Jørgen Olufsen's House

File:Jørgen1.JPG

house in Aalborg, Denmark

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Jørgen Olufsens købmandsgård

Geographical coordinates: 57.0496 9.9217

Wikipedia

English Jørgen Olufsen's House

Jørgen Olufsen's House (Danish: Jørgen Olufsen's Gård) is located in Aalborg, Denmark. Built in 1616 on the Østerå, a wide-mouth stream which became the city's harbour. Its current address is Østerågade 25. The three-storey house is Denmark's best preserved merchant's mansion in the Renaissance style. Built mainly of sandstone, it also has a half-timbered section. Olufsen, the older half-brother of Jens Bang who built the equally notable Jens Bang's House, was a successful merchant as well as Aalborg's mayor. The residence features an integrated warehouse.

Source: Jørgen Olufsen's House

Swedish Jørgen Olufsens köpmansgård

Jørgen Olufsens köpmansgård är en dansk köpmannagård i Ålborg. Den låg ursprungligen vid floden Østerå och ligger idag vid Østerågade. Huset uppfördes av köpmannen och borgmästaren Jørgen Olufsen och blev färdigt 1616.

Ålborg hade mellan 1580 och 1645 högkonjunktur, vilket ledde till goda möjligheter att etablera handelsrörelser. Aalborg var en hansastad och hade stort inflytande på den europeiska handeln. Stadens största handelspartnerns fanns i Norge, Ryssland, England, Spanien, Frankrike, Nordtyskland och Holland. Handeln gällde bland annat nötkreatur, lin och hampa, virke och andra byggnadsmaterial, humle, hudar och inte minst spannmål.

Jørgen Olufsens köpmansgård är uppförd i renässansstil, som också var den stil som då var på modet i andra hansastäder. Köpmannens bostad var en trappa upp, dit en stor stentrappa ledde. Den hade en ståtlig entréportal i sandsten med en träfigur, som fortfarande finns kvar på plats idag. Denna figur anses av somliga föreställa ett skyddshelgon, i likhet med galjonsfigurer på fartyg. Figuren är gjord af rødfyrre-trä, vilket har hållit i 400 år i ur och skur. Skälet till detta kan vara att det bott bin i skulpturen, så att den på så sätt impregnerats med bivax. Andra anser att figuren föreställer blomsterguden Flora, eftersom hon håller en blomma i ena handen.

Jørgen Olufsens köpmansgård genomgick 1938 en genomgripande renovering. Det är numera ett byggnadsminne.

Source: Jørgen Olufsens köpmansgård

Wikivoyage

English Jørgen Olufsens House

Well-preserved renaissance house from 1616 by the merchant Jørgen Olufsen.

Address Østerågade 25
da Jørgen Olufsens købmandsgårdsv Jørgen Olufsens köpmannagård
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by BrøGym
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:11:10