Peryn

pagan site near Novgorod

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Peryn (archeological site)

Geographical coordinates: 58.47277778 31.27361111

Wikipedia

English Peryn

Peryn (Russian: Перы́нь, IPA: [pʲɪˈrɨn]) is a peninsula near Veliky Novgorod (Russia), noted for its medieval pagan shrine complex, and for its later well-preserved monastery.

Source: Peryn

Czech Peryň

Peryň je archeologická lokalita na území města Velikého Novgorodu, správního centra Novgorodské oblasti Ruské federace. Jedná se o zalesněné návrší, prakticky ostrov, obklopený mokřinami při výtoku řeky Volchov z jezera Iľmeň. Místo je tradičně je spojováno s obětištěm boha Peruna a byly zde také nalezeny základy obdélné dřevěné stavby, která bývá ztotožňována s kostelem sv. Nikolaje, který je znám z lidového podání. Klášter, který zde stál byl v roce 1611 z větší části zničen Švédy. Kostel Narození Panny Marie, který zde dosud stojí, pochází z počátku 13. století.

Podle některých variant Novgorodského letopisu a místního podání zde stál idol a obětiště Peruna. Kronika Matěje Stryjkowského z 16. století uvádí:

Obětiště mělo být zničeno podle Stryjkowského roku 988, podle Sofijského letopisu roku 991. Ještě v 19. století házeli rybáři na řece Volchov poblíž Peryně tři mince.

Vykopávky byly provedeny v 50. letech 20. století a jejich výsledky publikoval v letech 1953 a 1954 sovětský archeolog Valentin Sedov. Jeho práce uvádí nález kruhového obětiště o průměru 21 metrů s 0,6 metru hlubokou jámou uprostřed, která měla být stopou po kůlu s idolem. Obětiště bylo obklopeno sedm metrů širokým a metr hlubokým s osmi pravidelnými prohlubněmi, ve kterých měl dlouhodobě hořet oheň.

Pozdější nálezy však ukázaly, že jáma uprostřed předpokládaného obětiště je mladšího data a jedná se nejspíše o zbytek nějaké stavby. V blízkosti byly nalezeny také další dva příkopy, ty však nevykazovaly žádné známky kultovního významu. Jednalo se nejspíše o zbytky srovnaných mohyl, tzv. sopek, a ohnišť, používaných pro žárový pohřeb. Před christianizací se podle některých názorů jednalo pouze o pohřebiště, nikoliv o obětiště. Jiní badatelé, například Zdeněk Měřínský, však nadále považují Peryň za kultovní místo, s ohledem na fakt, že jeho funkce se mohla s pohřebištěm překrývat.

Source: Peryň

Russian Перынь

Перы́нь — урочище вблизи Новгорода. Предположительно, здесь находилось древнерусское языческое святилище, посвящённое славянскому богу-Громовержцу Перуну. На Перыни располагается Перынский скит.

Source: Перынь

cs Peryňru Перынь
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 12:10:13