Neue Nationalgalerie

File:Neue Nationalgalerie Berlin 2004-02-21.jpg

art museum in Berlin, Germany

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Neue Nationalgalerie

Geographical coordinates: 52.506991 13.367419

Wikipedia

English Neue Nationalgalerie

The Neue Nationalgalerie (New National Gallery) at the Kulturforum is a museum for modern art in Berlin, with its main focus on the early 20th century. It is part of the National Gallery of the Berlin State Museums. The museum building and its sculpture gardens were designed by Ludwig Mies van der Rohe and opened in 1968.The gallery closed in 2015, for "several years" of renovation.

Source: Neue Nationalgalerie

Czech Nová Národní galerie

Nová Národní galerie (německy Neue Nationalgalerie) je galerie v Berlíně. Jedná se o stavbu poválečné západní moderny z let 1965-1968, jejímž autorem je architekt Ludwig Mies van der Rohe.Mies van der Rohe navrhl budovu galerie podle dřívější stavby s názvem Bacardi, která se nachází na Kubě. Ve srovnání s ní má však Nová Národní galerie rozsáhlejší ocelovou konstrukci. Obě budovy mají nicméně shodný čtvercový půdorys a oba objekty jsou shodné způsobem řešení střešní konstrukce. Obousměrně situované nosníky jsou podepřeny osmi sloupy po stranách. Tato konstrukce v své formě definuje velký prostor na vyvýšené plošině. Pavilon Nové národní galerie je tak překvapivě vzdušný a prostorný. Prostor pod rozsáhlou stropní konstrukcí je 8,5 metrů vysoký. Jediným konstrukčním prvkem, který tento prostor odděluje od exteriéru, jsou skleněné transparentní fasády.

Mies použil rozsáhlého schodiště, připomínající Shinkekův systém spojování různých výškových úrovní. Při tomto konceptu však van der Rohe dosáhl daleko většího efektu monumentality a spojení interiéru s exteriérem jako u budovy Bacardi.

Source: Nová Národní galerie

German Neue Nationalgalerie

Die Neue Nationalgalerie am Kulturforum ist das Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts der Berliner Nationalgalerie. Der 1968 eröffnete Bau des Museums stammt von Ludwig Mies van der Rohe und gilt als Ikone der Klassischen Moderne. Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist die Neue Nationalgalerie seit 2015 geschlossen. Die Bauübergabe ist für Ende 2020 geplant, die Wiedereröffnung einige Monate danach.

Source: Neue Nationalgalerie

Spanish Nueva Galería Nacional de Berlín

La Nueva Galería Nacional de Berlín (en alemán: Neue Nationalgalerie) es un museo diseñado por el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe. Está ubicado en Berlín, en la zona de Tiergarten, y fue inaugurado en 1968.

El museo forma parte del complejo de edificios culturales de Berlín (Kulturforum), y está principalmente dedicado al arte del siglo XX, con particular énfasis en expresionismo, cubismo y Bauhaus. Contiene obras de Klee, Munch, Kandinsky y Pablo Picasso, entre otros importantes artistas.

Source: Nueva Galería Nacional de Berlín

French Neue Nationalgalerie

La Neue Nationalgalerie (« nouvelle galerie nationale ») est un musée de Berlin construit par Ludwig Mies van der Rohe dans les années 1960, qui abrite des collections d'art moderne du XXe siècle.

Source: Neue Nationalgalerie

Italian Neue Nationalgalerie

La Neue Nationalgalerie (letteralmente: «nuova galleria nazionale», in contrapposizione alla Alte Nationalgalerie – «vecchia galleria nazionale») è un museo di Berlino destinato, dalla sua istituzione, ad occuparsi dell'arte del ventesimo secolo. Il museo si trova nel Kulturforum ed è considerato, insieme alla Gemäldegalerie e al Kunstgewerbemuseum, uno dei più importanti musei siti nell'area. L'edificio è stato progettato da Ludwig Mies van der Rohe e fu inaugurato nel 1968.

Source: Neue Nationalgalerie

Polish Neue Nationalgalerie

Neue Nationalgalerie (dosł. niem. Nowa Galeria Narodowa) – muzeum poświęcone sztuce XX stulecia położone w Berlinie przy Kulturforum. Spektakularny, obszernie przeszklony budynek muzeum został zaprojektowany przez niemieckiego architekta Ludwiga Miesa van der Rohe i jest uznawany za przykład modernizmu.

Neue Nationalgalerie jest jedynym budynkiem wzniesionym przez Miesa van der Rohe na terenie Niemiec po II wojnie światowej. W 1962, będąc w wieku 76 lat, otrzymał on w trybie bezpośrednim zlecenie budowy muzeum w Berlinie. Budynek został ukończony w 1968, rok przed śmiercią architekta. Nowa Galeria Narodowa była pierwszym muzeum zlokalizowanym przy nowym Kulturforum, położonym kilkaset metrów na zachód od placu Poczdamskiego. W pobliżu galerii znajdują się zbudowane przez Hansa Scharouna Biblioteka Państwowa oraz Filharmonia.

Budynek muzeum jest najpełniejszą realizacją rozwijanej przez wiele lat przez Miesa van der Rohe idei przestrzeni uniwersalnej. Budynek ma formę płaskiego stalowego kasetonowego zadaszenia zbudowanego na planie kwadratu o boku 64,8 m, którego wewnętrzna część otoczona jest szklaną ścianą kurtynową, położoną 7,2 m od krawędzi dachu i tworzy główną górną halę muzeum. Stalowy dach wspiera się w położonych na jego krawędziach ośmiu słupach posiadających przekrój w kształcie równoramiennego krzyża. Po dwa słupy przypadające na każdą krawędź dachu odsunięte są od narożników kwadratu tak, że przeszklona hala tworzy wielką otwartą przestrzeń, uporządkowaną jedynie dwoma blokami instalacyjnymi oraz biegami schodów prowadzącymi na dolny poziom muzeum. Hala spoczywa na granitowym postumencie o wymiarach rzutu 105/110 m, położonym na brzegu Landwehrkanal, przy skrzyżowaniu z Potsdamer Straße. Właściwa przestrzeń wystawowa mieści się w kondygnacji cokołu, której większa część nie posiada naturalnego oświetlenia. Po zachodniej, przeciwnej do głównej ulicy stronie cokołu dolna kondygnacja otwiera się obszernym przeszkleniem na otoczony murem ogród, przeznaczony na ekspozycję rzeźb.

Source: Neue Nationalgalerie

Russian Новая национальная галерея

Новая национальная галерея (нем. Neue Nationalgalerie) — художественный музей в Берлине в составе Государственных музеев Берлина, посвящённый искусству XX в.

Здание музея было построено по проекту и под руководством Людвига Миса ван дер Роэ и считается иконой классического модернизма. Наряду с Берлинской картинной галереей и Музеем декоративно-прикладного искусства Новая национальная галерея является одним из основных музейных учреждений в берлинском «Культурфоруме».

Source: Новая национальная галерея

Ukrainian Нова національна галерея

Нова національна галерея (нім. Neue Nationalgalerie) — художній музей в Берліні в складі Державних музеїв Берліна, присвячений мистецтву XX століття.

Будівля музею було побудовано за проектом і під керівництвом Людвіга Міса ван дер Рое і вважається іконою класичного модернізму. Поряд з Берлінською картинною галереєю та Музеєм декоративно-прикладного мистецтва Нова національна галерея є одним з основних музейних установ в берлінському «Культурфорумі».

Source: Нова національна галерея

Chenese 新國家美術館

新國家美術館(德語:Neue Nationalgalerie)是位於德國首都柏林的一座美術館,主要收藏20世紀初的現代藝術品。新國家美術館是國家美術館和柏林国立博物馆的成員,開業於1968年。

Source: 新國家美術館

Wikivoyage

English Neue Nationalgalerie (New National Gallery)

Spectacular building by Mies van der Rohe contains its own collection and temporary exhibitions.

Address Potsdamer Straße 50

Italian Neue Nationalgalerie

Il museo fa parte del complesso Kulturforum ed ospita collezioni d'arte del XIX e XX secolo. Vi sono esposte opere di Pablo Picasso, Paul Klee, Giorgio De Chirico, Salvador Dalí, Otto Dix.

ar المتحف الوطني الجديدcs Nová Národní galerieeo Nova Nacigalerioes Nueva Galería Nacional de Berlínhe הגלריה הלאומית החדשהhy Նոր ազգային պատկերասրահja 新国立ギャラリーru Новая национальная галереяsk Nová Národná galériauk Нова національна галереяzh 新國立美術館zh-cn 新国家画廊zh-hant 新國家畫廊
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 de by User:Harald Kliems