Church of Saint James in Kutná Hora

church in Kutná Hora District of Central Bohemian region

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Church of Saint James in Kutná Hora

Geographical coordinates: 49.9483 15.2676

Wikipedia

English translation from Czech

St. James the Elder Church is a Gothic town church in Kutná Hora. Construction took place from the first half of the 14th century until the 15th century, and the Parléřovovská smelter also contributed its work. The church is easily recognisable due to the pair of towers of the west facade, of which the northern one measures 80m and the southern one has never been completed. In 1995, together with other monuments of the historical center of Kutná Hora, it was inscribed on the UNESCO World Heritage Site

Source: Kostel svatého Jakuba Staršího (Kutná Hora)

Czech Kostel svatého Jakuba Staršího (Kutná Hora)

Kostel svatého Jakuba Staršího je gotický městský kostel v Kutné Hoře. Výstavba probíhala od první poloviny 14. století až do 15. století a svým dílem přispěla i parléřovská huť. Kostel je snadno rozpoznatelný díky dvojici věží západního průčelí, z nichž severní měří 80m a jižní nebyla nikdy dostavěna. V roce 1995 byl spolu s dalšími památkami historického centra Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO

Source: Kostel svatého Jakuba Staršího (Kutná Hora)

Polish Kościół Świętego Jakuba w Kutnej Horze

Kościół Świętego Jakuba (czeski: Kostel sv. Jakuba) – gotycki kościół farny w Kutnej Horze. Budowa trwała od połowy XIV wieku, aż do wieku XV. a prace budowlane nadzorował Peter Parler. Kościół jest łatwo rozpoznawalny dzięki wysokiej na 84 metry wieży na zachodniej fasadzie. Planowana była budowa drugiej bliźniaczej wieży, która jednak nigdy nie powstała. W 1995 roku, wraz z innymi zabytkami historycznego centrum Kutnej Hory wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Source: Kościół Świętego Jakuba w Kutnej Horze

Wikivoyage

Russian Собор святого Якуба

SourceКутна Гора (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2019-06-03
cs Kostel svatého Jakuba Staršíhopl Kościół św. Jakuba w Kutnej Horze
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 03:02:58