Kew Bridge

File:Kew Bridge in London 2007 Sept 21.jpg

bridge in London, England

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Kew Bridge

Geographical coordinates: 51.486944444444 -0.2875

Wikipedia

English Kew Bridge

Kew Bridge is a Grade II listed bridge over the River Thames in the London Borough of Richmond upon Thames and the London Borough of Hounslow. The present bridge, which was opened in 1903 as King Edward VII Bridge by King Edward VII and Queen Alexandra, was designed by John Wolfe-Barry and Cuthbert A Brereton. It was given Grade II listed structure protection in 1983.

Source: Kew Bridge

Czech Kew Bridge

Kew Bridge je obloukový silniční most přes řeku Temži spojující londýnské městské části Richmond a Hounslow.

První most na místě současného mostu byl navržen Johnem Barnardem a postaven Robertem Tunstall, majitelem přívozu, který byl provozován na místě současného mostu. Výstavba mostu probíhala v letech 1758 – 1759 a pro veřejnost byl otevřen dne 1. července 1759 Jiřím, princem z Walesu. Most měl devět oblouků, dva kamenné u břehů a sedm dřevěných přes řeku. Jeho nejdelší rozpětí mělo 15 m. Nahrazen byl druhým mostem, který byl postaven Robertem Tunstall, synem původního stavitele. Architektem druhého mostu byl James Paine, který se podílel i na návrhu nedalekého Richmond Bridge. Výstavba byla zahájena 4. června 1783 a stála 16 500 liber. Druhý most byl otevřen 22. září 1789 také Jiřím, který se mezitím stal králem. Podobně jako na prvním mostě, i na druhém bylo vybíráno mýtné; v roce 1873 bylo zrušeno.

Druhý most byl zničen v roce 1899 a na jeho místě stál mezi říjnem a prosincem 1899 dočasný dřevěný most. Současný třetí most byl otevřen 20. května 1903 králem Eduardem VII. A jeho manželkou Alexandrou Dánskou. Architekty mostu byly John Wolfe Barry a Cuthbert A. Brereton. Celková délka mostu je 360 m, nejdéle ze tří hlavních rozpětí má délku 41 m. Šířka mostu je 23 m, vozovka má šířku 17 m a chodníky 3 m. Výška mostu nad hladinou Temže při nízkém přílivu je 10,5 m.

V jeho blízkosti se nachází stejnojmenná železniční stanice a muzeum Kew Bridge Steam Museum.

Source: Kew Bridge

German Kew Bridge

Die Kew Bridge ist eine Straßenbrücke über den Fluss Themse in London. Sie verbindet den Stadtteil Brentford im Stadtbezirk London Borough of Hounslow auf der Nordseite mit dem Stadtteil Kew im Stadtbezirk London Borough of Richmond upon Thames auf der Südseite.

Die Brücke bildet den Übergang zwischen der A205 und der A406, der nördlichen bzw. südlichen Ringstraße Londons. An der Südwestseite grenzt sie unmittelbar an die Royal Botanic Gardens. Sie besteht aus Granit aus Cornwall, ist 360 Meter lang und der größte der drei Bögen hat eine Spannweite von 40,5 Metern. Die Straße ist 17 Meter breit, die Trottoirs 2,90 Meter.

Source: Kew Bridge

Spanish Puente de Kew

El Kew Bridge es un puente de Londres sobre el río Támesis. El puente actual, el tercero de los construidos en el mismo lugar, fue diseñado por John Wolfe-Barry y Cuthbert Brereton y fue abierto al público por el rey Eduardo VII y la reina Alejandra en 1903. Logró la categoría de monumento clasificado en grado II en el año 1983.[1]​[2]​ Su nombre original fue King Edward VII Bridge.[3]​

Source: Puente de Kew

French Kew Bridge

Le Kew Bridge est un pont de Londres sur la Tamise. Le pont actuel, le troisième de ceux construits successivement à cet endroit, a été ouvert au public par le roi Édouard VII et la reine Alexandra en 1903. Il est devenu un monument classé de Grade II en 1983,. Son nom original était King Edward VII Bridge.

Source: Kew Bridge

Russian Кью (мост)

Мост Кью (англ. Kew Bridge) — мост через Темзу в Лондоне.

Source: Кью (мост)

Slovak Kew Bridge

Kew Bridge je oblúkový cestný most cez rieku Temža spájajúci londýnske časti Richmond a Hounslow.

Prvý most na mieste súčasného mosta bol navrhnutý Johnom Barnardom a postavený Robertom Tunstallom, majiteľom kompy, ktorá bola prevádzkovaná na mieste mosta. Výstavba mosta prebiehala v rokoch 1758 – 1759 a otvorený bol 1. júla 1759 Jurajom, Princom z Walesu. Most mal deväť oblúkov, dva kamenné pri brehoch a sedem drevených cez rieku. Najdlhšie rozpätie malo dĺžku 15 m. Nahradený bol druhým mostom, ktorý bol postavený Robertom Tunstallom, synom pôvodného staviteľa. Architektom druhého mosta bol James Paine, ktorý sa podieľal aj na návrhu neďalekého Richmond Bridge. Výstavba bola začatá 4. júna 1783 a stála 16 500 libier. Druhý most bol otvorený 22. septembra 1789 taktiež Jurajom, ktorý sa medzitým stal kráľom. Podobne ako na prvom moste, aj na druhom bolo vyberané mýto; v roku 1873 bolo zrušené.

Druhý most bol zničený v roku 1899 a na jeho mieste stál medzi októbrom a decembrom 1899 dočasný drevený most. Súčasný tretí most bol otvorený 20. mája 1903 kráľom Eduardom VII. a jeho manželkou Alexandrou Dánskou. Architektmi mosta boli John Wolfe Barry a Cuthbert A. Brereton. Celková dĺžka mosta je 360 m, najdlhšie z troch hlavných rozpätí má dĺžku 41 m. Šírka mosta je 23 m, vozovka má šírku 17 m a chodníky 3 m. Výška mosta nad hladinou Temže pri nízkom prílive je 10,5 m.

V jeho blízkosti sa nachádza rovnomenná železničná stanica a múzeum Kew Bridge Steam Museum.

Source: Kew Bridge

Chenese 基尤橋

基尤橋(Kew Bridge)是英國倫敦泰晤士河上的一座橋樑,位於泰晤士河畔里奇蒙倫敦自治市和豪恩斯洛倫敦自治市。基尤橋是英國二級登錄建築。現在的基尤橋開業於1903年,最初名為愛德華五世橋。

Source: 基尤橋

Wikivoyage

English Kew Bridge

Fine stone bridge linking Brentford/Chiswick with Kew.

SourceLondon/Richmond-Kew (en.wikivoyage.org)

Italian Kew Bridge

Ponte in pietra che connette le aree di Brentford e Chiswick con Kew.

be Мост К'юeu Kew zubiaga Droichead Kewhe גשר קיוja キュー橋ru Кьюur کیو بریجzh 基尤橋
Image source:
Wikimedia Commons CC BY 3.0 by Patche99z
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 05:00:17