Mihai Vodă Monastery

heritage site in Bucharest, Romania

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Mihai Vodă Monastery, Bucharest

Geographical coordinates: 44.43167 26.09306

Wikipedia

English Mihai Vodă Monastery

The Mihai Vodă Monastery, founded by Mihai Viteazul, is one of the oldest buildings in Bucharest. It was built in 1591, surrounded by stone walls, similar to a fortress. The monastery buildings served multiple purposes over time such as residence of the country's leaders, military hospital, medical school and the site of the National Archives of Romania. The monastery was an important archeological site; inside the monastery yard used to be a Dacian archeological site, more than 3000 years old, where old pottery and other relics were found.In 1813 Mihai Vodă Monastery was "one of the largest monasteries of Romania". Between 1908 and 1909, Cristofi Cerchez, head of architecture for the Ministry of Religious Affairs, supervised work on the State Archives at the Monastery.At the time of the communist regime in 1985, the church building was moved on rails 285 metres east and hidden in its present location on Sapienței street, next to Splaiul Independenței street and Izvor Park. That was to make way for a civic centre. The medieval cloisters and ancillary buildings were demolished.

Mihai Vodă Monastery has been included into the List of historical monuments of Romania and has been classified under the code B-II-a-A-19644.

Source: Mihai Vodă Monastery

Bulgarian Михай Вода

Михай Вода (на румънски: Mănăstirea Mihai Vodă) е православен манастир в Букурещ. Основан е през 1591 г. от княз Михай Витязул и е едно от най-старите здания в румънската столица. В миналото е бил обграден от каменни крепостни стени подобно на укрепление, за да може да устои на евентуална обсада. Използван е като военна болница, резиденция, медицинско училище и като хранилище на националния архив на Румъния. В двора му са правени разкопки и са открити артефакти на 3000 години, керамика и други предмети от времето на даките.В началото на XIX век голям пожар и земетресение повреждат манастирската църква и монашеските килии, но комплексът е ремонтиран. През 1920 г. в църквата се състои тържествената клетва на офицерите и командирите от румънската армия в присъствието на краля на страната.През 1985 г. властите решават да преместят църквата на релси на около 300 м източно, където се намира и днес, за да се построи на нейно място граждански център. Съответно средновековните манастири около нея заедно с прилежащите спомагателни сгради са разрушени. Впоследствие църквата е обявена за исторически паметник.

Source: Михай Вода

French Église Mihai Vodă

L’église Mihai Vodă est située à Bucarest et fut fondée à la fin du XVIe siècle.

Elle a échappé à la destruction du quartier, déplacée à grand frais de 250 mètres après avoir été surélevée par des vérins et posée sur des rails. Le monastère dont elle était l'église a, quant à lui, disparu.

Portail du monachisme Portail de la Roumanie Portail de Bucarest Portail de l’architecture chrétienne Portail du christianisme orthodoxe

Source: Église Mihai Vodă

Polish Cerkiew Michała Wojewody

Cerkiew Michała Wojewody – cerkiew prawosławna i dawny klasztor w centrum Bukaresztu, ufundowana przez hospodara Michała Walecznego, wybudowana w 1591, będąca jednym z najstarszych budynków w Bukareszcie.

Budynki klasztorne służyły z czasem wielu celom, takim jak rezydencja przywódców kraju, szpital wojskowy, szkoła medyczna i miejsce Archiwum Narodowego Rumunii. Klasztor był ważnym miejscem archeologicznym; na terenie dawnego klasztoru znajdowało się dackie stanowisko archeologiczne, mające ponad 3000 lat, gdzie znaleziono stare wyroby garncarskie i inne przedmioty.

W 1813 roku klasztor Michała Wojewody był "jednym z największych klasztorów w Rumunii". W latach 1908-1909 Cristofi Cerchez, szef architektury Ministerstwa Spraw Religijnych, nadzorował prace nad Archiwum Państwowym przy klasztorze.

W czasach reżimu komunistycznego w 1985 roku budynek kościoła został przeniesiony na szynach 285 metrów na wschód i ukryty w obecnej lokalizacji na ulicy Sapienţei, obok ulicy Splaiul Independenţei i Parku Izvor.

Klasztor Michała Wojewody został wpisany na listę zabytków Rumunii.

Source: Cerkiew Michała Wojewody

Romanian Mănăstirea Mihai Vodă

Mănăstirea Mihai Vodă este una din cele mai vechi construcții din București păstrate până astăzi, ctitorie a lui Mihai Viteazul. Zidită în anul 1594 și așezată în centrul unei incinte înconjurate cu ziduri, sub forma unei cetăți, complexul mănăstirii a suferit mai multe transformări de-a lungul timpului, îndeplinind variate funcții, cum ar fi: reședință domnească, spital militar, școală de medicină, Arhivele Statului. În incinta complexului mănăstirii, în centrul curții, se găsea un sit arheologic din perioada geto-dacică (mileniul I î.Hr., inclusiv locuiri ulterioare), unde s-au găsit o vatră, numeroase vase precum și alte vestigii.

Din complexul Mănăstirii Mihai Vodă a făcut parte și Biserica Albă - Postăvari (ca metoc al mănăstirii), care a fost construită în 1564, reconstruită în 1856-1857 și apoi demolată în 1984. În prezent, din întreg ansamblul mănăstirii s-au mai păstrat doar biserica și o clopotniță. Acestea se află amplasate pe Strada Sapienței nr. 35 din sectorul 5 al municipiului București, în spatele unor blocuri construite în timpul regimului comunist, din apropierea Splaiului Independenței și a parcului Izvor.

În 1813 Mănăstirea Mihai-Vodă „era printre mănăstirile mari ale țării”.Mănăstirea Mihai Vodă este inclusă în Lista monumentelor istorice din România, având codul de clasificare B-II-a-A-19644.

Source: Mănăstirea Mihai Vodă

Wikivoyage

Russian Церковь Михай Водэ

В 1591 году господарь Валахии Михай Храбрый, известный тем, что ему на короткое время удалось объединить под своей властью почти всю территорию современной Румынии, основал тут монастырь. По легенде, Михай, ещё до вступления на валашский престол, был приговорён к казни за измену и обещал святому Николаю, что в случае избавления от казни построит монастырь. В 1985 году, в соответствии с планами Чаушеску по благоустройства Бухареста, церковь передвинули на 300 м восточнее её изначального местонахождения, а все остальные монастырские здания снесли. Единственное сохранившееся здание монастыря, церковь — одно из старейших сохранившихся сооружений Бухареста — была построена в византийском стиле, на фасаде сделаны слепые (без окон) арки и характерный кирпичный узор. Внутри вся церковь расписана.

Address Strada Sapienței 4
Typesee
Last Edit2017-12-27
bg Михай Водаfr église Mihai Vodăja ミハイ・ヴォダ修道院pl Cerkiew Michała Wojewodyro Mănăstirea Mihai Vodăzh 米哈伊·沃達修道院
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 06:55:48