Assumption Cathedral in Smolensk

principal church of the Smolensk bishopric for 800 years

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Cathedral of the Dormition (Smolensk)

Geographical coordinates: 54.788888888889 32.054444444444

Wikipedia

English Dormition Cathedral in Smolensk

The Cathedral Church of the Assumption, dominating the city of Smolensk from Cathedral Hill, has been the principal church of the Smolensk bishopric for 800 years.

Source: Dormition Cathedral in Smolensk

Czech Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Smolensk)

Katedrála Zesnutí přesvaté Bohorodice (rusky Собор Успения Пресвятой Богородицы, zkráceně Успенский собор) v ruském městě Smolensk je katedrálním chrámem Smolenské eparchie Ruské pravoslavné církve. Zasvěcena je zesnutí (nanebevzetí) Bohorodičky. Nachází se v centru města na Chrámovém vrchu a je velmi dobře viditelná již zdaleka.

Source: Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Smolensk)

French Cathédrale de la Dormition de Smolensk

La cathédrale de la Dormition de la Mère de Dieu (Успенский собор) située à Smolensk en Russie est une cathédrale orthodoxe dédiée à la fête de la Dormition, célébrée le 15 août, que les catholiques appellent Assomption. Elle a abrité jusqu'en 1941 l'ancienne icône miraculeuse de Notre-Dame de Smolensk, disparue sous l'occupation allemande. Cette cathédrale est la cathédrale de l'éparchie (ou évêché) de Smolensk et de Kaliningrad du patriarcat de Moscou.

Source: Cathédrale de la Dormition de Smolensk

Italian Cattedrale della Dormizione (Smolensk)

La Cattedrale della Dormizione della Santissima Madre di Dio (in russo: Собор Успения Пресвятой Богородицы?, traslitterato: Sobor Uspenija Presvjatoj Bogorodicy, più in breve Cattedrale della Dormizione in russo: Успенский собор?, traslitterato: Uspenskij sobor) è la principale chiesa ortodossa di Smolensk, cattedrale dell'eparchia di Smolensk. È dedicata alla festa della Dormizione di Maria. Fino al 1941 ospitava l'icona miracolosa della Madonna di Smolensk, andata dispersa durante l'occupazione tedesca.

Source: Cattedrale della Dormizione (Smolensk)

Dutch Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods (Smolensk)

De Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods (Russisch: Успенский собор, Oespenski sobor) is een Russisch-orthodoxe kathedraal in de Russische stad Smolensk. In de kathedraal bevond zich een voor Rusland zeer belangrijk icoon, het miraculeuze icoon van de Moeder Gods van Smolensk.

Source: Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods (Smolensk)

Polish Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Smoleńsku

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej – prawosławny sobór w Smoleńsku, katedra eparchii smoleńskiej.

Pierwszy sobór prawosławny w Smoleńsku został wzniesiony przez Włodzimierza Monomacha w 1101. Przetrwał on do oblężenia Smoleńska w latach 1609–1611. Według opisu wydarzeń zawartego w rosyjskim latopisie, grupa ostatnich obrońców zamknęła się w świątyni i wysadziła ją w powietrze, nie chcąc poddać się wojskom polsko-litewskim.

Nowa cerkiew, nosząca to samo wezwanie – Zaśnięcia Matki Bożej – została wzniesiona dalej na północ w porównaniu z wysadzonym soborem. Początkowo budowę świątyni zlecono mistrzowi Jewsiutce Iwanowowi, który jednak odmówił wykonania zamówienia, gdyż nie otrzymał informacji ani o planowanych rozmiarach cerkwi, ani o życzeniach zamawiających odnośnie do jej wyglądu i stylu. Ostatecznie wznoszenia budynku podjęli się Leontij Kostrourow, Aleksiej Korolkow i Jakow Szarutin, którzy wzorowali się na soborze w Aleksandrowskiej Słobodzie. Prace budowlane rozpoczęto w 1676, jednak uległy one przerwaniu po trzech latach, gdy nieoczekiwanie runęła jedna ze ścian wznoszonego obiektu. Ostatecznie wznoszenie soboru zakończył w latach 1732–1740 architekt z Kijowa, A. Szepel.

Sobór był czynny do 1929, gdy został zamknięty na polecenie władz radzieckich. Nie został jednak zdewastowany i w 1941 jego wyposażenie opisywano jako zachowane w całości.

Obiekt reprezentuje rosyjski barok. Zlokalizowany na wysokim wzniesieniu, stanowi główną dominantę panoramy Smoleńska. We wnętrzu znajduje się złocony, bogato rzeźbiony ikonostas wykonany przez Syłę Trusickiego i jego uczniów. Ci sami artyści wykonani dla świątyni zespół ikon. W świątyni tej znajduje się kopia jednej z najsłynniejszych rosyjskich ikon Bogurodzicy – Smoleńska Ikona Matki Bożej, będącej wzorcową dla kolejnych ikon typu Hodigitria (Przewodniczka). Oryginał wizerunku zaginął między r. 1941 a 1943, gdy Smoleńsk był okupowany przez Niemców.

W sąsiedztwie soboru znajduje się jego dzwonnica, znacznie niższa od samej świątyni, wzniesiona w 1767 według projektu P. Obuchowa. W soborze znajduje się nagrobek biskupa smoleńskiego Parteniusza.

Source: Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Smoleńsku

Russian Успенский собор (Смоленск)

Собо́р Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы — кафедральный шестистолпный собор Смоленской епархии Русской православной церкви. Находится в центральной части города Смоленска на Соборной горе. Возведён на рубеже XVII и XVIII вв. в память о героической обороне Смоленска 1609—1611 годов на месте одноимённого собора XII века. Внутри сохранились иконостас и оригинальное убранство в стиле киевского барокко.

В соборный ансамбль входят также надвратная Богоявленская церковь с деревянным завершением (1785-87), предназначенная для богослужений в холодное время года, колокольня 1767–72 гг. (архитектор П. Обухов) и расположенный к югу комплекс архиерейского двора с церковью Иоанна Предтечи (1699–1703, перестроена в 1780-е гг.).

Source: Успенский собор (Смоленск)

Slovak Katedrála Zosnutia presvätej Bohorodičky (Smolensk)

Katedrála Zosnutia presvätej Bohorodičky (rus. Собор Успения Пресвятой Богородицы, Успенский собор) v ruskom meste Smolensk je katedrálnym chrámom Smolenskej eparchie Ruskej pravoslávnej cirkvi. Zasvätená je Zosnutiu (Nanebovzatiu) Bohorodičky. Nachádza sa v centre mesta na Chrámovom vrchu a je veľmi dobre viditeľná už zďaleka.

Source: Katedrála Zosnutia presvätej Bohorodičky (Smolensk)

German translation from Russian

Die Kathedrale des Erfolgs der Jungfrau Maria ist eine sechssäulige Kathedrale der Diözese Smolensk der Russisch-Orthodoxen Kirche. Es befindet sich im zentralen Teil der Stadt Smolensk am Domberg. Es wurde um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts errichtet, um an die heldenhafte Verteidigung von Smolensk von 1609—1611 an der Stelle einer Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert zu erinnern. Im Inneren bleiben die Ikonostase und die ursprüngliche Kiewer Barockdekoration erhalten.

Das Cathedral Ensemble umfasst auch die mit Holz fertiggestellte Dreikönigskirche (1785-87), die für Gottesdienste in der kalten Jahreszeit konzipiert wurde, den Glockenturm 1767—72. (Architekt P. Obukhov) und im Süden den Komplex des Bogenhofs mit der Kirche Johannes des Vorläufer (1699—1703, in den 1780er Jahren wieder aufgebaut).

Source: Успенский собор (Смоленск)

Wikivoyage

English Dormition Cathedral in Smolensk

300-year-old cathedral in the baroque style.

SourceSmolensk (en.wikivoyage.org)
Last Edit2020-11-11

Russian Успенский собор

Успенский собор — самая большая и самая заметная, благодаря своему расположению, церковь Смоленска. Более того, Соборная гора на левом берегу Днепра — настолько очевидное место, что собор тут стоял как минимум с XII века. Старый собор был разрушен в Смутное время, и в 1677 году началось строительство нового, в стиле барокко. В 1760-х и 1770-х годах собор был существенно перестроен, тогда же была построена колокольня и устроена лестница к собору. Это кубический храм с пятью маленькими главами, выкрашенный в зелёный цвет. Собор является центральной частью ансамбля Соборной горы, в который, кроме него и колокольни, входят ещё три церкви.

Address ул. Соборная Гора, 5
Typesee
Last Edit2015-06-03
arz كاتدرائيه الصعود فى سمولينسكbe Успенскі сабор (Смаленск)cs Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodicefr cathédrale de l'Assomption de Smolenskfy Himelfeartkatedraalhe קתדרלת סמולנסקit Cattedrale della Dormizionenl Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Godspl Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Smoleńskuru Успенский соборsk Katedrála Zosnutia Bohorodičkyudm Смоленскысь Успенской черк
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 04:03:28