Amber Museum in Gdańsk

File:Gdansk house of tortures and gaol tower.jpg

museum in Gdańsk (Danzig), Poland

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Amber Museum in Gdańsk

Geographical coordinates: 54.3498 18.6474

Wikipedia

English translation from Polish

The Museum of Bursztyn in Gdańsk is a museum of crafts in Gdańsk, founded in 2000, a branch of the Museum of Gdańsk; it documents the history of amber and the history of amber and the history of amber in Poland.

Opened on 28 June 2006, the museum is housed in the Prison Tower in Gdańsk, on the Royal Road.

Source: Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Finnish Gdańskin meripihkamuseo

Gdańskin meripihkamuseo (Muzeum Bursztynu) sijaitsee Gdańskissa Puolassa. Museo on rakennettu vanhaan vankilatorniin. Museossa on näytteillä muiden muassa Stalinille annettu meripihkalahja. Gdańskin on sanottu olevan maailman meripihkapääkaupunki.

Source: Gdańskin meripihkamuseo

Polish Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Muzeum Bursztynu w Gdańsku – muzeum rzemiosła w Gdańsku, założone w 2000 roku, oddział Muzeum Gdańska; dokumentuje historię bursztynu i dzieje bursztyniarstwa w Polsce.

Muzeum zostało otwarte 28 czerwca 2006, mieści się w Wieży Więziennej w Gdańsku, przy Drodze Królewskiej.

Source: Muzeum Bursztynu w Gdańsku

fi Gdańskin meripihkamuseoja 琥珀博物館pl Muzeum Bursztynu w Gdańsku
Image source:
Wikimedia Commons Public domain by Schlaier
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:29:11