Clärchens Ballroom

File:Berlin, Mitte, Auguststrasse 24-25, Claerchens Ballhaus.jpg

Ballroom in Berlin, Germany

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Clärchens Ballhaus

Geographical coordinates: 52.5269 13.3967

Wikipedia

English Clärchens Ballroom

Clärchens Ballroom (German: Clärchens Ballhaus) is a building, formerly a ballroom and now a nightclub and restaurant, on Auguststraße in the Berlin-Mitte district of Berlin, Germany.

It has protected status as a Berliner Kulturdenkmal (cultural monument).

Source: Clärchens Ballroom

German Clärchens Ballhaus

Clärchens Ballhaus ist ein Tanzlokal mit Restaurant an der Auguststraße im Berliner Ortsteil Mitte.

Source: Clärchens Ballhaus

Swedish Clärchens Ballhaus

Clärchens Ballhaus är en känd danslokal med restaurang i Berlin, belägen på Auguststrasse i det kulturminnesmärkta området Spandauer Vorstadt i stadsdelen Mitte.

Lokalen öppnades 1913 av Clara "Clärchen" Bühler (1886–1971) och hennes man Fritz Bühler (1862–1929), och Clara drev lokalen som privatägd danslokal fram till 1967 även under Östberlinepoken. Hennes ättlingar drev lokalen fram till 2003, då verksamheten såldes vidare. Huset förstördes delvis under andra världskriget, men danslokalerna har fortfarande en huvudsakligen oförändrad inredning sedan öppnandet 1913. Lokalen är sedan 1980-talet välkänd i Tyskland och har flera gånger använts vid inspelningar av dokumentärer och spelfilmer, bland andra Stauffenberg (2004) och Inglourious Basterds (2009).

Source: Clärchens Ballhaus

Ukrainian Clärchens Ballhaus

Clärchens Ballhaus (з нім. бальна зала Кларочки) — це місце для танцювальних вечірок з рестораном на Auguststraße в районі Берліна Мітте.

Source: Clärchens Ballhaus

de Clärchens Ballhaussv Clärchens Ballhausuk Clärchens Ballhaus
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Jörg Zägel
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 12:23:38