Priam's Treasure

artifacts found by classical archaeologist Heinrich Schliemann

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Priam's treasure

Wikipedia

English Priam's Treasure

Priam's Treasure is a cache of gold and other artifacts discovered by classical archaeologist Heinrich Schliemann at Hissarlik in modern Turkey. The majority of the artifacts are currently in the Pushkin Museum in Moscow.

Schliemann claimed the site to be that of Homeric Troy, and assigned the artifacts to the Homeric king Priam. This assignment is now thought to be a result of Schliemann's zeal to find sites and objects mentioned in the Homeric epics which take place in what is now northwestern Turkey. At the time the stratigraphy at Troy had not been solidified, which was done subsequently by the archaeologist Carl Blegen. The layer in which Priam's Treasure was alleged to have been found was assigned to Troy II, whereas Priam would have been king of Troy VI or VII, occupied hundreds of years later.

Source: Priam's Treasure

German Schatz des Priamos

Der Schatz des Priamos (auch Gold von Troja oder Priamosschatz) ist ein Depotfund, den Heinrich Schliemann während seiner Ausgrabungen in Troja entdeckte. Er wurde nach dem mythischen trojanischen König Priamos benannt, dem er aber aufgrund des zeitlichen Kontextes nicht zugeordnet werden kann. Der Fund umfasst an die 8000 Gegenstände.

1881 wurde der Schatz von Schliemann dem deutschen Volk geschenkt und ab 1885 im Völkerkundemuseum Berlin, dem späteren Museum für Vor- und Frühgeschichte, verwahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er als Beutekunst in die Sowjetunion gebracht. Dort wurde sein Aufenthalt geheim gehalten und erst 1993 bestätigt. Der Schatz des Priamos befindet sich noch heute in Russland; in Berlin befindet sich nur eine originalgetreue Nachbildung.

Source: Schatz des Priamos

Spanish Tesoro de Príamo

El Tesoro de Príamo está constituido por numerosos objetos de metales preciosos que el arqueólogo Heinrich Schliemann afirmó haber encontrado el 31 de mayo de 1873 a una profundidad de 8 metros y medio en el sitio de la antigua Troya. Desde 1945 este conjunto se conserva en el Museo Pushkin de Moscú.

El hallazgo se conoce científicamente como Tesoro A y Schliemann atribuyó las piezas halladas al rey Príamo de Troya. Hoy se piensa que esta atribución fue el resultado del entusiasmo de Schliemann por encontrar los sitios y objetos mencionados por Homero. En la época, el análisis estratigráfico de Troya aún no había cristalizado, y fue hecho posteriormente por el arqueólogo Carl William Blegen. La capa en la que el tesoro de Príamo fue supuestamente encontrado fue la de Troya II, mientras que Príamo, según la tradición, habría sido habitante de Troya VI o VIIa, que fueron ocupadas cientos de años después.

Source: Tesoro de Príamo

French Trésor de Priam

Le Trésor de Priam (parfois désigné comme l’or de Troie) est une découverte archéologique effectuée par Heinrich Schliemann alors qu'il dégageait le site de Troie, à Hissarlık, dans l'actuelle Turquie. Près de 8000 objets rapportés des fouilles ont été attribués au roi Priam, ce qui est historiquement incorrect compte tenu de la datation de ces vestiges. Schliemann ayant fait don de ce trésor à l'Empire allemand en 1881, les objets rejoignirent en 1885 les collections du Völkerkundemuseum, puis en 1931 le Museum für Vor- und Frühgeschichte (Berlin). À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le trésor fut emporté comme prise de guerre en Union soviétique. On reste sans nouvelle de leur sort jusqu'à ce qu'ils soient de nouveaux localisés en 1987. Le Trésor de Priam est exposé au musée Pouchkine de Moscou, le musée de Berlin n'expose actuellement que des copies des originaux.

Source: Trésor de Priam

Hungarian Priamosz kincse

Priamosz kincsének nevezik azt a leletegyüttest, amit Heinrich Schliemann német régész talált meg Trója romjai közt. A leletegyüttesnek valójában semmilyen köze nincs a mitológiai Priamosz királyhoz, mivel azonban a trójai ásatás első, a 19. században szenzációsnak számító leletegyütteséről van szó, Schliemann erről az alakról nevezte el a talált kincseket. A lelet Trója II. rétegéből származik, a homéroszi Trója azonban nem ezzel a réteggel azonosítható.

Különféle arany, ezüst és bronzékszerek, diadémok, serlegek, gyűrűk alkotják az együttest, ami 1996-tól a moszkvai Puskin Múzeumban látható.

Source: Priamosz kincse

Italian Tesoro di Priamo

Il tesoro di Priamo è un insieme di oggetti in metalli preziosi che Heinrich Schliemann scoprì nel sito dell'antica Troia e che egli attribuì al re Priamo. Gli oggetti, ritrovati nel livello denominato Troia II, appartengono in realtà alla prima metà del III millennio a.C. e sono dunque molto più antichi degli avvenimenti narrati nell'Iliade che, secondo la tradizione, sono collocabili all'inizio del XII secolo a.C.

Source: Tesoro di Priamo

Dutch Schat van Priamus

De zogenaamde Schat van Priamus is een schat van sier- en gebruiksvoorwerpen, grotendeels van goud, die in 1873 werd gevonden door de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann in Troje (het tegenwoordige Hisarlık in Turkije).

Op 31 mei 1873 vond Schliemann deze schat. Hij noemde zijn vondst de ‘Schat van Priamus’ in de veronderstelling dat de voorwerpen hadden toebehoord aan Priamus, de legendarische laatste koning van Troje. Het feit dat de vondst werd gedaan in een laag die bedekt was door een brandlaag, sterkte hem in de veronderstelling dat het ging om het Troje dat door de Grieken was platgebrand. In werkelijkheid zijn de voorwerpen veel ouder. Ze stammen uit de laag die later is aangeduid als Troje II en dateren van ca. 2500 v.Chr. of zelfs nog iets daarvoor. Ze lagen in een soort stenen kist direct buiten de poort van Troje II.

Toen men bij het graven op een diepte van 15 m op een metalen voorwerp was gestoten, gaf Schliemann zijn arbeiders vrijaf onder het voorwendsel dat het zijn verjaardag was, en groef zelf de schat op. Deze bestond uit zo’n 7.000 voorwerpen (waarbij Schliemann overigens wel elk kraaltje meetelde). Volgens het verslag van Schliemann verborg hij de vondsten in de sjaal van zijn vrouw Sophie uit vrees voor op diefstal beluste arbeiders. Het is een detail dat Schliemann verzonnen heeft, want in werkelijkheid was zijn vrouw toen in Griekenland. Hij maakte de vondst, noch de vindplaats bekend aan de Ottomaanse autoriteiten, maar smokkelde de vondst het land uit, naar Griekenland. In 1874 werd Schliemann door de Ottomaanse autoriteiten aangeklaagd wegens illegale uitvoer van oudheden. Schliemann werd veroordeeld tot een boete van 10.000 goudfranken. Hij betaalde er 50.000, maar gaf de Schat niet terug.

In 1877 vond een eerste tentoonstelling plaats van de Trojeschatten in Londen. In 1881 schonk Schliemann de vondsten aan de stad Berlijn, waar ze een belangrijke attractie werden in het Kunstgewerbemuseum (nu Martin-Gropius-Bau). Bij de inrichting van de Schliemannzaal werd een later beroemd geworden foto gemaakt van Sophie Schliemann in Trojaans ornaat met gouden sieraden uit de Schat van Priamus.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Schat opgeslagen in een bunker in de dierentuin van Berlijn. In 1945 werd hij geconfisqueerd door het Rode Leger. Daarna was lange tijd onbekend of de schat nog bestond. In 1991 echter maakten de Russische kunsthistorici Grigorii Kozlov en Konstantin Akinsha bekend dat de Schat van Priamus was teruggevonden in het Poesjkinmuseum in Moskou. Pas twee jaar later bevestigden de Russische autoriteiten de vondst. Sinds april 1996 zijn 259 objecten uit de Schat daar weer tentoongesteld. Inmiddels hebben zowel de Duitse als de Turkse autoriteiten aanspraken op de schat doen gelden.

Source: Schat van Priamus

Romanian Comoara lui Priam

Comoara lui Priam este o colecție de obiecte din aur și din alte metale și pietre prețioase, descoperită de arheologul clasic Heinrich Schliemann. El susținea că situl arheologic respectiv ar aparține vechii cetăți Troia și deci tezaurul ar aparține legendarului rege Priam, menționat în epopeea homerică Iliada. Această atribuire este considerată acum a fi rezultatul zelului lui Schliemann de a găsi locurile și artefactele menționate în epopeile homerice. La acel moment stratigrafia Troiei nu era solidificată, ceea ce a fost realizată, ulterior, de către arheologul Carl Blegen. Stratul în care s-a pretins că a fost găsită Comoara lui Priama a fost atribuit sitului Troia II, în timp ce Priam ar fi fost rege al Troiei din perioada VI sau VII a sitului arheologic, ce a avut loc câteva sute de ani mai târziu.

Source: Comoara lui Priam

Russian Клад Приама

Клад Приама (золото Трои, сокровище Приама) — клад, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом в 1873 году, то есть третьем году раскопок в Трое. Клад получил своё название по имени античного царя Приама. Также обозначается как «клад A» в составе других кладов Трои. Клад Приама находится в России. В Берлине есть только точная копия оригинала.

Source: Клад Приама

Ukrainian Скарб Пріама

Скарб Пріама, також Золото Трої — сенсаційний скарб, виявлений Генріхом Шліманом під час його розкопок у Трої. Скарб отримав свою назву від імені античного царя Пріама.

Source: Скарб Пріама

be Скарб Прыамаca Tresor de Príamda Priamos skatde Schatz des Priamosde-ch Schatz des Priamoses Tesoro de Príamofr Trésor de Priamhu Priamosz kincseit tesoro di Priamoja プリアモスの宝lb Schaz vum Priamosnl Schat van Priamusro Comoara lui Priamru Клад Приамаtr Priam'ın Hazinesiuk Скарб Пріама
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 12:13:41