Defence and Garrison Museum

File:Aircraft in the hangar at Aalborg Defence and Garrison Museum.jpg

military museum

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Geographical coordinates: 57.056016555831 9.8829229881415

Wikipedia

English Defence and Garrison Museum

The Aalborg Defence and Garrison Museum (Danish: Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum) is a military museum in Aalborg, Denmark that covers all branches (except naval) of Danish defence organizations.

Source: Defence and Garrison Museum

German Aalborg Verteidigungs- und Garnisonsmuseum

Das Aalborg Verteidigungs- und Garnisonsmuseum (Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum) ist ein westlich von Aalborg gelegenes Militärmuseum. Es befindet sich in einem großen Hangar des während der Besetzung Dänemarks im Zweiten Weltkrieg 1940 errichteten Wasserflugplatzes Seefliegerhorst Aalborg.

Source: Aalborg Verteidigungs- und Garnisonsmuseum

Swedish Ålborgs försvars- och garnisonsmuseum

Ålborgs försvars- och garnisonsmuseum (danska Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum) är ett försvarshistoriskt museum beläget i Ålborgs västliga del. Det är inrymt i en hangar, som tidigare var en del av den flygplats med namn Seefliegerhorst Aalborg, som grundades av tyskarna under andra världskriget.

Museet med dess utställninger täcker alla grenar av det danska totalförsvaret särskilt: armén, flygvapnet, hemvärnet, polisen och civilförsvaret. Dessutom finns omfattande utställningar om Danmark under andra världskriget och om Ålborg som garnisonsstad.

Totalförsvarets myndigheter har bidragit till att ge de flesta av museets föremål, särskilt tunga fordon och jaktplan. Ur svenskt intresse kan noteras att det finns en stridsvagn 103 med i utställningen. Museets utställningar har fokus på förhållandena under andra världskriget och efter kriget. Museet täcker med sina utställningar i stor utsträckning den utrustning, som totalförsvaret i Danmark använde under det kalla kriget. I alla museets utställninger fokuserar man på att besökarna kan komma nära eller röra vid och pröva utställda föremål.

Source: Ålborgs försvars- och garnisonsmuseum

Wikivoyage

English Defence and Garrison Museum

Address Skydebanevej 22
Price 50 kr, children 25 kr
Last Edit2017-11-09
da Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseumde Aalborg Verteidigungs- und Garnisonsmuseumja オールボー国防博物館nb Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseumsv Ålborgs försvars- och garnisonsmuseum
Image source:
Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0 by Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, Olav Vibild
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 01:26:47