Castra of Bumbești-Jiu – Vârtop

Roman fort in Dacia

Geographical coordinates: 45.1825 23.3722

Wikipedia

English Castra of Bumbești-Jiu – Vârtop

The castra of Bumbești-Jiu now known as Vârtop was a fort in the Roman province of Dacia in the 2nd century AD. A contemporary settlement was also unearthed at the fort. The ruins of the fort are located in Bumbești-Jiu (Romania). In the same town, the ruins of an other Roman fort were also unearthed.

Source: Castra of Bumbești-Jiu – Vârtop

Romanian Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - "Vârtop"

Castrul se află pe malul stâng al Jiului fiind construit din pământ.

Situat la 35 m V. de șoseaua Târgu Jiu - Petroșani, castrul roman de la Bumbești Jiu apăra și asigura intrarea în defileul Jiului.Castrul a fost construit și folosit între cele două războaie de cucerire a Daciei de către romani (101-102 și 105-106), după care a fost abandonat. Lângă castru s-au găsit urme ce presupun o așezare civilă. Misiunea acestui castru era de a supraveghea drumul roman ce pleacă de la Bumbești prin Porceni peste munți, prin Pasul Vâlcan spre Sarmisegetuza precum și de a supraveghea populația dacică de aci. Este important faptul că romanii și-au ridicat castrele lor în apropierea celor mai însemnate puncte strategice ale dacilor, în special în locurile cu turnuri de pază și sanctuare.Castrul de pământ și lemn, de la Vârtop, măsoară 126 m × 115 m și a fost cercetat prin sondaje de Grigore Tocilescu, Panfil Polonic, Florescu și Bujor, care au scos la iveală cărămizi și țigle romane. Are un val de pământ lat de 14 m și înalt de 0,50 m - 2 m, un șanț adânc de 0,50 m și lat de 11 m.Arheologii au găsit modeste urme de ceramică, un vârf de lance, piroane de fier și trei monede din sec II e.n. Se pare că acest castru a încetat să mai fie folosit de îndată ce se ridicase cel de la Bumbești, la o distanță de 800 m spre sud.Castrul și-a luat denumirea după pârâul cu același nume ce trece pe lângă el și este distrus în cea mai mare parte de calea ferată Tg-Jiu - Petroșani și de gropile unei cărămidării.Situl arheologic de la Bumbești- Jiu oraș "Vârtop”, din Epoca romană, este înscris în Lista monumentelor istorice 2004 la nr. crt. 18, cod LMI GJ-I-s-B-09127, cu următoarele sub-coduri: GJ-I-m-B-09127.01 Așezare civilă; GJ-I-m-B-09127.02 Castru de pământ; GJ-I-m-B-09127.03 Val de pământ.

Source: Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - "Vârtop"

ro Castrul roman de la Bumbești-Jiu
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 12:28:23