Smolenskaya Zosimova Pustyn

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Smolenskaya Zosimova Pustyn

Geographical coordinates: 56.358829 38.428081

Wikipedia

English translation from Russian

Smolensk Zosimova Pustyn is a male monastery of the Alexander Diocese of the Russian Orthodox Church, located in Alexander Raion, Vladimir Oblast, east of the railway station Arsaki.

Originally founded in the late 17th century; until 1919 it was assigned to the Trinity Sergius Lavra; resumed in its present form in 1992.

Source: Смоленская Зосимова пустынь

Polish Pustelnia św. Zozyma i Smoleńskiej Ikony Matki Bożej

Pustelnia św. Zozyma i Smoleńskiej Ikony Matki Bożej – prawosławny męski klasztor w stanicy Arsaki, w jurysdykcji eparchii aleksandrowskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Według tradycji założycielem klasztoru był schimnich Zozym, przybyły z ławry Troicko-Siergijewskiej. Po jego śmierci w połowie XVIII w. wspólnota monastyczna uległa rozproszeniu i mimo kilkukrotnych prób jej reaktywacji nie wznowiła działalności. Dopiero w 1848 Zubow, właściciel miejscowej fabryki, wzniósł nad grobem Zozyma kaplicę, zaś w 1867 na miejsce to przybyli mnisi z Ławry Troicko-Siergijewskiej, tworząc monaster filialny.

Okresem rozkwitu monasteru był koniec XIX w., gdy zarządzał nim ihumen German. Pod jego kierownictwem w klasztorze przebywało ok. 100 mnichów. W 1897 w kompleksie monasterskim wzniesiony został sobór Smoleńskiej Ikony Matki Bożej (jej patronką była szczególnie czczona w monasterze ikona), rozmieszczony nad grobem pustelnika Zozyma. Później powstały również nadbramna cerkiew Wszystkich Świętych oraz cerkiew św. Sergiusza z Radoneża.

W pierwszym miesiącu po rewolucji październikowej sobór monasterski został napadnięty i rozgrabiony. Ostateczna likwidacja klasztoru nastąpiła w 1923, po śmierci ihumena Germana. Teren zdewastowanego monasteru przekazano następnie na potrzeby jednostki wojskowej. Reaktywacja wspólnoty nastąpiła w 1992.

Source: Pustelnia św. Zozyma i Smoleńskiej Ikony Matki Bożej

Russian Смоленская Зосимова пустынь

Смоле́нская Зоси́мова пу́стынь — мужской монастырь Александровской епархии Русской православной церкви, расположенный в Александровском районе Владимирской области, к востоку от железнодорожной станции Арсаки.

Первоначально основана в конце XVII века; до 1919 года была приписана к Троице-Сергиевой лавре; возобновлена в нынешнем виде в 1992 году.

Source: Смоленская Зосимова пустынь

German translation from Russian

Smolensk Zosimova Pustyn ist ein männliches Kloster der Diözese Alexander der Russisch-Orthodoxen Kirche in Rajon Alexander, Oblast Wladimir, östlich des Bahnhofs Arsaki.

Ursprünglich im späten 17. Jahrhundert gegründet; bis 1919 wurde es der Dreifaltigkeit Sergius Lavra zugewiesen; wurde 1992 in seiner jetzigen Form wieder aufgenommen.

Source: Смоленская Зосимова пустынь

Wikivoyage

Russian Смоленско-Зосимова пустынь

Пустынь основана около 1680 года старцем Зосимой из Троице-Сергиевой лавры. Монастырь возрождён во второй половине XIX века стараниями местных купцов. Сейчас здесь можно увидеть довольно необычный комплекс красно-кирпичных построек в псевдорусском стиле, среди которых выделяется обезглавленная колокольня — она же, по-видимому, бывшая надвратная башня. Монастырь находится на территории воинской части, поэтому его посещение сопряжено с некоторыми организационными трудностями: нужно придти на КПП и оттуда звонить настоятелю, но всех желающих вроде бы пускают. Монастырь находится в 3.5 км к югу от пл. Арсаки, где останавливаются московские электрички.

Address дер. Арсаки
Typevicinity
Last Edit2016-02-22

Nearby

Arsaki3.3 km
83 km5.3 km
90 km5.3 km
Buzhaninovo8.3 km
St. Nicholas Church8.8 km
Strunino10.1 km
Gremyachy Waterfall11.3 km
81 km12.2 km
Paraklit-Tarbeev Monastery12.8 km
76 km14.1 km
pl Pustelnia św. Zozyma i Smoleńskiej Ikony Matki Bożejru Смоленская Зосимова пустынь
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 06:41:11