Lille Vildmose

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Lille Vildmose

Geographical coordinates: 56.8875 10.22055556

Wikipedia

English Lille Vildmose

Lille Vildmose (meaning: “little wild bog”) is a raised bog also known as the East Himmerland Moor in the hinterland in the municipalities of Aalborg and Mariagerfjord, Denmark. It is the largest remaining raised bog in Northwestern Europe. The bog is a remnant of heathland that once extended south from Limfjorden to Rold Forest.

Source: Lille Vildmose

German Lille Vildmose

Lille Vildmose (dt. Kleines Wildmoor) ist ein Hochmoor in Himmerland im östlichen Nordjütland. Es liegt etwa 25 km südöstlich von Aalborg nahe der Kattegatküste. Es ist Teil des Natura 2000-Schutzgebiets Nr. 17 („Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov“), das 2007 eingerichtet wurde und mit 7.800 Hektar Dänemarks größtes FFH-Schutzgebiet bildet.

Große Flächen gehören der gemeinnützigen Umweltstiftung Aage V. Jensen Naturfond.

Source: Lille Vildmose

French Lille Vildmose

Lille Vildmose (signifiant : « petite tourbière sauvage») est une tourbière ombrotrophe également connue sous le nom de Lande de l'Est du Himmerland, située dans l'arrière-pays des municipalités d'Aalborg et de Mariagerfjord, au Danemark. C'est la plus grande tourbière ombrotrophe du nord-ouest de l'Europe. Cette tourbière est un vestige de la lande qui s'étendait autrefois du sud de Limfjord à la forêt de Rold (en),.

Source: Lille Vildmose

Swedish Lille Vildmose

Lille Vildmose är ett naturområde i Ålborgs och Mariagerfjords kommuner på nordöstra Himmerland i Danmark, 28 kilometer sydost om Ålborg. Området är dels privat och dels statsägt. 600 hektar av området är fredat sedan 2007. Det är en kandidat till att bli nationalpark i Danmark. Fredningen, som är en av Danmarks största, har skapat möjligheter till naturrestaurering, anläggande av stigar och byggande av fågeltorn.

Lille Vildmose var ödemark till mitten av 1700-talet. Vid tiden för Kristi födelse hade järnåldersfolk bott i området, som då hade en torrare och sandigare karaktär. Så småningom uppstod där en från havet avsnörd lagun till följd av landhöjning och en period av extrem nederbörd. Lagunen utvecklades till en sjö, senare en våtmark och till slut till en stor högmosse väster om Mulbjerge. Lille Vildmose är idag det största högmosseområdet inom lövskogsbältet i Nordeuropa med ett torvlager på upp till fem meters tjocklek.

Under 1900-talet exploaterades torven i mossen som bränsle, framför allt för cementfabriken Aalborg Portland. Torvutvinningen nådde en höjdpunkt under andra världskriget i Portlandsmossen. Aalborg Portland hade som mest 1.200 man anställda i manuellt arbete på mossen. Under 1930-taöet köpte Landbriuksministeriet 3.000 hektar för att bedriva lantbruk, en verksamhet som drevs också under årtiondena närmast efter andra världskriget. Andra privata storaktörer som Pindstrup Mosebrug bröt torv i industriell skal för att tillverka produkter för jordförbättring i trädgårdar, handelsträdgårdar och plantskolor. För transport av den utvunna torven finns på mossen Danmarks största nät av smalspårigt (700 mm) industrispår.

Mossen har ett rikt djurliv och är känd för sitt bestånd av kronhjort samt för att vara den enda häckningsplatsen för kungsörn i Danmark.

Ett besökscentrum invigdes 2009.

Source: Lille Vildmose

Wikivoyage

English Lille Vildmose

The largest raised bog in Western Europe, good wildlife exhibition center with small cafe and restaurant and excellent bird watching.

Websitehttp://lillevildmose.dk/en/
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:47:35