Certosa di San Giacomo

church

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Certosa di San Giacomo (Capri)

Geographical coordinates: 40.547794 14.245207

Wikipedia

English Certosa di San Giacomo

Certosa di San Giacomo was a Carthusian monastery, founded in 1363 by Giacomo Arcucci on the island of Capri, Campania, southern Italy. It is now a museum and is used for cultural events. The buildings that formed the charterhouse have three main areas: the pharmacy and women's church, the buildings for monks, and those for guests. The cloister (Chiostro Grande) is of a late Renaissance design, while the Chiostro Piccolo features Roman marble columns.

Source: Certosa di San Giacomo

French Chartreuse Saint-Jacques de Capri

L’ancienne chartreuse Saint-Jacques était un monastère de moines chartreux sis sur l’île de Capri, dans la baie de Naples en Italie. Édifié à la fin du XIVe siècle, le monastère fut fermé et ses biens vendus, en 1808. Une partie des bâtiments abrite aujourd’hui un musée consacré au peintre allemand Karl Wilhelm Diefenbach, qui passa une grande partie de sa vie et mourut en 1913 à Capri.

Source: Chartreuse Saint-Jacques de Capri

Hungarian San Giacomo karthauzi kolostor

A San Giacomo karthauzi kolostor (olaszul Certosa di San Giacomo) Capri egyik látványossága.

Source: San Giacomo karthauzi kolostor

Italian Certosa di San Giacomo

La certosa di San Giacomo è il monastero più antico di Capri. Edificato nel 1371 per volere del conte Giacomo Arcucci su un terreno donato dalla regina Giovanna I d'Angiò, la certosa ospita il museo dedicato al pittore tedesco Karl Diefenbach.

Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali la gestisce tramite il Polo museale della Campania, nel dicembre 2019 divenuto Direzione regionale Musei.

Source: Certosa di San Giacomo

Polish Kartuzja San Giacomo

Kartuzja San Giacomo została zbudowana na wyspie Capri w 1371 roku w pobliżu ruin willi Tyberiusza. Fundatorem klasztoru był Giacomo Arcucci, sekretarz królowej Neapolu Joanny I d'Anjou. Podczas pierwszych lat pobytu zakonników na wyspie klasztor otoczony był opieką królów Neapolu z dynastii Andegaweńskiej i Aragońskiej. Po podboju królestwa przez Hiszpanię na początku XVI wieku, wyspę a zatem i klasztor nękały grabieże piratów. Poważne zniszczenia spowodował najazd pirata osmańskiego Khair ad-din znanego jako Barbarossa w 1534 roku oraz pożar w 1553 wzniecony przez korsarzy Dragut'a i Mustafę Pascia.

Odbudowa kartuzji trwała od 1560 – 1691 roku. Jednocześnie klasztor został ufortyfikowany przez wzniesienie murów obronnych. Okres dobrobytu zapewniły klasztorowi liczne zapisy otrzymane po zarazie w 1656 roku.

W 1808 zakon został zamknięty. Dopiero w 1920 roku zainteresowali się budynkiem artyści bywający na wyspie. Kolejne zniszczenia przyniosły lata drugiej wojny. Obecnie w budynku mieści się Biblioteka Miejska, Muzeum z wystawą obrazów niemieckiego malarza Karla Wilhelma Diefenbacha i szkoła.

Kartuzja zbudowana została wokół dwóch dziedzińców, z których jeden – Dziedziniec Mały (Chiosto Piccolo) pochodzi z zabudowy czternastowiecznej a drugi, Dziedziniec Wielki (Chiosto Grande) został zbudowany podczas odbudowy z szesnastego wieku. Cele zakonników rozmieszczone zostały wokół dziedzińców. Do budowy Dziedzińca Małego użyto elementów pochodzących z jednej z willi Tyberiusza (m.in. głowic kolumn). Podczas odbudowy klasztoru przeprowadzonej w XVII wieku zostały one obudowane i upodobnione stylistycznie do zabudowy Dziedzińca Wielkiego. Ponownego ich odkrycia dokonano podczas prac restauracyjnych przeprowadzonych na początku XX wieku.

Kościół San Giacomo jest budynkiem jednonawowym przekrytym sklepieniem krzyżowym. Prezbiterium kończy absyda, w której znajduje się oświetlające wnętrze triforium. Wewnątrz, na ścianach i sklepieniu zachowały się fragmenty fresków z 1690 r.

Z tarasów widokowych ogrodu klasztornego widoczna jest zatoka Marina Piccola oraz skały Faraglioni.

Source: Kartuzja San Giacomo

Romanian Certosa di San Giacomo

Certosa di San Giacomo este o fostă mănăstire carthusiană de pe insula Capri fondată în 1371 de către Giacomo Arcucci. Conventul este format din trei spații principale: farmacia și biserica femeilor, clădirile pentru călugări și cele pentru oaspeți. Claustrul (Chiostro Grande) este realizat într-un design renascentist târziu, în timp ce Chiostro Piccolo conține coloane de marmură în stil roman.Construită în secolul al XIV-lea, mănăstirea a fost închisă în 1808, iar bunurile sale au fost vândute. O parte dintre clădiri adăpostește în prezent un muzeu dedicat pictorului german Karl Wilhelm Diefenbach, care și-a petrecut o mare parte din viață și a murit în 1913 în Capri.

Source: Certosa di San Giacomo

Chenese 圣雅各伯修道院

圣雅各伯修道院(Certosa di San Giacomo)是一座加尔都西会修道院,位于意大利南部卡普里岛,靠近南岸的小港(Marina Piccola),由雅各伯·阿尔库奇成立于1363年。修道院有三个主要区域:药房和女子教堂、修士住所,以及客房。大回廊是一个文艺复兴晚期的设计,而小回廊的特色是大理石罗马圆柱。

Source: 圣雅各伯修道院

Wikivoyage

Russian Картезианский монастырь святого Иакова

Монастырь был основан в 1363 году, а в 1553 году существенно перестроен. Так называемый Большой клуатр сохранил черты ренессанса, а в Малом клуатре стоят римские колонны. В 1808 году, во время наполеоновской оккупации, монастырь был закрыт, а с 1974 года тут размещён музей.

Address via Certosa
Typesee
Last Edit2017-03-28

French Chartreuse Saint-Jacques (Certosa San Giacomo)

Hours
Last Edit2020/11/17

Places located in Certosa di San Giacomo

Nearby

Spazio Cerio (Capri, Italy)133 m
Gardens of Augustus162 m
Via Krupp245 m
Santo Stefano331 m
Art in Capri491 m
Arco Naturale919 m
Marina Grande, Capri920 m
faraglioni930 m
Capri1.0 km
Casa Malaparte1.2 km
arz كنيسه شارترهاوس سان جياكوموhu Villa Jovisit certosa di San Giacomopl Kartuzja San Giacomozh 圣雅各伯修道院
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:45:12