Maria Magdalenakerk

church in Goes, The Netherlands

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Maria Magdalenakerk (Goes)

Geographical coordinates: 51.503056 3.890278

Wikipedia

German Maria Magdalenakerk (Goes)

Die Grote of Maria Magdalenakerk ist eine evangelische Kirche im Zentrum der niederländischen Stadt Goes.

Source: Maria Magdalenakerk (Goes)

Dutch Grote of Maria Magdalenakerk

De Grote of Maria Magdalenakerk uit 1423 staat in het centrum van de Zeeuwse stad Goes aan een pleintje ten zuiden van de Markt tegenover de rooms-katholieke Heilige Maria Magdalenakerk.

Of er een voorganger was op deze plaats is niet bekend. De bouw van de kerk in zijn huidige vorm begon rond 1470 met het koor. Men wilde een driebeukige hallenkerk, net als die van Gouda. Later ging men echter over naar de basilikale vorm en alleen het koor heeft de vorm van een hallenkerk. In 1506 begon men met de bouw van het dwarsschip en het schip. Op 11 september 1618 om ongeveer één uur ontstond er brand in de kerk omdat de schaliedekker (leidekker) Hans Henricxsz het vuur, dat hij voor het solderen van de goten nodig had, in de voormiddag slecht had bewaard. In datzelfde jaar nog begon men aan de herbouw van de kerk die in 1621 werd voltooid. De kerk bleef in de laatgotische stijl. In de 17e eeuw werd ook een hoge dakruiter met een carillon op de kruising van de kerk gebouwd. Het carillon heeft 47 klokken, waarvan de zwaarste 965 kg weegt.

Alleen het transept en het koor worden nog als kerk gebruikt, het schip dient als tentoonstellingsruimte. Het interieur is vrij sober, zoals een gewone protestantse kerk. Verder is er nog een preekstoel uit 1594 en is de kerkvloer bedekt met grafzerken. De bekende ds. Bernardus Smytegelt heeft hier nog z'n preken vanaf gehouden. Na een restauratie van de kerk werden in 1929 en 1930 glas-in-loodramen geplaatst van Henk Schilling.

De zwarte roodstaart, van oorsprong een rotsbewoner, nestelt op of rondom dit kerkgebouw.

Source: Grote of Maria Magdalenakerk

Wikivoyage

German Maria Magdalenakerk

Spätgotischen Stil aus dem 15. Jahrhundert.

SourceGoes (de.wikivoyage.org)
Typechurch
de Maria Magdalenakerk (Goes)nl Grote of Maria Magdalenakerkzea Maria-Magdalenakerke
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:44:25