehrad (bis 1942: Vyšehrad) ist ein früherer Personenbahnhof an der Prager Verbindungsbahn zwischen Praha hlavní nádraží und Praha-Smíchov. Er liegt im Prager Stadtteil Vyšehrad nahe der Grenze zur Prager Neustadt unter der Adresse Svobodova 86/2. Betrieblich wird der Bahnhof heute noch als Ausweichstelle (výhybna) genutzt. Die verfallenen Hochbauten stehen seit 2001 als Kulturdenkmal unter staatlichem Schutz.

Source: Bahnhof Praha-Vyšehrad

French Gare de Prague-Vyšehrad

La gare de Prague-Vyšehrad (Praha-Vyšehrad) (jusqu'en 1942 : Vyšehrad ) est une ancienne gare de voyageurs située sur la ligne de liaison de Prague (de) entre la gare centrale de Prague ( Praha hlavní nádraží) et Praha-Smíchov (de). Elle est située dans le quartier de Vyšehrad à Prague, près de la limite du quartier Nové Město.

Sur le plan opérationnel, la station est encore utilisée aujourd'hui comme alternative (výhybna). Les bâtiments délabrés sont sous la protection de l'État depuis 2001 en tant que monument culturel .

Source: Gare de Prague-Vyšehrad

Wikivoyage

Russian Здание вокзала Вышеград

SourceПрага/Вышеград (ru.wikivoyage.org)
Typesee
cs Nádraží Praha-Vyšehradde Bahnhof Praha-Vyšehradfr gare de Prague-Vyšehradpl Praha-Vyšehrad
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 05:55:38