Epping Forest

File:Epping Forest Centenary Walk 2 - Sept 2008.jpg

royal forest

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Epping Forest

Geographical coordinates: 51.66 0.05

Wikipedia

English Epping Forest

Epping Forest is a 2,400-hectare (5,900-acre) area of ancient woodland between Epping in Essex to the north, and Forest Gate in Greater London to the south, straddling the border between London and Essex. It is a former royal forest, and is managed by the City of London Corporation. An area of 1,728 hectares (4,270 acres) is a Site of Special Scientific Interest and a Special Area of Conservation. It gives its name to the Epping Forest local government district, which covers part of it.

The forest is approximately 19 kilometres (12 mi) long in the north-south direction, but no more than 4 kilometres (2.5 mi) from east to west at its widest point, and in most places considerably narrower. It lies on a ridge between the valleys of the rivers Lea and Roding. It contains areas of woodland, grassland, heath, rivers, bogs and ponds, and its elevation and thin gravelly soil (the result of glaciation) historically made it unsuitable for agriculture.

Source: Epping Forest

Czech Epping Forest

Epping Forest je historický les, který se nachází na severovýchodním okraji Londýna, v blízkosti města Epping. Je protáhlého tvaru, táhne se severo-jižním směrem. Jeho rozloha činí 2400 ha.

Epping Forest je původní královský les a spravuje jej společnost City of London Corporation. Je evidován jako místo zvláštního vědeckého zájmu (Site of Special Scientific Interest). Les je dlouhý ve směru sever-jih 19 km, široký však ve svém nejširším místě maximálně 4 kilometry, většinou však méně. Táhne se po vyvýšené ploše mezi říčkami Lea a Roding. Po staletí se zachoval především proto, že půda, na které roste, nebyla nikdy vhodná k obdělávání. V lese se nachází lovecké sídlo královny Alžběty II., které je historického původu.

V 19. století byl předmětem sporů, zdali má být obehnán zdí jako obora či nikoliv. Vzhledem k špatným zkušenostem místních obyvatel s budováním honiteb byl nakonec přijat zákon (Epping Forest Act), který les otevřel veřejnosti. Slavnostně se tak uskutečnilo v roce 1882 při návštěvě královny Viktorie.

Les zmiňuje také v jedné ze svých písní skupina Genesis; v jejich albu s názvem Selling England by the Pound má jedna z písní název "The Battle of Epping Forest", která pojednává o bojích místních gangů.

Source: Epping Forest

German Epping Forest

Der Epping Forest ist ein waldreiches Gebiet im Epping Forest District nördlich von London. Der Forst reicht heute von Woodford und Wanstead bis nach Epping. Er ist 18 Kilometer lang, aber nirgends breiter als vier Kilometer und wird von zahlreichen Straßen, mehreren Autobahnen (M11, M25) und Schnellstraßen durchschnitten.

Source: Epping Forest

Spanish Bosque de Epping

El bosque de Epping es una zona boscosa seminatural del sureste de Inglaterra, que se extiende al noreste de Londres y parte del sur de Essex. Es un antiguo bosque real y de su gestión se encarga la Corporación de la Ciudad de Londres.

Tiene una superficie de 2476 hectáreas[1]​[2]​ y contiene áreas de arboledas, praderas, matorrales, hierbazales, ríos, pantanos y lagunas. La mayor parte de su extensión está declarada Sitio de Especial Interés Científico.[3]​ Situado entre Forest Gate al sur y Epping al norte, este bosque abarca una franja estrecha de no más de 4 km de anchura y una longitud aproximada de 19 km de norte a sur. El bosque crece sobre una cordillera baja entre los valles que forman los ríos Lea y Roding. Su elevación y su suelo de grava fina poco profunda (resultado de la glaciación) lo han hecho históricamente impracticable para la agricultura.[4]​ El bosque da nombre al Distrito de Epping Forest.

Source: Bosque de Epping

Finnish Epping Forest

Epping Forest on 24 neliökilometrin laajuinen metsäalue Suur-Lontoon ja Essexin rajalla Englannissa Lea- ja Roding-jokien välisellä selänteellä. Metsä oli alkujaan kuninkaallinen metsästysalue. Nykyisin se on suosittu virkistäytymis- ja ulkoilukohde. Sitä ylläpitää City of London Corporation.Epping Forest on erittäin vanhana ja lähellä kaupunkiasutusta sijaitsevana metsänä ekologisesti ja tieteellisesti tärkeä, ja metsä onkin laajalti suojeltu. Alueen puusto koostuu muun muassa tammista, pyökeistä ja valkopyökeistä. Metsän alueelta on myös löydetty kahdesta paikkaa rautakauden aikaisia asutuksia.Epping Forest esiintyy taiteissa ja populaarikulttuurissa monissa erilaisissa yhteyksissä. Taiteilija Jacob Epstein asui aivan metsän vieressä ja on julkaissut useita sitä kuvaavia teoksia. Rockyhtye Genesis puolestaan on levyttänyt kappaleen "The Battle of Epping Forest".

Source: Epping Forest

French Epping Forest

Epping Forest est une ancienne forêt royale du sud est de l'Angleterre, à cheval sur le nord-est du Grand Londres et le comté d'Essex. Elle a donné son nom au district d'Epping Forest, qui englobe une partie de la forêt et un certain nombre de villes et de villages, dont la ville d'Epping. Sa superficie est de 2 476 hectares.

Légende urbaine : La forêt est connue comme un lieu de meurtre et où des meurtriers déposent les corps de leurs victimes.

Source: Epping Forest

Hebrew יער אפינג

יער אפינג (באנגלית: Epping Forest) הוא יער עתיק יומין הנמצא בין העיר לונדון רבתי לבין מחוז אסקס שבאנגליה.

Source: יער אפינג

Italian Epping Forest

Epping Forest è un'area boschiva di circa 2500 ettari che si estende per quasi 20 chilometri dal Manor Park, nella parte orientale di Londra, alla cittadina di Epping, nell'Essex.È lo spazio pubblico più grande di Londra, ed è gestito dalla Corporazione della Città di Londra.In passato fu riserva reale di caccia. Nei pressi di Chingford esiste tuttora un capanno di caccia in legno a tre piani del XVI secolo costruito per Enrico VIII d'Inghilterra.

Nel XIX secolo ci furono battaglie legali contro la privatizzazione dell'area, che si risolsero nel 1878 quando il Parlamento del Regno Unito ne assegnò la proprietà e la conservazione alla Città di Londra.Al suo interno si trova Gilwell Park, uno dei luoghi più importanti dello scautismo. Nato nel 1919 come centro di formazione capi, può ospitare fino a 10.000 persone.

Source: Epping Forest

Korean 에핑의 숲

에핑의 숲은 영국 잉글랜드 동부 런던의 동북쪽에 있는 숲이다. 원래 왕실 소유였다.

Source: 에핑의 숲

Polish Epping Forest

Epping Forest – pierwotne tereny leśne w południowo-wschodniej Anglii, wyznaczające granicę pomiędzy północno-wschodnim Greater London i Essex. Tereny te powstały około 8 000 lat p.n.e. po ostatniej epoce lodowcowej, zajmując około 24 km² i zawierają pastwiska, polany, rzeki, bagna i stawy. Rozciągnięty pomiędzy Forest Gate na południu i Epping na północy, Epping Forest ma około 18 km długości na linii północ-południe, ale nie więcej niż 4 km szerokości, i w większości miejsc jest węższy. Las położony jest na grzbiecie pomiędzy doliną rzeki Lea i Roding.

Nazwa Epping Forest po raz pierwszy pojawiła się w XVII w.; wcześniej znany był jako Waltham Forest. Las otrzymał status królewskiego, nadany przez Henryka I w XII w. Status ten pozwolił chłopstwu zbierać opał, dary lasu oraz wypasać swój inwentarz, jednakże tylko król mógł urządzać tam polowania.

W epoce Tudorów Henryk VIII i Elżbieta I polowali w lesie. W 1543 Henryk VIII zamówił budowlę znaną jako Great Standing, z której widać było nagonkę z Chingford. Budowlę odnowiono w 1589 dla Elżbiety I i cały czas jest widoczna z Chingford. Obecnie budowla znana jest jako Queen Elizabeth's Hunting Lodge (Loża Łowiecka Królowej Elżbiety I) i jest otwarta dla wszystkich jako muzeum.

Na skutek sporów pomiędzy ziemianami a chłopstwem wydano w 1878 Epping Forest Act. Las został ocalony przez Korporację Londynu przed nielegalnym ogrodzeniem. Epping Forest przestał być lasem królewskim i koronne prawa do polowania na jelenie i dziczyznę przestały obowiązywać. Obecnie niedozwolone jest ogławianie drzew, można jednak wciąż wypasać inwentarz. Epping Forest Act nakazał konserwatorom na zawsze pozostawić teren otwarty i niezabudowany oraz przeznaczony jako tereny rozrywkowe dla ludności. Kiedy Królowa Wiktoria odwiedziła Chinford 6 maja 1882 zadeklarowała: It gives me the greatest satisfaction to dedicate this beautiful Forest to the use and enjoyment of my people for all time (Z wielką satysfakcją ofiaruję na zawsze ten piękny Las ludziom dla użytku, ku ich radości.) - stał się więc on The People's Forest (Lasem Ludowym). Przedsiębiorstwo Londyn ciągle posiada i zarządza Epping Forest, ściśle stosuje się do Epping Forest Act, bez żadnego wynagrodzenia za swoją pracę, koszty utrzymania finansując z podatków.

Las jest największym otwartym terenem w okolicy Londynu i Essex oraz największym otwartym terenem w pobliżu stolicy na świecie, nigdy nie zaoranym ani uprawianym.

Source: Epping Forest

Swedish Epping Forest

Epping Forest är en skog i Storbritannien. Den ligger i riksdelen England, i den sydöstra delen av landet, 20 km nordost om huvudstaden London. Arean är 1 728 kvadratkilometer.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är 11 °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är 22 °C, och den kallaste är februari, med 4 °C.

Source: Epping Forest

Chenese 艾坪森林

艾坪森林(英語:Epping Forest)是一個位於英格蘭東南方的古老森林,位處大倫敦東北方和埃塞克斯郡的邊界,從前是個皇家森林,現由倫敦市法團管理。艾坪森林長19 km(12 mi),闊4 km(2.5 mi),總面績24 km2(9.3 sq mi),內含林地、草原、河流、沼澤、池塘等棲息地,是個具特殊科學價值地點。

Source: 艾坪森林

Wikivoyage

English Epping Forest

Large expanse of green space stretching 12 miles (19 km) from the outskirts of Epping into London as far as Forest Gate. Despite the name it is not completely wooded: in medieval times "forest" meant a royal hunting ground. Queen Victoria gave the forest to the nation in 1882, and ever since it's been known as the People's Forest.

Price Free

English Epping Forest

Large expanse of green space stretching 12 miles (19 km) from Forest Gate into Essex. Despite the name it is not completely wooded: in medieval times "forest" meant a royal hunting ground.

Price Free

Italian Foresta di Epping (Epping Forest)

Si allunga per 19km tra Londra est ed Essex.

Directions stazione tube: Central Line
Price Gratis
Hours dall'alba al tramonto
es bosque de Eppingfa اپینگ فورستga Foraois Eppinghe יער אפינגis Eppingskógurit foresta di Eppingja エッピング・フォレストko 에핑의 숲la Foresta de Essexianb Eppingskogenpl Epping Forest (las)ur اپنگ فارسٹzh 艾坪森林
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Diliff
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 05:12:14