Görlitzer Park

File:Vogelperspektive - Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg.jpg

park in Berlin

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Görlitzer Park

Geographical coordinates: 52.496419444444 13.437797222222

Wikipedia

English Görlitzer Park

Görlitzer Park (nicknamed "Görli") is a major park and recreation area in the Kreuzberg district of Berlin. The 14-hectare park area contains, among other things, a petting zoo, several sports and football fields, and a small lake. At its north-west end is the Görlitzer Bahnhof U-Bahn station.

Source: Görlitzer Park

German Görlitzer Park

Der Görlitzer Park zählt zu den großen Parks und Naherholungsgebieten im Berliner Ortsteil Kreuzberg. Er wurde in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren nach dem Abriss der Bahnanlagen des alten Görlitzer Bahnhofs angelegt. Den Namen Görlitzer Bahnhof trägt seitdem nur noch der in der Nähe gelegene U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof. Im 14 Hektar großen Görlitzer Park gibt es unter anderem einen Kinderbauernhof, mehrere Sport-, Spiel- und Bolzplätze, zwei Aussichtsberge und einen kleinen See.

Source: Görlitzer Park

French Parc de Görlitz

Le parc de Görlitz (de l'allemand Görlitzer Park [ˈɡœʁlɪtsɐ paʁk]) est un espace vert de 14 ha à Berlin-Kreuzberg. Surnommé Görli par bérolinisme, il est d'une forme rectangulaire orientée du nord-ouest au sud-est. À la sortie nord-ouest du parc se trouve la station de métro Gare de Görlitz.

Il a été créé à la fin des années 1980 sur un terrain qui servait jadis aux voies de l'ancienne gare-terminus de Görlitz. En plus d'un espace vert très fréquenté par les pique-niqueurs et les riverains, le parc comporte une ferme pour enfants, plusieurs terrains de sports et de jeux, deux collines et une mare.

Au cours des années 2000, le parc est devenu une plaque tournante du trafic de stupéfiants de Kreuzberg. Des patrouilles policières sont organisées quotidiennement depuis mai 2014 après des plaintes de riverains.

Source: Parc de Görlitz

Italian Görlitzer Park

Il Görlitzer Park è un parco pubblico di Berlino.

Si trova nel quartiere di Kreuzberg sull'area già occupata dalla stazione Görlitzer Bahnhof.

Le prime proposte per il riutilizzo dell'area, rimasta abbandonata per decenni, furono formulate in occasione dell'esposizione di architettura "IBA 84"; in tale occasione venne realizzato il centro balneare Spreewaldbad.

Il parco fu realizzato alcuni anni dopo, fra gli anni ottanta e i novanta, ed è oggi una delle maggiori e più frequentate aree verdi di Kreuzberg.

Source: Görlitzer Park

Swedish Görlitzer Park

Görlitzer Park är en 14 hektar stor offentlig park i stadsdelen Kreuzberg i Berlin, anlagd under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

Parken avgränsas av Görlitzer Strasse i norr, där parken gränsar mot Wrangelkiez, Görlitzer Ufer vid Landwehrkanal i öster, Wiener Strasse i söder och Spreewaldplatz och Skalitzer Strasse med högbanan i väster.

På platsen för parken låg tidigare spårområdet och byggnaderna för järnvägsstationen Görlitzer Bahnhof, uppförd 1865–1866 och uppkallad efter stambanans riktning mot Görlitz. Stationen skadades i andra världskrigets strider och den kom efter kriget att ligga i den amerikanska ockupationssektorn i Västberlin, medan järnvägssträckan ut från stationen vid Landwehrkanal korsade gränsen till den sovjetiska sektorn i Östberlin. Av denna anledning drogs den nya sträckningen för Östberlins pendeltåg mot Königs Wusterhausen över Ostkreuz för att kringgå Västberlin och 1951 ställdes den kvarvarande passagerartrafiken från Görlitzer Bahnhof in. 1961 drogs Berlinmuren vid kanalen i parkens östra utkant och under 1960-talet revs resterna av stationsbyggnaden. Fram till 1985 trafikerades godsstationen av godståg som bland annat levererade kol för stadens bränslebehov.

Under 1980-talet utvecklades olika medborgarinitiativ för att ta till vara den stora ytan som järnvägen och kringliggande industriella verksamheter fortfarande upptog. I slutet av 1980-talet påbörjades arbetena med att anlägga en park på platsen. Integrerade i parkens grönytor bevarades några rester av den tidigare stationen, bland annat en fotgängartunnel, muren kring spårområdet och tre godsmagasin. Vid Spreewaldplatz färdigställdes 1987 ett kommunalt badhus.

Görlitzer Park är sedan början av 2000-talet en av Berlins största platser för illegal narkotikaförsäljning. Sedan 2012 finns en permanent närvaro från polis och myndigheter för riktad bekämpning av drogrelaterad kriminalitet i parken. Många buskage har avlägsnats då de kan tjäna som gömställe för droger. Den nolltolerans mot även ringa droginnehav som infördes 2015 under Frank Henkels period som inrikessenator kom senare att avskaffas 2017.

Source: Görlitzer Park

Chenese 格爾利茨公園

格爾利茨公園(德語:Görlitzer Park)是德國首都柏林的一座公園,位於十字山。公園的西北角是格爾利茨站。公園設立於1980年代,在此之前這裡曾是一座火車站。這裡也是一個購買大麻的熱點。

Source: 格爾利茨公園

Wikivoyage

English Görlitzer Park (K36)

150-200 m along the Wiener Straße (bypassing the fire house and the public swimming pool) from U-Bahn Görlitzer Bahnhof, the park is famous for the Turkish families barbecuing on summer weekends, failed contemporary art and relaxed atmosphere of students. It does have a reputation of being full of pickpockets and drug dealers though and the police makes regular visits to this place to check on the situation.

SourceBerlin/East Central (en.wikivoyage.org)

Nearby

St.-Marien-Kirche310 m
Postamt 36462 m
Babylon Kreuzberg488 m
Berlin Görlitzer Bahnhof515 m
Gewerbehof Laurinat523 m
Tabor Church571 m
Thielenbrücke578 m
Schlesisches Tor594 m
Ramones Museum640 m
Ufo648 m
ja ゲルリッツァー公園zh 格爾利茨公園
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Boris Niehaus
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:42:36