Post Office No 2 in Szczecin

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Post Office No 2 in Szczecin

Geographical coordinates: 53.421042 14.554653

Wikipedia

English translation from Polish

Post Office no. 2 — Polish Post Office in Szczecin located on Dworcowa Street in Nowy Miasto.

The building is made of red brick, in the Gothic Revival style. In the upper parts of the facade are tympanums topped by horse-head heads, and in the lintels of the windows, eagles. The lobby of the first of the post office buildings features a glass roof and a column-supported ceiling.

The postal building complex is the oldest surviving example of 19th-century postal architecture. The edifice was built in stages between 1872 and 1905 to a design by Carl Schwatlo. It was expanded in 1877 and later, until the First World War. The authors of the amendments were August Endell and Hucke, among others. After World War II it housed: Post Office No.2, Radio Inspection, Telecommunications Laboratory, and Communications Technikum.

Between 1994 and 1995, the building underwent maintenance and extensively refurbished.

Source: Gmach Urzędu Pocztowego nr 2 w Szczecinie

German Hauptpost (Stettin)

Die ehemalige Kaiserliche Post in Szczecin (ehemals Stettin i. Pommern), der Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Westpommern und Hansestadt, ist ein historisches Gebäude in der östlichen Neustadt. Sie befindet sich nördlich des Bahnhofs, unmittelbar am Oderufer (heute ul. Dworcowa).

Source: Hauptpost (Stettin)

Polish Gmach Urzędu Pocztowego nr 2 w Szczecinie

Poczta nr 2 – Urząd Pocztowy Poczty Polskiej w Szczecinie mieszczący się przy ul. Dworcowej na Nowym Mieście.

Budynek wykonany jest z czerwonej cegły, w stylu neogotyckim. W górnych partiach elewacji znajdują się tympanony zwieńczone końskimi łbami, a w nadprożach okien – orły. W holu pierwszego z budynków poczty znajduje się szklany dach oraz strop wsparty na kolumnach.

Zespół budynków pocztowych jest najstarszym zachowanym przykładem XIX-wiecznej architektury pocztowej. Gmach zbudowany został etapami w latach 1872–1905 według projektu Carla Schwatlo. Był rozbudowywany w roku 1877 i późniejszych, aż do czasów I wojny światowej. Autorami poprawek byli m.in. August Endell oraz Hucke. Po II wojnie światowej mieściły się tutaj: Urząd Pocztowy nr 2, inspekcja radiowa, laboratorium telekomunikacyjne oraz Technikum Łączności.

W latach 1994–1995 budynek poddano konserwacji i gruntownie odremontowano.

Source: Gmach Urzędu Pocztowego nr 2 w Szczecinie

Wikivoyage

Russian Здание почты

Address Dworcowa 20
Typesee
Last Edit2017-06-06
de Hauptpost (Szczecin)pl Poczta nr 2 w Szczecinie
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 07:09:35