Gengenbach Abbey

former abbey in Gengenbach, Germany

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Kloster Gengenbach

Geographical coordinates: 48.4042 8.0171

Wikipedia

English Gengenbach Abbey

Gengenbach Abbey (German: Kloster Gengenbach) was a Benedictine monastery in Gengenbach in the district of Ortenau, Baden-Württemberg, Germany. It was an Imperial Abbey from the late Carolingian period to 1803.

Source: Gengenbach Abbey

German Kloster Gengenbach

Das Kloster Gengenbach ist eine ehemalige Benediktinerabtei in der freien Reichsstadt Gengenbach im heutigen Ortenaukreis im Bundesland Baden-Württemberg. Das Kloster besaß im hohen und späten Mittelalter ein Skriptorium und eine Buchbinderei, das berühmte Gengenbacher Evangeliar stammt aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Frühneuzeitlich ist die Gengenbacher Lateinschule.

Source: Kloster Gengenbach

French Abbaye de Gengenbach

L'abbaye de Gengenbach est une abbaye bénédictine située à Gengenbach en Allemagne fondée par saint Pirmin en 725, dans la vallée de la Kinzig.

Portail du monachisme Portail de l’Allemagne Portail du baroque Portail du haut Moyen Âge

Source: Abbaye de Gengenbach

Dutch Abdij van Gengenbach

De Abdij van Gengenbach was een tot de Zwabische Kreits behorende abdij binnen het Heilige Roomse Rijk.

De benedictijnenabdij in Gengenbach werd omstreeks 725 gesticht door de Frankische koning en graaf Ruthard. Sinds 820 was het een rijksklooster. Keizer Hendrik II schonk de abdij in 1007 aan het bisdom Bamberg.

De voogdij was sinds het begin van de twaalfde eeuw in het bezit van de hertogen van Zähringen. Van 1218 tot 1245 lag de voogdij in handen van de Hohenstaufen, daarna in die van de bisschoppen van Straatsburg.

In 1296 kwam de voogdij aan de rijkslandvoogdij Ortenau.

In de vijftiende eeuw zakte het klooster af tot een hospitaal voor de Ortenauer adel. De monniken streefden naar de omzetting in een koorherensticht. De protestant geworden rijksstad Gengenbach wilde het klooster inlijven. De abten wisten het klooster echter in stand te houden.

Pogingen om toegelaten te worden tot het College der rijksprelaten werden in 1575 en 1580 afgewezen op grond van onduidelijke voogdijverhoudingen. In 1645 werd de abdij alsnog toegelaten, maar pas in 1751 volgde de realisering. De band met de rijkslandvoogdij Ortenau verbond de abdij tot dan met de Oostenrijkse Kreits. De abdij was nu rijksvrij.

Paragraaf 5 van de Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803 voegt de abdij bij het keurvorstendom Baden.

Source: Abdij van Gengenbach

Russian Монастырь Генгенбах

Монастырь Генгенбах (нем. Kloster Gengenbach) — бывший бенедиктинский монастырь, располагавшийся в баден-вюртембергском городе Генгенбах и основанный в 725 году аббатом по имени Пирмин (ум. 753) при поддержке франкского графа Рутарда (ум. 790). В эпоху позднего Средневековья в монастыре располагался скрипторий, в котором около 1150 года было создано знаменитое генгенбахское Евангелие. Позднее в здании монастыря располагалась школа.

Source: Монастырь Генгенбах

Wikivoyage

German Kloster Gengenbach

Das Kloster Gengenbach war ein Benediktinerkloster in der freien Reichsstadt Gengenbach. Die ehemalige Klosterkirche ist seit Aufhebung des Klosters Stadtkirche.

SourceGengenbach (de.wikivoyage.org)
Typechurch, monastery
de Benediktinerabtei Gengenbachfr abbaye de Gengenbachnl Abdij Gengenbachru Монастырь Генгенбах
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 01:49:36